• Krajské kolo recitační soutěže

  Dne 17. 4. 2024 proběhlo krajské kolo recitační soutěže v Aši. V krásném prostředí nám své básně zarecitovali ti nejlepší z celého kraje. Z naší školy se podařilo probojovat do této silné konkurence Klárce Valečkové z 2. A. Předvedla opět vynikající výkon a porota ji za to ocenila diplomem za živost a gradaci. Po vystoupení…
 • Okresní kolo recitační soutěže

  Dne 11. 4. 2024 se v DDM Sova v Chebu uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo celkem 10 soutěžících, kteří zvítězili ve školním kole. Za 1. ročníky v 0. kategorii přednášely svou báseň žákyně Emilly Jirkalová, Victorie Momčeva a Barbora Fantová. V 1. kategorii 2. a 3. ročníků recitovali Anna Loukotová, Martin…
 • Soutěž T-Profi

  Dne 4. 4. 2024 se vybraní žáci pátého ročníku naší školy společně se studenty ISŠ Cheb zúčastnili osmého ročníku regionálního kola soutěže T- Profi, která se konala na ISŠTE v Sokolově. Pořadatelem této polytechnické soutěže byla Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Garantem našeho týmu byla firma Lagarde Spedition. Úkolem bylo…

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz