• Hlavní prázdniny a zahájení šk. roku 2019/20

    Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou. Úřední doba ve škole každé pondělí 8.00 - 12.00 Slavnostní zahájení školního roku 2. 9. 2019 v 8.00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků 2. 9. od 17.00. Výdej složenek…
  • Velký úspěch Zlaťáčku

    V letošním školním roce jsme s kroužkem Tvůrčí psaní vydali 4 čísla školního časopisu s názvem Zlaťáček. Členy tohoto kroužku byli žáci 8. a 9. třídy a jedna žákyně ze 7.B. Připravili jsme besedu pro spolužáky, projektový den k 100. výročí naší republiky, ve školní knihovně jsme fungovali jako čtenářská…

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

  • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
  • Nová metoda čtení - Sfumato
  • Testování formou Scio testů
  • Kvalifikovaný pedagogický sbor

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz