• Kopie Informace k zahájení školního roku 2022/23

  Slavnostní zahájení školního roku 2022/23 se uskuteční 1. září 2022. Vzdělávání na škole bude organizováno dle manuálu MŠMT. Všem žákům a jejich rodičům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku. 1. ročníkŽáci 1. ročníku se zákonnými zástupci budou slavnostně přivítáni od 8:00 v pavilonu vedení - sekretariát.Pro zákonné zástupce je…
 • Druhý turnus příměstského tábora pro cizince a jejich české kamarády

  Vážení zákonní zástupci, druhý turnus příměstského tábora pro cizince a jejich české kamarády se koná v termínu od 8. 8. .2022 do 12. 8..2022, na 6. základní škole Cheb. V přiloženém programu naleznete bližší informace. Informace k příměstským táborům jsou také zasílány všem zákonným zástupcům na e-mailové adresy, které uvedli…
 • Úřední doba o hlavních prázdninách

  Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou. Úřední doba ve škole je každý čtvrtek 9:00 – 12:00. Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2022 v 8:00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách. Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků: 1. 9. od 17:00. Výdej…

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz