×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

Výchovný poradce

Mgr. Eva Pospíšilová

354 422 408  778 441 969
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Úterý 14,00-14,45   po domluvě

Poradenské služby - Školní poradenské pracoviště

Kariérové poradenství

Žáci s SVP

Vážení rodiče,

Blíží se doba odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ. Doufám, že jste již zvážili volbu správného oboru a školy pro vaše dítě. Postup při jejich vyplňování bude následující. Jsou 2 možnosti:

1. Přihlášku ke stažení níže (v pdf nebo ods) stáhnete, vyplníte a vytisknete. Důležité jsou podpisy uchazeče a zákonného zástupce (proto v papírové podobě). Vyplňujete jen přední stranu. Známky zadá škola na originál. Žák vzorově vyplněnou a podepsanou kopii přihlášky donese do sekretariátu školy.
2. Kopie přihlášek budou k vyzvednutí rovněž v sekretariátu školy, pokud nemáte možnost tisku. Dále po vyplnění tiskace, čitelně a podpisech donesete do sekretariátu školy. 

Přesný postup vyplnění bude žákům vysvětlen na meetu ve středu dne 13. 1. od 12,00 s možností dotazů a objasnění problémů, pozvánku obdrží žáci do školního e-mailu. 
Poslední termín odevzdání kopií přihlášek je 9. 2. 2021. Poté už přihlášky nebudou přijímány. Zajistíte si sami. 
V průběhu měsíce ledna budete informováni o termínu vyzvednutí zápisových lístků.

Přeji rozvážnou volbu.

Mgr. Eva Pospíšilová

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážení výchovní poradci, omlouvám se, že v této pro nás všechny obtížné době se na vás obracím s žádostí o předání informace a odkazu rodičům a žákům 9. tříd na Den otevřených dveří naší školy, který proběhne 20. listopadu online https://youtu.be/yKKlXhDMlSg, případné sdílení na FB vaší školy. Další informace jsou na našich webových stránkách https://www.pedgym-kv.cz/index.php/aktuality/116-den-otevrenych-dveri Děkuji za váš čas a přeji Vám i Vašim kolegům hodně zdraví, sil a trpělivosti při distanční výuce. S pozdravem Mgr. Eva Hrušková Zástupce ředitele SPgŠ, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary, p.o. Mobil: 739 322 408 Telefon: 354 222 214
Vážení rodiče v září jsem zasílala informace o brožuře „Kam po devítce“, určené rodičům žáků z 9. tříd. V době, kdy je školství opět na nějakou (neznámou) dobu převedeno do online formy, chci těmto rodičům nabídnout pomoc - a to prostřednictvím pravidlených newsletterů.

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, výchovní poradci základních škol Karlovarského kraje,

s novým školním rokem přichází stejné a tradiční úkoly i dotazy.

Pro žáky končících ročníků základních škol i pro školní výchovné poradce.

V současnosti, kdy doba nepřeje tradičním způsobům informovanosti škol, žáků a jejich zákonných zástupců, nabízím pomoc pro potřeby zajištění přípravy agendy podávání přihlášek ke studiu.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, pořádá kontraktační přehlídku „Studium silových, technických e ekonomických oborů v Sokolově“.

Žáci se mohou na místě podívat, jak bude vypadat „jejich“ škola, místo studia (a to i v rámci   odloučených pracovišť dvou významných a jedinečných silových škol České republiky.

Akce se koná ve (středa) 30. ledna 2019, od 09:00 do 17:00 hodin.

Mohou získat přímo na místě informace od zástupců škol, často od jejich ředitelů. Přítomni budou i odborní rekrutační pracovníci a další osobnosti.

Představí se:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 – Hrdlořezy;

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Jevíčská 937/7, Moravská Třebová;

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, Jednoty 1620, Sokolov.

Dále se představí i regionální zaměstnavatelé.

V Sokolově bude možné získat všechny potřebné informace o studiu, prohlédnout si výukové prostory i techniku (jsme uprostřed Karlovarského kraje).

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, pořádá opět pro Ty, kteří chtějí studovat na ISŠTE Sokolov, Přijímací zkoušky Nanečisto 2019. Ti, kteří mají záměr podat si přihlášku na jeden ze studijních oborů naší školy, ti si mohou vyzkoušet, jak takové přijímací zkoušky probíhají, a jak mohou být náročné. Jak probíhá důležitá zkouška v reálném prostředí a co může rozhodnout o přijetí žáka do toho „svého“ oboru. Žák si má možnost osvojit náročnost, tempo i způsob řešení zadání. Zkoušky nanečisto se budou konat ve čtvrtek 7. února 2019 od 15:00 hodin v prostorách nové výškové budovy ISŠTE Sokolov. Svůj záměr a přihlášení se na Přijímací zkoušky Nanečisto 2019 sdělte na: https://www.isste.cz/iforms/prijimacky-nanecisto.

Pro snadnou a přehlednou administraci nás zajímá: 
jméno a příjmení, 
email/kontakt, 
obor, který chcete na ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace, studovat (kvůli učebnám a společnému sdílení).
Uzávěrka přihlášek 31. ledna 2019, 12:00 hodin.

Celý leták: 

 

V souboru naleznete informaci k možnosti studia na pobočce Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany.

vzhledem k množícím se dotazům týkajících se bodování úloh v didaktických testech Jednotné přijímací zkoušky Vám zasíláme následující informaci:

1)      Uzavřené úlohy = křížkování odpovědí
za chybné odpovědi se body neodečítají

2)      Otevřené úlohy = vypsání odpovědí
v úloze se zpravidla požaduje více odpovědí, např. vypiš 4 slova s gramatickou chybou. Za správné slovo dostane uchazeč + 1 bod, za chybné nebo chybějící slovo dostane -1 bod, avšak v celkovém bodovém zisku dostane minimálně 0 bodů, nedostane tedy nikdy záporný počet bodů.Pro lepší pochopení vysvětlím na výše uvedeném zadání: vypiš 4 slova s gramatickou chybou:
Mohou nastat např. tyto situace:

 1. a)vypsána 4 slova správně = uchazeč dostane 4 body
 2. b)vypsána 3 slova správně = + 3 body
  1 slovo je chybně nebo chybí = -1 bod
  Celkem uchazeč za tuto úlohu dostane 3-1 = 2 body
 3. c)vypsáno 1 slovo správně = + 1 bod
  vypsáno 1 slovo chybně = -1 bod
  nevypsána 2 slova = -2 body

Celkem 1-1-2 = -2, avšak uchazeč dostane celkem za úlohu 0 bodů (= nikdy nepůjde do mínusu)

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017.

 Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017.

Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Zveřejněn Snímek školy definující Školské poradenské zařízení, k stažení v sekci Výchovný poradce, Žáci s SVP.

Od 15. 3. si můžete u výchovné poradkyně vyzvednout proti podpisu Zápisový lístek.

Dne 19. 11. 2015 se uskuteční schůzka rodičů vycházejících žáků v 16. 30 hod. v učebně Smart, v 1. patře naproti ředitelně. Pozvána je i zástupkyně SZŠ s krátkou informací o studiu na této chebské škole.

ISŠTe Sokolov – výstava škol 22. 10. 2015, 9.00 – 17.00 hod. Akci finančně podpořil Karlovarský kraj a Město Sokolov. Na výstavě v Sokolově se představí: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Střední lesnická škola Žlutice Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Gymnázium a střední odborná škola Chodov Hotelová škola Mariánské Lázně Integrovaná škola Cheb Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim Střední umělecko-průmyslová škola Karlovy Vary Střední průmyslová škola Loket Střední škola živnostenská Sokolov Střední zemědělská škola Dalovice Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Odborné učiliště a Učiliště Horní Slavkov Gymnázium a Obchodní akademie Mariánské Lázně Střední průmyslová škola Ostrov Součástí akce je i Den otevřených dveří ISŠTE Sokolov (8-17 hodin). V celém areálu školy je zakázáno kouřit.

8. října 2015 – SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 8.30 – 17.00 Na výstavě v Ostrově se představí školy: • Gymnázium a Střední odborná škola Chodov • Gymnázium Ostrov • Integrovaná střední škola Cheb • Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov • OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary • První české gymnázium v Karlových Varech • Střední lesnická škola Žlutice • Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek • Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice • Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary • Střední odborná škola stavební Karlovy Vary • Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary • Střední odborné učiliště Toužim • Střední průmyslová škola Loket • Střední průmyslová škola Ostrov • Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace • Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary • Střední zemědělská škola Da

Do Vašeho diáře: 13. - 15. října 2015 bude ve SPA Thermal v K. Varech pro Vaše žáky připravena jedinečná možnost shlédnout nabídku studia a vzdělávání na školách nejen v našem regionu, ale i škol s celostátním významem. Uvidí přehlídku prací studentů, možnosti studia v zahraničí, jazykové pobyty, služby pro studenty a rodiče. Seznámí se se školami, o kterých ještě neslyšeli. Vystavovatelé z celé republiky sem přijedou s informacemi pro Vaše žáky. Pro maturanty zajišťujeme účast VŠ s jejich nabídkou studia. Nově pak nabídky pracovního uplatnění po studiu u významných zaměstnavatelů v našem regiónu.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz