Zaměstnanci školy

Pedagogické pracovníky školy můžete kontaktovat na mailové adrese ve tvaru
{prijmeni}{zavináč}3zscheb.cz
Jméno Třídnictví  Předměty
Mgr. Baniunynská Ivana 2.A 1. stupeň
Mgr. Čeganová Květa 2.B 1. stupeň
Mgr. Černý Pavel ředitel školy M, F
Denesiuk Marta ukrajinský asistent pedagoga  
Dvořáková Andrea asistent pedagoga  
Bc. Floriánová Markéta asistent pedagoga NJ
Mgr. Forst Jan učitel Tv, NJ, Z
Gharabawy Solařová Klára asistent pedagoga jazyková příprava
Mgr. Goldová Denisa 6.A ČJ, D, HV
Honzejk Jiří asistent pedagoga  
Mgr. Hošnová Pavlína učitelka, metodik prevence Ch, Př
Mgr. Michaela Korbičková  6.B, koordinátor EVVO M, VO, PČ
Kotal Jakub, DiS. 7.A AJ, D
Kovalchuk Nataliia asistent pedagoga  
Mgr. Kubalová Lucie 1.A 1. stupeň
Lamlechová Karolína 5.A 1. stupeň
Lavičková Barbara asistent pedagoga  
Mgr. Markgrafová Jitka 9.A F, PČ
Mgr. Marková Sládková Michaela 4.B 1. stupeň
Mezková Petra asistent pedagoga  
Němejcová Jana učitelka Vv, Hv, Z
Nováková Marie asistent pedagoga  
Mgr. Onder Jakub školní psycholog  
Mgr. Píbil Rostislav 8.B VO, Inf, Z, PČ
Mgr. Pospíšilová Eva učitelka, výchovný poradce Tv, NJ, Z, PČ
Přibylová Lenka 3.A 1. stupeň
Mgr. Pultarová Hana učitelka 1. stupeň
Schrimpfová Marta asistent pedagoga  
Mgr. Solařová Eva 5.B 1. stupeň
Streicherová Aneta asistent pedagoga  
Mgr. Šonková Pavlína 8.A ČJ, AJ
Mgr. Špalková Mirka 3.B 1. stupeň
Mgr. Šperlová Štěpánka 1.B 1. stupeň
Mgr. Šťastná Jana 4.A 1. stupeň
Mgr. Tomsová Gabriela 9.B ČJ
Trykarová Monika 7.B AJ,HV
Bc. Tvrdá Radka asistent pedagoga  
Mgr. Veselá Hana zástupce ředitele M, F
Bc. Vlášková Cristina asistent pedagoga  
Vozniuk Hanna učitelka jazyková příprava
Ing. Vrbata Zdeněk učitel, koordinátor ICT Inf, M, PČ
Vrbová Natálie asistent pedagoga  
     
ŠKOLNÍ DRUŽINA    
Šmídková Dobroslava vedoucí ŠD  
Houdková Hana vychovatelka  
Straková Natálie vychovatelka  
     
ŠKOLNÍ JÍDELNA    
Demeterová Eva pomocná kuchařka  
Horčičková Lenka vedoucí ŠJ  
Harudová Zuzana pomocná kuchařka  
Kozáková Zdena vedoucí kuchařka  
Šverdíková Lenka kuchařka  
     
THP    
Zakrzewská Alena hospodářka  
Pavelková Zdeňka administrativní pracovnice  
Dvořáková Lada PAM  
Hotmarová Jaroslava účetní  
Hottmar Milan ICT technik  
Šverdík Zdeněk školník  
Široká Alena uklízečka  
Šoleová Gabriela uklízečka  
Uhligová Petra uklízečka  

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz