Úvod

 

Počítače dělíme na:

 • inteligentní - lze zasahovat do programů počítače, je programovatelný
 • neinteligentní - neprogramovatelný, nelze zasahovat do SW (kasa v obchodě, informace na úřadě, parkovací automat, počítač v automobilu apod.)


PC - zkratka pro osobní počítač kompatibilní s IBM PC

( lze na něm spouštět tytéž programy jako na jiných počítačích řady PC)


PC se skládá ze dvou částí hardwaru a softwaru

(bez hardwaru ani softwaru by počítač nemohl správně pracovat, obě složky jsou vzájemně nezastupitelné)

a) Hardware- HW: fyzické vybavení PC. Je to vše na co si můžeme sáhnout - monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor.

b) Software - SW: programové vybavení PC. SW tvoří nehmotnou část počítače. Software jsou všechna data, programy, tabulky, obrázky, hudba - zkrátka všechna data zaznamenaná na pevném disku nebo paměťovém médiu formou jedniček a nul.

  PC - zkratka pro osobní počítač kompatibilní s IBM PC

  ( lze na něm spouštět tytéž programy jako na jiných počítačích řady PC)

  PC se skládá ze dvou částí hardwaru a softwaru

  (bez hardwaru ani softwaru by počítač nemohl správně pracovat, obě složky jsou vzájemně nezastupitelné)


  a) Hardware- HW: fyzické vybavení PC. Je to vše na co si můžeme sáhnout - monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor.

  b) Software - SW: programové vybavení PC. SW tvoří nehmotnou část počítače. Software jsou všechna data, programy, tabulky, obrázky, hudba - zkrátka všechna data zaznamenaná na pevném disku nebo paměťovém médiu formou jedniček a nul.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz