Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října.

Celkem se v kategorii A2 (2. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 3117 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 36. Na předních místech se umístila Lucie Fantová a Daniel Smitek.

Celkem se v kategorii A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 13728 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 224. 1. místo obsadil Vojtěch Jamelský a postoupil do krajského kola. 2. místo Adéla Hamrová a 3. stupínek obsadila Zoe Panenková.

Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 21091 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 636. V letošním roce se přihlásilo velké množství žáků z naší školy. 1. místo získal Tomáš Prokop, 2. místo Štěpán Prokop a 3. místo obsadila Natálie Wesselá.

Postupující se 5. listopadu účastnili KK v Karlových Varech, kde si poměřili síly se stejně nadanými žáky. Vojtěch Jamelský skončil mezi prvními pěti. Všem soutěžícím patří pochvala a gratulace vítězům.

za tým LO E. Solařová

 

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda se konalo v úterý 2. 11. 2021. Nad patnácti úlohami si lámalo hlavu celkem 16 vybraných žáků z 6. – 9. tříd. Nejvíce se dařilo žákům 8. ročníku. Blahopřejeme!

Dne 16. listopadu 2021 se od 16 hodin uskuteční setkání zákonných zástupců v rámci projektu ESF - Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018317. Tématem tohoto setkání bude trénink paměti. Lektorem je pan Aleš Procházka.

Dne 13. 10. si žáci 8. a 9. ročníků prověřili své znalosti z oboru fyziky, zeměpisu, přírodopisu v přírodovědném Klokanovi.

V prvním měsíci nového školního roku se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního pobytu v Krušných horách. „Navštívili jsme Horní Blatnou, malebnou vesničku blízko Německých hranic u Božího Daru. Ubytovaní jsme byli v krásném horském hotelu Modrá Hvězda," říká třídní učitel 6. A. Jakub Kotal. „Navštívili jsme Horní Blatnou, malebnou vesničku blízko Německých hranic u Božího Daru. Ubytovaní jsme byli v krásném horském hotelu Modrá Hvězda," říká třídní učitel 6. A. Jakub Kotal.

První den čekala žáky naučná beseda s Karlem Picutou. „Jako první vyrazila na třídenní pobyt 6. B. Žáci se dozvěděli vše o listnatých, ale i jehličnatých stromech, o jejich výsadbě, v jakém ročním období se který strom sází a také si žáci vysadili svůj strom. Následovala asi desetikilometrová vycházka po okolí a místních lesích. Další den žáky čekala velmi zajímavá přednáška se Stanislavem Kabešem z horské služby, kde se školáci dozvěděli, jak se mají chovat na horách, jaké nástrahy pobyt v horském terénu přináší a co by rozhodně neměli opomenout, než se do hor vydají,“ pokračuje třídní učitelka 6. B Monika Trykarová.

Šesťáci z "béčka" navštívili místní muzeum. „Stálá expozice je věnována dějinám těžby a zpracování cínové rudy v okolí krušnohorských městeček Horní Blatné a Božího Daru. Ukazuje sbírky mineralogie, cínového nádobí a modelů důlní techniky. Muzeum je součástí naučné stezky Horní Blatná – Vlčí Jámy, kam jsme se posléze vydali. Nechyběl ani výšlap na rozhledu na Blatenském vrchu," popisuje Monika Trykarová.

Třída 6. A o týden později neměla štěstí na tak dobré počasí, proto byl program pobytu trochu odlišný. „Kromě přednášek obou pánů děti zažily exkurzi v místní firmě Blex, která již 102 let vyrábí cedníky, pečicí formy či vánoční formičky. Kvůli dešti se vycházka na Blatenský vrch mohla uskutečnit až ve večerních hodinách a kromě návštěvy krásných Vlčích jam si děti užily i chození s baterkami kolem Blatenského příkopu. Ve zbývajícím čase se učitelé s dětmi věnovali seznamovacím aktivitám, hrám pro rozvoj spolupráce či komunikace. Společně strávený čas v krásném prostředí a zajímavým programem byl ten nejlepší začátek školního roku, jaký jsme si mohli přát,“ dodává Jakub Kotal.

Zdroj: https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/sestaci-na-3-zakladni-skole-v-chebu-odstartovali-skolni-rok-na-cestach-20211001.html

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

 

Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a dovedností práce s rozmanitou třídou, pomáhají nám osvojit si způsoby, jak podpořit každé dítě, ať už nějak znevýhodněné či nadané. Projekt pomáhá také s tím, jak zlepšit zapojení

Po dvou letech jsme se opět sešli v lesoparku na Zlatém Vrchu na běžeckém závodě, který se koná každý rok na podzim. Tentokrát s učitelkami z 3. ZŠ vítala malé závodníky i Fanynka-maňásek, který přišel povzbudit všechny malé i velké závodníky. Fanoušků a fanynek se kolem tratě sešlo opravdu hodně - maminky, tatínkové, babičky, tety, kamarádi, spolužáci. Všichni byli úžasní, protože se nedali odradit deštěm, který propukl ráno a byl opravdu vytrvalý. Pořadatelům se hodně ulevilo, když před startem prvního závodu přestalo pršet!!! Pak už šlo vše jak na drátku. Celkem 42. Zlatou míli běželo 73 závodníků a závodnic. Nejvíce obsazenou kategorií byla kategorie E 350m Hoši a kategorie D 700m Dívky. Opravdoví hrdinové byli malí prckové - děti v předškolním věku, kterých celkem běželo 14. Někteří si rovinku zaběhli hned několikrát. Neskutečný byl výkon maličkého Jakuba Gillara!!!! Velice milé je, že rodiče těchto malých dětí v roce 1995 tento závod běželi jako žáci a dali mu jméno Zlatá míle. Děkujeme všem a těšíme se na další Míli.

Fotogalerie níže a na https://www.rajce.net/a17497067

Mirka Špalková, hlavní organizátor

Jazyková příprava cizinců na 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace -  určená škola

 1. Žák může být do třídy s jazykovou přípravou zařazen na základě žádosti ZZ, formuláře žádostí v různých jazycích jsou v příloze ke stažení.
 2. Do třídy mohou být v letošním školním roce zařazeni žáci – cizinci, kteří jsou v ČR méně než 24 měsíců.
 3. Učitelka pověřená vedením jazykové přípravy se žákem, který nově přijde do školy, vyplní formou rozhovoru vstupní testy (ČJ a M) – určí se úroveň znalostí českého jazyka a stanoví se počet hodin jazykové přípravy v týdnu, stanoví se rozvrh pro daného žáka.
 4. Ve skupině pro jazykovou přípravu je počet žáků stanoven na 2 – 10. V případě většího počtu žáků bude otevřena nová skupina.
 5. Výuka bude probíhat podle stanovené úrovně znalostí žáků každý den 4 vyučovací hodiny nebo vybrané dny v týdnu vždy 4 – 5 hodin.
 6. Po absolvování asi 100 h se provede kontrolní test (formou rozhovoru), v případě významného posunu žáka, je možné ho přeřadit zpět do kmenové třídy, jinak žák pokračuje v jazykové přípravě.
 7. Po absolvování 200 h se provede druhý kontrolní test, který by měl potvrdit posun žáka, potom je možné ho přeřadit do kmenové třídy – žák získá doporučení, jak pokračovat v získávání kompetencí v českém jazyce v

3. ZŠ v Chebu pořádá v lesoparku na Zlatém vrchu již 42. Zlatou míli, tradiční běžecký závod pro malé i velké běžce. Délka tratí je přizpůsobená věku závodníků, celkem se poběží v 8 kategoriích. Klasický závod měří 1660m, ale pro vytrvalce je nachystaná Double Míle. Poprvé se tento závod uskutečnil před 25 lety. Mnozí z nich se vracejí do lesoparku na Zlatém vrchu překonat časy své a i svých soupeřů. Nejlepšími stále zůstávají s časem 5:42,74 Alena Srogoňováz 28. 9.2017 a David Špindler s časem 4:36,67 z 3. 6. 2012. Předminulý rok běželo 147 závodníků. Minulý rok se závod neuskutečnil z důvodu mimořádných opatření. Takže nezbývá než trénovat a přijít poměřit své síly 28. 9. 2021 do lesoparku na Zlatém vrchu, prezentace závodu je v 10h a první start v 11h.

Mgr. Mirka Špalková
hlavní organizátor

V úterý 1. 9. se otevřela škola nejen pro starší žáky, ale poprvé také pro žáky - prvňáčky. Naše nové žáky přivítala školní hymna, krátkým vstupem také ředitel školy a starosta města pan. Mgr. Antonín Jalovec. Ten prvňáčkům předal drobné upomínkové předměty. Žáčci a jejich rodiče se pod vedením třídních učitelek Mgr. Ivany Baniunynské a Mgr. Lucie Kubalové podívali také do svých tříd a vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích. Všem žákům přejeme úspěšný školní rok plný nového poznání, vstřícné pedagogy a mnoho nových kamarádů.

Reportáž v CHD

Dne 16. června se uskutečnila exkurze 3. ZŠ Cheb do Prahy. Exkurze se účastnilo 46 žáků ze všech tříd, dvě vyučující a jeden průvodce. Program byl velmi zajímavý a v rámci výuky se jednalo hlavně o dějepis a anglický jazyk. Nejprve jsme si vyjeli z Náplavky lodí po Vltavě do zoo, cesta trvala asi hodinu. Mohli jsme obdivovat naše krásné hlavní město úplně z jiné perspektivy. Po návštěvě zoo nás autobus odvezl ke Staroměstskému náměstí, které jsme prošli, a žáci měli výklad k různým památkám jako třeba Obecný dům, Prašná brána, pomník mistra Jana Husa, poledník na Staroměstském náměstí, který slouží k určování poledne v Praze už od roku 1652, Staroměstský orloj, Staroměstská radnice nebo Kostel Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám). Toto vše bylo v rámci dějepisu. Dále

Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou. Úřední doba ve škole je každé pondělí 9:00 – 12:00. Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2020 v 8:00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách. Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků: 1. 9. od 17:00. Výdej složenek do školní jídelny u vedoucí školní jídelny: 23. 8. - 31. 8. od 9:00 do 11:00.

 

Městská knihovna v Chebu uspořádala pro prvňáčky velice pěknou akci - Pasování na čtenáře. Knihovnu přepadli loupežníci, ale statečné děti je naučily číst!! Za odměnu každý dostal odznak a knížku. Dětem se akce velice líbila. Děkujeme. 
Mgr. Mirka Špalková

Dle INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021 vydané MŠMT Vás informujeme o následujících změnách:

Výuka

 • Na pondělí 17. 5. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno pro třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A a celý 2. stupeň ZŠ z důvodu celodenního semináře pro učitele.
 • Třídy B z 1. stupně mají vyučování dle rozvrhu ve Škole online. 
 • Od 18. května 2021 bude probíhat prezenční výuka ve všech třídách dle rozvrhu ve Škole online.
 • Vstup do školy bude ve dvou vlnách: 7:35 – 7:45 žáci 1. stupně, 7:45 – 7:55 žáci 2. stupně.
 • Testování (antigenní testy) – frekvence testování: jedenkrát týdně (v pondělí, případně v první den přítomnosti žáka ve škole).
 • Ve škole se musí nadále dodržovat hygienická a protiepidemiologická opatření, zejména mytí rukou a použití desinfekce po vstupu do školy, během pobytu ve škole, před vstupem do jídelny.
 • Ve vnitřních prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2m není povinné nosit tuto ochranu.

Školní jídelna 

 • Vydávání obědů dle harmonogramu (vyučování bude končit v časových intervalech).
 • Před vstupem do jídelny je nutné použít dezinfekci rukou.
 • Hygiena a úklid bude prováděn podle stanovených pravidel.

Školní družina

 • Provoz školní družiny je v běžném režimu.

 

 

Ve dnech 14. až 16. 4. 2021 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2021/2022. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím a identifikátorem z portálu zapisyzs.cheb.cz.  Uchazeči, kteří splnili kritéria a jsou přijati nebo mají vyřízen odklad nejdete v přiloženém souboru.

Mgr. Pavel Černý, ředitel školy

 

Vážení rodiče, naše škola se stala i pro školní rok 2021/22 partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“, podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR.  V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022).

Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině: děti ze sociálně slabých rodin, jejichž způsobilost k podpoře je dána souvislým nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi.  Ověření způsobilosti provádí místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Úřad práce rovněž informuje zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte/žáka do projektu.

Pokud se nabídka vztahuje na Vás, případně víte o spolužákovi Vašeho syna/dcery, který by měl na dávku nárok, prosím o předání informace rodičům, aby se v případě zájmu obrátili na Úřad práce v Chebu, kde získají další informace a to v termínu do 30. 6. 2021.

Děkuji za součinnost.

Mgr. Pavel Černý, ředitel školy

Vzhledem k množícím se dotazům a pochopitelným obavám rodičů týkajících se odstranění lávky přes Ašskou ulici informujeme, že dojde k výměně stávající lávky za novou, která by dle slov vedoucí investičního odboru měla být i kapacitně a kvalitativně funkčnější. Projektové přípravy v současnosti probíhají a k výměně lávky by mělo, dle ujištění, dojít v období školních prázdnin tak, aby nebyl narušen přístup ke škole a žáci nemuseli přecházet frekventovanou Ašskou ulici. Bližší informace o termínu provádění prací zatím nejsou známy. Odkaz na informaci o nahrazení lávky naleznete i v radničních listech na str. 3. https://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=985377

Vážení rodiče, s ohledem na vyhlášení Informací MŠMT o provozu škol od 3. 5. 2021 Vás informujeme (https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3):

 1.     Žáci školy se budou vzdělávat v režimu střídání tříd po týdnu.

3. - 7. 5. 10. – 14. 5.
Ve škole Distančně Ve škole Distančně
Třídy B Třídy A Třídy A Třídy B
 

2.     Střídání bude v nastaveném režimu pokračovat do odvolání, zveřejnění dalších opatření.

3.     Povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole.

4.     Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani jinak míchat. Dle tohoto bodu bude upravena výuka v rámci rozvrhu na ŠoL.

5.     Zákaz zpěvu – Hv nebude v rozvrhu, žáci obdrží zadanou práci od vyučujících, kterou splní samostatně.

6.     Vstup do školy bude probíhat v harmonogramu:

7,30-8,00 – 1. stupeň dle rozpisu níže

8,00-8,15 – 2. stupeň

7.     Školní družina je v provozu, ranní družina pro žáky 1. – 3. r., odpolední družina pro žáky 1. – 3. ročníků bude organizovaná dle doporučení MŠMT v čase dle Vnitřního řádu ŠD.

8.     Školní jídelna je v provozu, žáci plnící školní docházku prezenčně jsou k obědu přihlášeni automaticky. Jídelna vydává oběd i žákům plnícím školní docházku distančně po jejich přihlášení na telefonním čísle 354422496, nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V případě, že žák nebude odebírat oběd, musí jej ZZ odhlásit předem na portále https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, případně telefonicky na čísle 354422496.

9.     O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Distanční výuka:

1.     Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.

2.     Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 15:00.

 Předchozí pravidla mohou být změněna a upřesněna na základě dalších pokynů a doporučení MŠMT a MZ.

S ohledem na vyhlášení Informací MŠMT o provozu škol od 12. 4. 2021 Vás informujeme. (https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 a https://testovani.edu.cz/pro-rodice)

1. Pro žáky 2. stupně je povinná distanční výuka, jsou umožněny konzultace pro skupiny šesti žáků po domluvě s vyučujícím. Realizovat se budou podpůrná opatření pro žáky se SVP (PI, PSPP, UOV) a žáky 9. ročníků jako příprava na přijímací zkoušky.

2. Žáci 1. stupně se budou vzdělávat v režimu střídání tříd po týdnu.

12. 4. - 16. 4. 12. 4. - 16. 4. 19. – 23. 4. 19. – 23. 4. 26. - 30. 4. 26. - 30. 4.
Ve škole Distančně Ve škole Distančně Ve škole Distančně
1., 2., 3., 4., 5. A 1., 2., 3., 4., 5. B 1., 2., 3., 4., 5. B 1., 2., 3., 4., 5. A 1., 2., 3., 4., 5. A 1., 2., 3., 4., 5. B

3. Vstup do školy bude probíhat v harmonogramu: 

7,35 - 7,40 1. ročník
7,40 - 7,45 2. ročník
7,45 - 7,50 3. ročník
7,50 - 7,55 4. ročník
7,55 - 8,00 5. ročník

Harmonogram vstupu, výuky a obědů ve ŠJ naleznete v příloze.

4. Po vstupu do školy se budou žáci v pondělí a čtvrtek testovat pod dohledem třídního učitele, v případě pozitivního výsledku testu budou tito žáci izolováni a budou kontaktováni zákonní zástupci. 

5. Povinnost nošení roušek, resp. respirátorů po celou dobu pobytu ve škole.

6. Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani jinak míchat. Dle tohoto bodu bude upravena výuka v rámci rozvrhu na ŠoL.

7. Zákaz sportovních činností a zpěvu – Tv a Hv nebude v rozvrhu, žáci obdrží zadanou práci od vyučujících, kterou splní samostatně.

8. Školní družina je v provozu, ranní družina pro žáky 1. – 3. r., odpolední družina pro žáky 1. – 3. ročníků bude organizovaná dle doporučení MŠMT v čase dle Vnitřního řádu ŠD.

9. Školní jídelna je v provozu, žáci v prezenční výuce dle rozpisu jsou přihlášeni automaticky. V případě, že žák nebude odebírat oběd, musí jej ZZ odhlásit předem na portále https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, případně telefonicky na čísle 778 441 969. Jídelna vydá oběd i žákům plnícím školní docházku distančně, pokud se přihlásí, výdej do jídlonosičů probíhá v čase od 12:20 do 13:00.

10. O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Distanční výuka:

1. Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.

2. Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 15:00.

Předchozí pravidla mohou být změněna a upřesněna na základě dalších pokynů a doporučení MŠMT a MZ.

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz