Přijímací zkoušky Nanečisto 2019

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, pořádá opět pro Ty, kteří chtějí studovat na ISŠTE Sokolov, Přijímací zkoušky Nanečisto 2019. Ti, kteří mají záměr podat si přihlášku na jeden ze studijních oborů naší školy, ti si mohou vyzkoušet, jak takové přijímací zkoušky probíhají, a jak mohou být náročné. Jak probíhá důležitá zkouška v reálném prostředí a co může rozhodnout o přijetí žáka do toho „svého“ oboru. Žák si má možnost osvojit náročnost, tempo i způsob řešení zadání. Zkoušky nanečisto se budou konat ve čtvrtek 7. února 2019 od 15:00 hodin v prostorách nové výškové budovy ISŠTE Sokolov. Svůj záměr a přihlášení se na Přijímací zkoušky Nanečisto 2019 sdělte na: https://www.isste.cz/iforms/prijimacky-nanecisto.

Pro snadnou a přehlednou administraci nás zajímá: 
jméno a příjmení, 
email/kontakt, 
obor, který chcete na ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace, studovat (kvůli učebnám a společnému sdílení).
Uzávěrka přihlášek 31. ledna 2019, 12:00 hodin.

Celý leták: 

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz