• Organizace výuky od 11. 1. 2021

  S ohledem na pokračování nouzového stavu bude organizováno vyučování stejnou formou jako v předchozím období, tj. 1. a 2. ročníky prezenčně, ostatní distanční vzdělávání - žáci plní úkoly zadané vyučujícími na Škole online a prostřednictvím online výuky na Meetu - Google. Děkujeme za pochopení.
 • Organizace vyučování od 4. do 10. 1. 2021

  Organizace výuky pro 3. - 9. ročník: Distanční výuka:Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.Individuální konzultace žákům budou umožněny po domluvě s daným vyučujícím.Žákům bude umožněn přístup do…
 • Úřední doba v době vánočních prázdnin

  V době od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021 jsou úřední hodiny sekretariátu školy pro veřejnost v pondělí od 9,00 do 12,00. Případné další jednání je třeba domluvit předem telefonicky nebo e-mailem (žáci a ZZ na Škole online). Přejeme všem žákům, zákonným zástupcům, přátelům školy a zaměstnancům školy hezké…

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz