• Protiepidemické opatření MZ

  Upozorňujeme na nové nařízení MZ v souvislosti s šířením Covid-19 s platností od pátku 18. 9. 2020. V této souvislosti jsou žáci i učitelé na druhém stupni povinni nosit ochranné roušky i v prostorách učeben, vyjma Tv, Hv a zdravotního omezení. V případě zdravotních komplikací je třeba informovat třídního učitele.…
 • Zlatá míle 2020 se nekoná

  Bohužel s ohledem na problematickou virovou situaci oznamujeme, že avizovaná Zlatá míle se v termínu 28. 9. 2020 neuskuteční. Přejeme všem běžcům plné zdraví a věříme, že se běžecké závody uskuteční příští rok v září. Děkujeme za pochopení.
 • Pozvánka na TK a setkání ZZ - Trénink paměti

  Vážení rodiče. Zveme vás na TK SRPŠ, které se konají 15.9.2020 pro 1.stupeň od 17:30, pro 2.stupeň od 17:45. V 17:00 se sejde Školská rada a plénum SRPŠ. Ve škole pořádáme kurzy Trénink paměti pro naše žáky (v 6.ročníku). Rádi bychom vás proto pozvali na krátké sekání ZZ dne 15.9.2020…

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz