Informace pro vycházející žáky

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, výchovní poradci základních škol Karlovarského kraje,

s novým školním rokem přichází stejné a tradiční úkoly i dotazy.

Pro žáky končících ročníků základních škol i pro školní výchovné poradce.

V současnosti, kdy doba nepřeje tradičním způsobům informovanosti škol, žáků a jejich zákonných zástupců, nabízím pomoc pro potřeby zajištění přípravy agendy podávání přihlášek ke studiu.

V letošním roce se nebudou konat tradiční Výstavy středních škol „Kam po základní škole“. Neuvidíme se tedy ani 8. 10. 2020 v Sokolově, kde jsme pro Vás připravovali akci, včetně všech svozů ze škol.

Hledáme z důvodu omezení jiné formy spolupráce a informovanosti.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov tyto výstavy pořádá již téměř třicet let a má snahu na tyto aktivity co nejdříve navázat.

 

Zatím škola může nabídnout:

1. Pravidelné elektronické informace ze života školy, informace o oborech vyučovaných školou, elektronické informační zázemí v podobě aktualizace webových schránek.

2. Pro podporu výuky hodin v tématu Člověk a svět práce poskytnout videa jednotlivých vyučovaných oborů.

3. Pro podporu výuky v tématech Člověk a svět práce umožnit návštěvy žáků základních škol u nás ve škole s možností „zkusit si obor“.

4. Individuální návštěvy žáků končících ročníků spolu se zákonnými zástupci ve škole (ISŠTE Sokolov), po předchozí domluvě.

5. Návštěvy našich žáků (vašich bývalých absolventů) u vás ve škole v rámci besedy, popř. hodin pro podporu volby povolání.

6. Návštěvy pedagogů ISŠTE Sokolov v rámci třídních schůzek, besed, popř. hodin pro podporu volby povolání.

7. Akce „na míru“, dle koordinovaného návrhu základní školy.

8. Papírovou podobu náborových a informačních materiálů pro práci v hodinách i pro zákonné zástupce.

           

Důvody tradiční aktivity ISŠTE Sokolov jsou:

a) žáci a zákonní zástupci si myslí, že ví, ale stále tápou;

b) vždy je lepší jednou vidět a zažít, než slyšet … o čtení ani nemluvě;  

c) narůstající počet žáků, kteří nepřechází ze ZŠ do SŠ (v Karlovarském kraji cca 11%);

d) motivace a správný výběr oboru omezují tzv. žákovský turismus, který často vnáší neklid do třídních kolektivů;

e) boření některých mýtů, které často škodí samotným rozhodnutím.

 

 

Mgr. Pavel Janus

ředitel školy

 

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz