• Školní kolo v olympiádě Aj 2023

  Dne 30.1.2023 se uskutečnilo školní kolo v olympiádě z AJ. Žáci se museli představit, mluvit o vylosovaném tématu, odpovídat na otázky vyučujících a nakonec popsat obrázek. Vítěz z každé kategorie postupuje do okresního kola. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! L.K. Pořadí:
 • Žáci 1. stupně uspěli ve FOK v přehazované.

  Dne 27.1.2023 se na naší škole uskutečnilo finále okresního kola v přehazované. Naši žáci se v konkurenci ostatních škol neztratili a vyhráli všechna utkání. Tím si zajistili postup do krajského kola, které se bude konat na konci února v Karlových Varech. Budeme jim držet palce!!!! Sestava: Holá, Zahrl, Linhart, Pavlovičová,…
 • Olympiáda z anglického jazyka 2022

  Dne 16. 1. 2023 proběhlo na 3. ZŠ školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Ve dvou kategoriích (7. ročník a 8. + 9. ročník) jsme prověřili mluvení (na vylosované téma), poslech a popis (vylosovaného obrázku). Žáci byli velmi šikovní a vybrat nejlepší bylo velmi těžké. Budeme jim přát hodně úspěchů…

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz