Zájmové útvary, kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2021/22

Kroužek

Vyučující

Počet
žáků

Učebna

Den
od – do

Aj - pro nejmenší

Kubalová

16

1.B

úterý
11.50-12.35

Aj - pro nejmenší

Lamlechová

15

2.B

středa
11:50 - 12:35

Aj - pro nejmenší

Škrdlová

16

1.A

úterý
11.50-12.35

Flétnička

Škrdlová

7

5.A

úterý

Zábavná angličtina

Škrdlová

9

5.A

čtvrtek
13-14

Aj - pro nejmenší

Denková

13

2.A

úterý 
11:50-12:35

Výtvarný kroužek

Houdková

10

ŠD

středa
15:30 – 16:30

Hejmatici

Korbičková

7

Mat/v

středa
14:00 – 15:30

Klub deskových her

Korbičková

10

Mat/v

čtvrtek
14:00 – 15:30

Sportovní hry – 3. r.

Marková Sládková

12

Tv

čtvrtek
14:00 – 15:00

3D tisk

Vrbata

8

ICT

úterý
14:15 – 15:15

Keramika

Šmídková

10

Vv

čtvrtek
15:30 – 16:30

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz