• Evropský den jazyků

  Dne 26. 9. 2022 proběhl na naší škole projektový den Evropský den jazyků. Cílem tohoto projektu bylo více se seznámit s jazyky, geografií a kulturou jednotlivých evropských zemí. Žáci si několik dní předem vybrali skupinu podle názvů evropských států, ve které bylo maximálně deset žáků z různých ročníků 2. stupně.…
 • Prší, prší jen se leje……………43. Zlatá míle

  Velkou odvahu prokázal každý, kdo ve středu 28. 9. 2022 běžel Zlatou míli. A je jedno jestli úplně nejkratší trať 60m nebo dlouhou Míli. Počasí totiž bylo velice krušné. Několik dní pršelo, v noci pršelo, ráno pršelo a tak se začaly dokonce objevovat dotazy, jestli se vůbec poběží!! Jestli se…
 • Zmenšený svět historických krovů - exkurze 7. ročníku

  Ve středu 21. září se žáci 7. ročníku zúčastnili exkurze nazvané “Zmenšený svět historických krovů”. V budově Špejcharu v Hradební ulici si děti mohly prohlédnout přes dvě desítky modelů nejen chebských historických krovů v měřítku 1:18. Jejich autorem je tesařský mistr Josef Hauer z německého Parksteinu, který je věnoval městu…

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz