Zájmové útvary, kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2020/21

Kroužek Vyučující Počet žáků Učebna Den od - do 
Keramika Šmídková 10 Vv PO 15:30 - 16:30
Výtvarný kroužek Houdková 10 ŠD ST 15:30 - 16:30
Aj pro nejmenší 1.A Fusková 16 1.A ST 5. vyuč.h. 
Aj pro nejmenší 1.B Škrdlová 16 1.B ČT 5. vyuč.h. 
Aj pro nejmenší 2.A Lamlechová 16 2.A ÚT 5. vyuč.h. 
Aj pro nejmenší 2.B Kubalová 19 2.B PO 5. vyuč.h. 
Tvůrčí psaní Borkovcová 10 knihovna ST 14:00 - 15:00
Zábavná angličtina Škrdlová 10 4.A ČT 13:00 - 14:00
Flétna Škrdlová 6 4.A ÚT 13:00 - 14:00
Robotika I Vrbata 8 uč. ICT PO 14:00 - 15:00
Robotika II Vrbata 8 uč. ICT ST 14:00 - 15:00
Klub deskových her Korbičková 10 8.A ČT 14:00 - 15:00
Ferda Mravenec Korbičková 11 dílny ÚT 14:00 - 15:00
Hejmatici Korbičková 6 8.A ST 14:00 - 15:30

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz