Přehlídka nových oborů

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, pořádá kontraktační přehlídku „Studium silových, technických e ekonomických oborů v Sokolově“.

Žáci se mohou na místě podívat, jak bude vypadat „jejich“ škola, místo studia (a to i v rámci   odloučených pracovišť dvou významných a jedinečných silových škol České republiky.

Akce se koná ve (středa) 30. ledna 2019, od 09:00 do 17:00 hodin.

Mohou získat přímo na místě informace od zástupců škol, často od jejich ředitelů. Přítomni budou i odborní rekrutační pracovníci a další osobnosti.

Představí se:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 – Hrdlořezy;

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Jevíčská 937/7, Moravská Třebová;

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, Jednoty 1620, Sokolov.

Dále se představí i regionální zaměstnavatelé.

V Sokolově bude možné získat všechny potřebné informace o studiu, prohlédnout si výukové prostory i techniku (jsme uprostřed Karlovarského kraje).

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz