Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22:
1) 14. a 15. dubna 2021 od 14.00 do 17.00
2) 16. dubna 2021 od 13.00 do 15.00
3) v následujících dnech do 30. 4. 2021 na základě individuální domluvy (778 441 969, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se dostaví pouze zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu

Ve čtvrtek 18. 3. 2020 naše škola organizovala okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E určené 9. ročníkům a kategorii F určené 8. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěž letos proběhla distančním způsobem na portále OSMO, zúčastnilo se jí 15 žáků v obou kategoriích. Naši školu reprezentovali žáci Macková, Řeháková z 9. ročníků a Novák, Nguyen, Smoláková a Smitek v kategorii 8. ročníků. Žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Posíláme veselá sluníčka z distanční výuky, která vítají jaro v 1.B! Přejeme všem hodně radosti a teplíčka :-)

TU + Třída 1. B 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (odkaz na dokument), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. 

Výuka od 8. 3. 2021 bude probíhat u 3. - 9. ročníků nadále v podobě distančního vzdělávání, v případě 1. a 2. ročníků dochází k přechodu na distanční výuku. 

Pokyny vyučujících naleznou žáci po přihlášení ve Školeonline vždy v pondělí (Výuka/Úkoly/Domácí úkoly) a dále prostřednictvím e-mailu. Stejným způsobem probíhá zavedené online vzdělávání na Meetu - Google. Rozvrh hodin bude nadále nastavován individuálně v průběhu týdne a zveřejněn na Škole online po přihlášení žáka (rodiče)

Žáci, kteří se nemohou účastnit online komunikace si vyzvedávají zadání úkolů v pondělí v čase 8,00 - 12,00, případně po domluvě s vyučujícím.

Ošetřovné: Informace najdete na odkaz na informace. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Vedení školy si je vědomo náročnosti zajištění výuky spoluprací ze strany zákonných zástupců, za podporu upřímně děkujeme, přejeme hodně sil, především pak zdraví.

Vedení školy přeje všem žákům a rodičům krásné jarní prázdniny, především v plném zdraví. 
Úřední doba ve škole během jarních prázdnin je pondělí a středa 8.00 - 12.00.

Vážení rodiče,

v letošním školním roce nemůžeme předat výpisy vysvědčení žákům v obvyklém termínu, protože výuka probíhá distančně. Žáci mají na čtvrtek 28. 1. v rozvrhu online hodiny s třídním učitelem, kde proběhne hodnocení celého pololetí. Výpisy vysvědčení budou žákům předány v první den prezenční výuky (podle nařízení a doporučení MŠMT). Uzavřenou klasifikaci, která se objeví na vysvědčení, můžete ve Škole online najít v záložce Hodnocení - Výpisy hodnocení - Hodnocení žáka.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví. Vedení školy.

 

 

S ohledem na pokračování nouzového stavu bude organizováno vyučování stejnou formou jako v předchozím období, tj. 1. a 2. ročníky prezenčně, ostatní distanční vzdělávání - žáci plní úkoly zadané vyučujícími na Škole online a prostřednictvím online výuky na Meetu - Google. Děkujeme za pochopení.

Organizace výuky pro 3. - 9. ročník:

Distanční výuka:
Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.
Individuální konzultace žákům budou umožněny po domluvě s daným vyučujícím.
Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-Pá 8:00 – 14:00.

Organizace výuky pro 1. - 2. ročník:

Pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ od 4. 1. 2021 je stanovena povinná prezenční výuka. Žáci se budou učit ve svých kmenových třídách. Výuka bude probíhat podle rozvrhu ve ŠoL s úpravami začátku a konce vyučování dle přiloženého harmonogramu. Prioritně se budou vyučovat hlavní předměty (ČJ, MAT, PRV – Př, Vl), výchovy budou vkládány jako odpočinková a doplňková činnost k výuce. Zpěv a tělesná výchova jsou zakázány.
Žáci vstupují do školy s nasazenou rouškou, náhradní budou mít v sáčku. Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Mohou být využity i štíty, ale jen v kombinaci s rouškami (štíty v kompetenci TU).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
Vstup žáků do školy a začátek vyučování: dle harmonogramu pro jednotlivé třídy – prosíme o dodržování uvedených časů z důvodu dodržení opatření nastavených vládou.
Konec vyučování - žáky, kteří nejdou na oběd, doprovodí odpolední služba ke vchodu; žáky, kteří půjdou na oběd, učitelka odvede do jídelny, před vstupem do jídelny použijí žáci dezinfekci.
Stravování - je nutné dodržet stanovenou dobu na oběd, aby se při výdeji nepotkávaly děti z různých tříd. Učitelka s odpolední službou konají dohled nad žáky.
Žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy, vyčkali na příchod svého dítěte před budovou školy.
Školní družina bude v plném provozu pro žáky 1. a 2. ročníků, tedy ráno od 6.00 do 7.15 a odpoledne od 11.40 do 17.00. Vyzvedávání žáků ze školní družiny po obědě do 13:30, potom od 15:00.

Harmonogram níže

 Děkujeme za pochopení a spolupráci. Další informace naleznete na stránkách MŠMT.

1.A

7:40 -7:45

7:50 - 11:25

11:30 - 11:50

Vstup do školy

Výuka

Oběd

1.B

7:45 -7:50

7:55 - 11:30

11:40 - 12:00

Vstup do školy

Výuka

Oběd

2.A

7:50 -7:55

8:00 - 11:40

11:50 - 12:10

Vstup do školy

Výuka

Oběd

2.B

7:55 - 8:00

8:05- 11:50

12:00 - 12:20

Vstup do školy

Výuka

Oběd

 

V době od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021 jsou úřední hodiny sekretariátu školy pro veřejnost v pondělí od 9,00 do 12,00. Případné další jednání je třeba domluvit předem telefonicky nebo e-mailem (žáci a ZZ na Škole online). Přejeme všem žákům, zákonným zástupcům, přátelům školy a zaměstnancům školy hezké svátky vánoční, klidnější nový rok 2021.

Vážení rodiče, s ohledem na zpřísněná opatření Vás informuje o změnách v organizaci výuky. 

1. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 21. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021.
2. Harmonogram činností v pátek 18. 12 2020 je v rozvrhu ve Škole online. Konec vyučování pro ročníky je: 

1.r. – 11,30, 2.r. – 11,35, 3.r. – 11,40, 4.r.+5.A – 11,45, 5.B – 12,30, 
6.B – 12,35, 7.B – 12,40, 8.B – 12,45, 9.A – 12,50, 9.B – 12,55

3. Školní družina je v provozu do 18. 12. 2020. 
4. Školní jídelna je v provozu do 18. 12. 2020
5. O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Předchozí pravidla mohou být změněna a upřesněna na základě dalších pokynů a doporučení MŠMT a MZ.

Přejeme Vám klidné svátky vánoční, vše nejlepší v novém roce, především zdraví!

 

Česká spořitelna připravila pro naše druháčky krásnou vzdělávací akci, která se u nás ve škole uskutečnila 3. 12. Skvělý tým zástupců České spořitelny přiblížil hravou formou našim žákům svět financí jejich rodičů. Děti se dozvěděly, kde se berou peníze, co je to rozpočet, výdaje a příjmy. Interaktivní formou si vyzkoušely, jak o penězích přemýšlí dospělí a za co je utrácí. Naučily se chápat, co je rodinný rozpočet, vyzkoušely si rodinný nákup. Šikovní žáčci si ušetřili penízky a odnesli si pěknou pokladničku. Akce byla velmi zdařilá, moc se líbila dětem i pedagogům. Děkujeme České spořitelně a těšíme se na další skvělé akce.

Mgr. Ivana Baniunynská, 2. A

 

V současné době se mohou do projektu Obědy do škol z projektu OP PMP zapojit další děti školy. Jedná se o poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021). Podmínkou je, aby rodič (zákonný zástupce) požádal o zapojení na příslušném pracovišti úřadu práce (viz příloha). Podmínky pro zapojení dítěte jsou totožné, jako na jaře a podzimu tohoto roku, t. j. zákonný zástupce má souvislý nárok na poskytování dávky v hmotné nouzi. Cílová skupina je ve věku 3 – 15 let. Dítě, kterému do 1. 2. 2021 (v případě potvrzování na 2. pololetí) bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2020/2021. Dítě, kterému bude 16

Vážení rodiče, s ohledem na vyhlášení Informací MŠMT o provozu škol od 30. 11. 2020 Vás informujeme (https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf):

1.     Pro žáky 1. stupně a 9. ročníku je povinná prezenční výuka.

2.     Žáci 6. – 8. ročníku se budou vzdělávat v režimu střídání tříd po týdnu.

30. 11. - 4. 12.

 

8. – 11. 12.

14. - 18. 12.

Ve škole

Distančně

Ve škole

Distančně

Ve škole

Distančně

6. B, 7. B, 8. B

6. A, 7. A, 8. A

6. A, 7. A, 8. A

6. B, 7. B, 8. B

6. B, 7. B, 8. B

6. A, 7. A, 8. A

Pozn. 7. 12. 2020 je vyhlášené ředitelské volno.

3.     Povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole.

4.     Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani jinak míchat. Dle tohoto bodu bude upravena výuka v rámci rozvrhu na ŠoL.

5.     Zákaz sportovních činností a zpěvu – Tv a Hv nebude v rozvrhu, žáci obdrží zadanou práci od vyučujících, kterou splní samostatně.

6.     Vstup do školy bude probíhat v harmonogramu:

7,30-7,40 – 1. a 2. ročníky

7,40-7,50 – 3. – 5. ročníky

7,50-8,00 – 2. stupeň

7.     Školní družina je v provozu, ranní družina pro žáky 1. – 4. r., odpolední družina pro žáky 1. – 3. ročníků bude organizovaná dle doporučení MŠMT v čase dle Vnitřního řádu ŠD.

8.  Školní jídelna je v provozu, jídelna vydá oběd i žákům plnícím školní docházku distančně. V případě, že žák nebude odebírat oběd, musí jej ZZ odhlásit předem na portále https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, případně telefonicky na čísle 778 441 969.

9.     O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Distanční výuka:

1.     Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.

2.     Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 15:00.

 Předchozí pravidla mohou být změněna a upřesněna na základě dalších pokynů a doporučení MŠMT a MZ.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. Celkem se v kategórii Kategorie A1 (1. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 2199 řešitelů, z toho v našem kraji 35.

Úspěšně dopadli na 3. – 8. místě v kraji Fantová Lucie a Daniel SmitekCelkem se v kategorii Kategorie A2 (2. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 2899 řešitelů, z toho v našem kraji 24. Úspěch dosáhli 1. – 4. místo v kraji Tereza Kulhánková, 5.

Pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ se od 18. 11. 2020 obnovuje povinná prezenční výuka. Žáci se budou učit ve svých kmenových třídách. Výuka bude probíhat podle rozvrhu ve ŠoL s úpravami začátku a konce vyučování dle přiloženého harmonogramu. Prioritně se budou vyučovat hlavní předměty (ČJ, MAT, PRV – Př, Vl), výchovy budou vkládány jako odpočinková a doplňková činnost k výuce. Zpěv a tělesná výchova jsou zakázány.

Žáci vstupují do školy s nasazenou rouškou, náhradní budou mít v sáčku. Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Mohou být využity i štíty, ale jen v kombinaci s rouškami (štíty v kompetenci TU).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

Vstup žáků do školy a začátek vyučování: dle harmonogramu pro jednotlivé třídy – prosíme o dodržování uvedených časů z důvodu dodržení opatření nastavených vládou.

Konec vyučování - děti, které nejdou na oběd, doprovodí odpolední služba ke vchodu; děti, které půjdou na oběd, učitelka odvede do jídelny (neberou s sebou žádné věci ani aktovky), před vstupem do jídelny použijí žáci dezinfekci.

Stravování - je nutné dodržet stanovenou dobu na oběd, aby se při výdeji nepotkávaly děti z různých tříd. Učitelka s odpolední službou konají dohled nad žáky.

Po obědě – celá třída jde do šatny; učitelka doprovodí žáky, kteří nejdou do družiny ke vchodu; ostatní žáky si odpolední služba odvede do třídy.

Žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy, vyčkali na příchod svého dítěte před budovou školy.

Školní družina bude v plném provozu pro žáky 1. a 2. ročníků, tedy ráno od 6.00 do 7.15 a odpoledne od 11.40 do 17.00. Vyzvedávání žáků ze školní družiny po obědě do 13:30, potom od 15:00.

V případě náhlé změny zdravotního stavu žáka nebo jeho okolí neprodleně informovat školu a vyřadit žáka z výuky.

·        Harmonogram níže

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.

1.A

7:40 -7:45

7:50 - 11:25

11:30 - 11:50

Vstup do školy

Výuka

Oběd

1.B

7:45 -7:50

7:55 - 11:30

11:40 - 12:00

Vstup do školy

Výuka

Oběd

2.A

7:50 -7:55

8:00 - 11:40

11:50 - 12:10

Vstup do školy

Výuka

Oběd

2.B

7:55 - 8:00

8:05- 11:50

12:00 - 12:20

Vstup do školy

Výuka

Oběd

 

Povinnost distanční výuky v době uzavření školy platí pro všechny žáky.

Škola online – Výuka – Úkoly – Domácí úkoly - informace o výuce a zadání domácí přípravy pro žáky.

Úkol nebo Online výuka - výuka probíhá dle rozvrhu ve Škole online, pokud je výuka online (Classroom, Google meet) – objeví se v rozvrhu v poznámce k hodině  - Online výuka.

Absence  v online výuce - v případě, že žák nebude přítomen na online výuce, zákonný zástupce musí absenci omluvit na Škole online (vyučujícímu a TU z rodičovského účtu). Absenci lze nahradit formou vypracování pracovních listů po domluvě s příslušným učitelem. Neomluvené absence bude řešit výchovná komise a budou hlášeny na OSPOD.

Konzultační doba v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 12:00 po dohodě s vyučujícím - žáci nemohou být ve škole vzděláváni, jsou možné krátké konzultace k předání učebních materiálů, případně podpora s přístupem na mobilu, tabletu a jiném zařízení. Při vstupu do školy vyzvedává žáky nebo ZZ po domluvě učitel.

Ke komunikaci s učiteli slouží Škola online (domácí úkoly a zprávy), e-mailová korespondence (žáci komunikují přes nové adresy ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., učitelé mají e-mailovou adresu ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V souborech níže jsou pravidla pro dodržování protiepidemických zásad zaslané pro žáky MŠMT. Poučení o bezpečnosti během školních prázdnin realizují tradičně třídní učitelé. Žákům přeji hezké prodloužené podzimní prázdniny. Mgr. Pavel Černý

Další informace naleznete na stránkách MŠMT.

Vážení rodiče, s ohledem na vyhlášení krizových opatření vlády Vás informujeme:  

1. Školní výuka 1. stupně a provoz ŠD pokračuje v normálním nezměněném režimu.

2. Žáci 2. stupně plní školní docházku ve střídavé výuce:

12. - 15. října 19. – 23. října
Ve škole Distančně Ve škole Distančně
6. A, 7. A, 8. A, 9. A 6. B, 7. B, 8. B, 9. B 6. B, 7. B, 8. B, 9. B 6. A, 7. A, 8. A, 9. A

 

Pozn. 16. 10. 2020 je vyhlášené ředitelské volno.

3. Při plnění distanční výuky postupují žáci dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). V případě Čj, M, Aj budou v čase dle rozvrhu probíhat hodiny v prostředí Google – Meet.

4. Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 15:00.  

5. Školní jídelna je v provozu, jídelna vydá oběd i žákům plnícím školní docházku distančně. V případě, že žák nebude odebírat oběd, musí jej ZZ odhlásit předem na portále https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, případně telefonicky na čísle 354422496.

6. 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

7. O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.

Dne 13. září 2020 proběhl v Plzni závěrečný turnaj mistrovství ČR ve futsalu kategorie U15 (13 a 14 let, starší žáci). Mistry České republiky se stali také žáci školy hrající v klubu FC Cheb. Jedná se o mimořádný úspěch kolektivních sportů v Karlovarském kraji. Pozoruhodné je i to, že porazili i týmy, které hrají pouze futsal. Mistry republiky se z naší školy staly: Větříček Marek, Valečka Lukáš, Markl Jakub, Smitek Dominik, Strouhal Jakub, Gogová Kristýna. Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i nadále. Další informace a fota naleznete zde.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz