Příhlášky ke studiu na SŠ

Vážení rodiče,

Blíží se doba odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ. Doufám, že jste již zvážili volbu správného oboru a školy pro vaše dítě. Postup při jejich vyplňování bude následující. Jsou 2 možnosti:

1. Přihlášku ke stažení níže (v pdf nebo ods) stáhnete, vyplníte a vytisknete. Důležité jsou podpisy uchazeče a zákonného zástupce (proto v papírové podobě). Vyplňujete jen přední stranu. Známky zadá škola na originál. Žák vzorově vyplněnou a podepsanou kopii přihlášky donese do sekretariátu školy.
2. Kopie přihlášek budou k vyzvednutí rovněž v sekretariátu školy, pokud nemáte možnost tisku. Dále po vyplnění tiskace, čitelně a podpisech donesete do sekretariátu školy. 

Přesný postup vyplnění bude žákům vysvětlen na meetu ve středu dne 13. 1. od 12,00 s možností dotazů a objasnění problémů, pozvánku obdrží žáci do školního e-mailu. 
Poslední termín odevzdání kopií přihlášek je 9. 2. 2021. Poté už přihlášky nebudou přijímány. Zajistíte si sami. 
V průběhu měsíce ledna budete informováni o termínu vyzvednutí zápisových lístků.

Přeji rozvážnou volbu.

Mgr. Eva Pospíšilová

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz