Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Dne 25. 10. 2019 se konal projektový den formou exkurze na zříceninu hradu Hartenštejn a na památník věnovaný obětem první světové války v Bochově. Účastnilo se 45 žáků ze sedmého, osmého a devátého ročníku, doprovod byl tvořen dvěma učiteli a to magistrou Karin Procháskovou a inženýrem Josefem Provázkem. Exkurze byla zaměřena na středověkou a novodobou historii, kdy na zřícenině hradu Hartenštejn byl připraven odborný výklad pro žáky.Poté byl přesun s žáky na památník věnovaný obětem první světové války, kdy dvě vybrané žákyně – Nelly Hlaváčová, Natálie Šinková zopakovaly pro své spolužáky základní data a informace o první světové válce. 

Auror: Mgr. Karin Prochásková

V týdnu 4. - 8. a 11. - 15. 11. proběhla celostátní soutěž v Informatice Bobřík informatiky. Žáci soutěžili v kategorii Mini - 4. a 5. ročníky, Benjamin - 6. - 7. ročníky a Kadet - 8. a 9. ročníky. Soutěže se ve škole celkem zúčastnilo 35 žáků. V kategorii Mini byli úspěšnými řešiteli žáci Tomáš Rambousek a Lukáš Čácha z 5. tříd, v kategorii Kadet pak žákyně Natálie Šinková z 9.A. Soutěž je v kategoriích pro ZŠ nepostupová. Úspěšným řešitelům gratulujeme a zúčastněním děkujeme za reprezentaci školy.

Vážení rodiče, většina pedagogických pracovníků školy se rozhodla připojit ke stávce vyhlášené ČMOS. Z tohoto důvodu bude škola dne 6. 11. 2019 uzavřena, včetně školní družiny a jídelny. Za způsobené komplikace se omlouváme a věříme ve Vaše pochopení.

Mgr. Pavel Černý, ř.š.

 


Dne 31. října absolvovaly obě šesté třídy projektový den v Techmanii Plzeň, která byla přínosná v mnoha vědních oborech. Žáci měli možnost zhlédnout názorné pokusy s dusíkem, mohli podniknout napínavou výpravu do hlubin Země a vodního světa, zalétnout do vesmíru, vyzkoušet si fyzikální pokusy a mnoho dalšího. Všem se prohlídka expozic velmi líbila a už se těší na další akci.

V rámci Česko – německého partnerství proběhlo ve čtvrtek 24.10.2019 společné setkání žáků a učitelů 3. ZŠ Cheb a Pestalozzischule z Weidenu. Akce se uskutečnila v Mariánských Lázních. Žáci společně navštívili centrum Mariánských Lázní se zpívající fontánou, vyjeli kabinkovou lanovkou k parku miniatur Boheminium, kde v česko-německých skupinách společně pracovali na zadaných úkolech pracovního listu. Spolupráce se dařila jak žákům tak učitelům a mezi všemi probíhala velmi žívá konverzace. Akce se žákům líbila a těší se na další setkání, které proběhne v prosinci 2019.

Mgr. Jan Forst

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. V kategorii A (3. - 5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 36 řešitelů z naší školy, celkem v kraji 319. 1. místo obsadila Tereza Markusová, 2. místo Jakub Brichcín, 3. - 4. místo Adéla Podzimková a Erik Zahrl. V kategorii B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 25 řešitelů z naší školy, v kraji 563. 1. místo obsadila a postupuje do KK Natálie Šinková, patří mezi 44 nejlepších v kraji.

Srdečně zveme zákonné zástupce na seminář Trénink paměti a efektní učení.

Termín: úterý 26. 11. 2019, 16,30 – 17,30
Kde: učebna SmartBoard 3. ZŠ Cheb -  pavilon vedení
Kdo: Ing. Aleš Procházka
Program:
1. Informace k realizovaným seminářům pro 8. a 9. r.
2. Informace k chystaným seminářům pro 6. r.
3. Seznámení s technikami trénování paměti
4. Podpora žáků v procesu učení
Čas: 1 hodina
Další info: www.zlepsipamet.cz

V případě Vašeho zájmu prosím o zpětnou vazbu.

Od 7. – 10. října se uskutečnil čtyřdenní adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem. Cílem projektu bylo osvojení základních kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a osvojení pozitivního sociálního chování a měl posloužit k rozvoji osobnosti žáků šestého ročníku. Každé dopoledne žáci absolvovali přednášky v oblastech prevence kouření, užívání drog a dodržovánízdravé stravy.
První den si žáci vyšli na proklatě dlouhý výlet na Boží Dar, po návratu je čekala zajímavá a přínosná přednáška na téma „ Bezpečné chování na horách“ a poté byli seznámeni s činností HS. Večer zakončili hrou na vzájemné poznávání účastníků kurzu.

Běžecký závod, který navštěvuji už odmalička. Akce, kterou škola pořádá už po jedenačtyřicáté, je jistotou a tradicí v mém životě. Každý rok se těším, až se celá škola setká a společně si zasportuje. Vždy mi přijde fantastické, jak jsme se všichni posunuli vpřed, vyrostli a dokázali za celý rok urazit další kus cesty. Každý rok si připomínám, jak jsem začínala v nejnižší běžecké kategorii a postupně stoupala. Všechny věci se mi vybavily i tento rok. I přesto, že jsem měla funkci fotografky, jsem si závod vychutnala plnými doušky. Možná i víc. Pocit, když fotíte malé děti, jak se snaží běžet co nejrychleji, zvítězit a porazit své soupeře, je radostný. Vždy se jen usmívám. Touhu být v cíli první mají i dospělí. Každý závodník září štěstím po doběhu do cíle.

3. ZŠ v Chebu pořádá v lesoparku na Zlatém vrchu již 41. Zlatou míli, tradiční běžecký závod pro malé i velké běžce. Délka tratí je přizpůsobená věku závodníků, celkem se poběží v 8 kategoriích. Klasický závod měří 1660m, ale pro vytrvalce je nachystaná Double Míle.

V říjnu 2019 se uskuteční čtyřdenní adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem. Cílem projektu (KK 01164/2019) je osvojení základních kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti žáků šestého ročníku. Žáci šestého ročníku se při přechodu na druhý stupeň musí přizpůsobit změně režimu, na který byli zvyklí. Dále se musí vypořádat se setkáváním s větším počtem nových pedagogů a s novými spolužáky. V

V pondělí 2. 9. se otevřela škola nejen pro starší žáky, ale poprvé také pro žáky - prvňáčky. Naše nejmenší slavnostně přivítali paní učitelky, ředitel a zástupce ředitele školy. Za město Cheb přišel žáky pozdravit zástupce odboru školství MU pan Kubica. Prvňačky jistě potěšilo i krátké vystoupení jejich starších spolužáků pod vedením paní asistentky Marie Novákové.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok plný nového poznání, vstřícné pedagogy a mnoho nových kamarádů.

Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou.
Úřední doba ve škole každé pondělí 8.00 - 12.00
Slavnostní zahájení školního roku 2. 9. 2019 v 8.00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků 2. 9. od 17.00.
Výdej složenek do školní jídelny u vedoucí školní jídelny od 26. 8. - 30. 8. od 9.00 do 11.00.

V letošním školním roce jsme s kroužkem Tvůrčí psaní vydali 4 čísla školního časopisu s názvem Zlaťáček. Členy tohoto kroužku byli žáci 8. a 9. třídy a jedna žákyně ze 7.B. Připravili jsme besedu pro spolužáky, projektový den k 100. výročí naší republiky, ve školní knihovně jsme fungovali jako čtenářská služba. Myslím, že díky čtenářským dílnám se podařilo zvýšit u dětí zájem o četbu knih, proto plánujeme v příštím roce zakoupení knih nových. S naším časopisem jsme se v závěru školního roku zúčastnili krajské soutěže Školní časopis roku 2019 v Karlovarském kraji, v níž jsme obsadili krásné 1. místo. Velké poděkování patří všem žákům, kteří se na vydávání časopisu podíleli.

Alena Borkovcová

V úterý 25. června se na naší škole odehrála akce zvaná „3. ZŠ má talent“. Je to talentová soutěž, která je v režii žákovského parlamentu, složeného z členů jednotlivých tříd prvního a druhého stupně. Celou akci si pořádají a organizují děti samy.
Letos jsme oslavili již 6. ročník a soutěžících bylo 48. Soutěž obsahuje čtyři kategorie – hra na hudební nástroj, zpěv, mluvené slovo a tanec. Koná se v tělocvičně, kde je dostatek místa pro velké publikum, které tvoří žáci i učitelé. Hlavní slovo má porota, ve složení Hana Houdková, Slávka Šmídková - paní vychovatelky a Natálie Šinková – zástupce ŽP. Přesto publikum dávalo najevo své emoce a ocenilo účastníky upřímným potleskem. I přes velkou trému a konkurenci se všechna vystoupení

Děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy a mají za sebou zápis do první třídy byly dne 19.6.2019 „pasovány“ na školáky. Program v zahradě Mateřské školy na Zlatém vrchu začal vystoupením pěveckého kroužku žákyň prvního stupně naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Čverha. Děti z MŠ byli potom „králem“ pasováni na školáky. Na konci programu školáčkům předala žákyně deváté třídy Eliška Labajová pomyslný klíč od školy. Děti se do školních lavic velmi těší.

Mgr. Hana Veselá

Abeceda peněz je zážitkový program, který pokrývá celý standard finanční gramotnosti. Učí děti rozumět světu financí, základní finanční pojmy. Třída si pod vedením učitele vybere vlastní cíl. Děti si díky němu samy zahrají na podnikatele a snaží se vydělat peníze pro svoji třídu a na svůj cíl. Osvojí si základní finanční pojmy. Seznámí se s finančními operacemi a tvorbou rozpočtu. Poznají hodnotu peněz i rizika hospodaření s nimi formou vlastního podnikání. Uvědomí si, že peníze se musí vydělávat.  V únoru nám paní učitelka oznámila, že naši třídu přihlásila do projektu a seznámila s tím i naše rodiče. Nejdříve jsme navštívili pobočku banky, kde jsme získali odpovědi na otázky. Kde a jak vznikají peníze? Může si pro ně každý zajít k

Školy v přírodě se v letošním roce účastnilo 36 žáků z 2. - 4. tříd. Děti byly ubytovány v penzionu Bublava. Doprava do rekreačního střediska byla zajištěna autobusem. Cesta byla bezproblémová. Na místě bylo pro nás již vše připraveno a děti se mohly ubytovat. Celkově ve všech námi využívaných prostorách byl pořádek a čisto. Měli jsme v penzionu zajištěno stravování. Jídlo bylo opravdu výborné. Děti si mohly přidávat. Během oběda a večeře jim byl podáván čaj nebo šťáva, po celý den byla možnost doplnění pití do lahví. V době poledního klidu měly děti možnost nákupu dalšího pití a sladkostí v restauraci.  Vyučování probíhalo v dopoledních hodinách dle učebního plánu.  Ve čtvrtek jsme místo vyučování navštívili horskou službu. V areálu děti využívaly hřiště, houpačky a prolézačky. Odpolední program byl veden vychovatelem. Všechny děti se zapojily do celotáborové hry.  Dále pro ně byla připravena diskotéka, opékání párků a odpolední výlet. Myslím, že jsme si školu v přírodě všichni užili a budeme na ni dlouho vzpomínat.

Mgr. Kubalová Lucie

Ředitel základní školy nabízí uplatnění od 1. 9. 2019 v oboru

• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 1. stupně ZŠ

• plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)
• první smlouva rok, tříměsíční zkušební doba
• nabízíme: závodní stravování, příjemné prostředí menší školy, sportovní vyžití, možnost zajištění pronájmu bytu, 100.tis. příspěvek města
• kontaktní osoba – Mgr. Pavel Černý, 354422408, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Jedna z posledních akcí v rámci projektu Ahoj sousede! financovaného z programu Euroregia Egrensis se konala v Karlových Varech. Žáci naší školy a partnerské školy Pestalozzischule Weiden v průběhu dne navštívili muzeum a sklářskou huť v Mozeru a vyzkoušeli své dovednosti na lanové dráze v centru Linhart. 

c.p.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz