Zasady při práci s počítačem

 

PCauzivatel

Počítač je jen stroj, který slouží a pomáhá lidem v mnoha oblastech. Aby mohl tuto funkci plnit spolehlivě, je o něj třeba pečovat. A nepečujeme jen o počítač, ale také naše zdraví je velmi důležité. Počítač je možné vyměnit, ale s naším tělem to není tak jednoduché.

 •  Jak ochránit sebe
 • Jak ochránit počítač

  Jak ochránit sebe


  1. Pracujete-li dlouhodobě s počítačem, dělejte si delší přestávky. Nejraději se jděte protáhnout, zacvičit.

  2. Používejte správně nastavenou židli.

  3. Na monitor by nemělo dopadat přímé světlo. Není vhodné umísťovat monitor za okno, nebo proti oknu. Škodí to vašim očím.

  4. Dodržujte doporučenou vzdálenost od monitoru (liší se od uhlopříčky). Měla by být taková, abyste přehlédli celý monitor bez otáčení hlavou.

  5. Kontrast a jas monitoru nenastavujte na příliš velký.

  6. Monitor by měl být umístěn přímo před očima(horní okraj v rovině očí). Pokud se musíte dívat dolů nebo nahoru, kazíte si páteř.

  7. Pokud opisujete text, snažte se aby papírová předloha byla umístěna v úrovni monitoru. Opakované otáčení a vyvracení hlavy na předlohu a monitor není dobré na krční páteř.

8. Snažte se co nejčastěji mrkat. Při práci s počítačem zapomínáme mrkat a oči tím velmi trpí.


Jak ochránit počítač


1. Neumísťujte počítač do míst s velkými teplotními rozdíly. Nevhodné jsou také prostory s vysokou vlhkostí vzduchu.

2. Umístěte počítač na pevném stole. Silné a stálé otřesy mu škodí.

3. K připojení do elektrické sítě používejte předpěťovou ochranu. Nezapínejte do zásuvky další elektrická zařízení (např. konvici, vysavač atd.). Proudové nárazy mohou poškodit citlivé integrované obvody.

4. Počítači nesvědčí prašné prostředí. Prach i cigaretový kouř velmi rychle snižuje životnost počítače.

5. Pozor na elektromagnetické pole, které vyzařují některé přístroje, např. mobilní telefony nebo dokonce magnety v bezprostřední blízkosti počítače.

6. Při zapínání počítače nejprve zapněte všechny periferie a v poslední řadě teprve vlastní počítač. Při vypnutí postupujeme opačně, ale POZOR začínáme tlačítkem START - vypnout, vypne se počítač, poté vypínáme ostatní periferie.

7. Periferie připojujeme k počítači ve vypnutém stavu.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz