Zaměstnanci školy

Pedagogické pracovníky školy můžete kontaktovat na mailové adrese ve tvaru {prijmeni}{zavináč}3zscheb.cz

Třída Třídní učitel Zastupující učitel
1.A Lavičková Barbara Čverha Helena
1.B Čverha Helena Lavičková Barbara
2.A Baniunynská Ivana Brychová Markéta
2.B Brychová Markéta Baniunynská Ivana
3.A Kubalová Lucie Sládková Michaela
3.B Sládková Michaela Kubalová Lucie
4.A Solařová Eva Šťastná Jana
4.B Šťastná Jana Solařová Eva
5.A Škrdlová Ivana Pultarová Hana
5.B Špalková Mirka Škrdlová Ivana
6.A Korbičková Michaela Neumannová Jana
6.B Neumannová Jana Korbičková Michaela
7.A Forst Jan Borkovcová Alena
7.B Hošnová Pavlína Forst Jan
8.A Provázek Jozef Vrbata Zdeněk
9.A Vrbata Zdeněk Provázek Jozef

Učitelé  netřídní
Borkovcová Alena Černý Pavel
Neumannová Jana Pospíšilová Eva
Pultarová Hana Veselá Hana
Sačuková Ivana  

Asistenti pedagoga
Nováková Marie  Mezková Petra
Schrimpfová Marta  Sačuková Ivana
Němejcová Jana  Holarová Aneta

Školní družina
Dobroslava Šmídková vedoucí školní družiny
Hana Houdková vychovatelka ŠD
Straková Natálie vychovatelka ŠD

Školní jídelna
Lenka Horčičková vedoucí školní jídelny
Zdeňka Kozáková vedoucí kuchařka
Lenka Šverdíková kuchařka
Zuzana Harudová pomocná kuchařka
   

THP
Trávníčková Alena hospodářka
Šverdík Zdeněk školník
Hottmarová Jaroslava účetní
Maříková Jiřina PAM
uklízečky:  
Šoleová Gabriela  
Široká Alena  
Uhligová Petra  

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz