• Provozní doba o hlavních prázdninách

  Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou.Úřední doba ve škole každé pondělí 9.00 - 12.00.Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2020 v 8.00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách.Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků 1. 9. od 17.00.Výdej složenek do školní jídelny u…
 • Předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20

  Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20 bude žákům předáno v úterý 30. 6. 2020 první vyučovací hodinu, 8:00 – 8:45. Pro žáky 9. ročníku je připraveno slavnostní předávání vysvědčení na pátek 26. 6. 2020 od 11:00. V případě, že se žák nedostaví k předávání, bude vysvědčení připraveno k vyzvednutí…
 • Organizace konzultací ve školních skupinách na 2. stupni od 8. 6. 2020

  Níže pravidla pro organizaci konzultací dle MŠMT a povinné čestné prohlášení: • Žáci vstupují do školy s nasazenou rouškou, náhradní budou mít v sáčku. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. • Vstup žáků do školy a začátek konzultací: pondělí 8. 6. od 8:40 do 8:55,…

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz