×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 991

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

dovolujeme si Vás oslovit prostřednictvím organizací Klubíčko Cheb, z. s., Nádech Cheb a Dobrovolnického centra při Farní Charitě Cheb, které organizují sbírku školních potřeb pro děti uprchlíků a rodičů samoživitelů. Na naší základní škole proběhne sbírka ve středu 23. 3. 2022 od 7:30 do 12:00. Děti, které na sbírku přispějí, získají jako poděkování za projevenou solidaritu certifikát. Dárci mohou přinést běžně používané školní pomůcky: pastelky, tužky, pera, propisky, nůžky, gumy, pravítka, ořezávátka, sešity, použité školní tašky, penály, krabičky na svačinu, .... Darované pomůcky budeme shromažďovat v prostoru před školními tělocvičnami. Děti z prvního stupně mohou dary odevzdat v doprovodu asistentů pedagoga. Žáci druhého stupně mohou předat pomůcky osobně během přestávek do 12:00. 

Děkujeme za Vaši ochotu.

Po roční pauze se lyžařského výcviku zúčastnilo 20 žáků převážně sedmých tříd. Zázemí jsme měli v Pensionu Medard na Božím Daru.
Při příjezdu nás přivítalo sluníčko a nádherně zasněžené svahy. Podmínky pro lyžování ideální. Po ubytování a chutném obědu jsme se hned vydali na svah. Žáci byli rozděleni do 2 skupin podle svých lyžařských dovedností. Šlo nám to skvěle, i když pro mnohé to byla obrovská dřina. Večer jsme čas věnovali seznamování se s lyžařskou výzbrojí a výstrojí a pravidly bezpečného chování na svahu.
Druhý den již všichni účastníci nelyžařské skupiny vyjeli sjezdovku na vleku. Lyžaři se vypravili na obtížnější svah, kde zlepšovali své dovednosti na lyžích. Na kopci jsme vydrželi celý den. Po večeři jsme oslavili narozeniny Vojty V. a vydali se na Ježíškovu cestu okolím Božího Daru dlouhou 5,6 km.
Třetí den po snídani děti čekal nový obtížnější svah Hranice a skupinu lyžařů Klínovec, kde byly veliké fronty a tak jsme se vrátili na svahy přidruženého areálu Neklid. Odpolední program patřil návštěvě místního pivovaru Červený vlk. Děti se seznámili s postupem vaření, jednotlivými surovinami i prostory, kde se pivo vaří a skladuje. Večer jsme se dívali na film Orel Eddie.
Čtvrtý den jsme s dětmi ukončili lyžování soutěžemi na lyžích. Odpoledne jsme zavítali na horskou službu Božího Daru, kde nám ukázali veškerou techniku a představili práci záchranářů. Po večeři čekal žáky ve skupinkách Lyžařský kvíz, kde se ukázalo, jak dávali během celého týdne pozor a všímali si věcí kolem sebe.
Všichni si týden na sjezdovce užili a doufáme, že své lyžařské umění budou děti rozvíjet i nadále.

Jana Němejcová, Jakub Kotal

V Karlových Varech se odehrál už čtvrtý ročník krajského kola soutěže FIRST LEGO League, kterou zde pořádá Základní škola jazyků Karlovy Vary ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje (KHK KK). Letos mezi sebou v krajském kole poměřilo síly sedm družstev ze sedmi základních škol. Naše škola se zúčastnila mimo soutěž, jelikož s robotikou náš tým teprve začíná. I přesto za svůj výkon vybojovali speciální cenu poroty, za což jim gratulujeme!

Videoreportáže KHK:

FIRST LEGO League 2022 krátký setřih - YouTube

FIRST LEGO League 2022 - YouTube

 

Škola je příjemcem podpory na na pořízení digitálních učebních pomůcek. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Škola plánuje z těchto prostředků zakoupit digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí a mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Orientovat se v rámci nákupů budeme na rozvoj robotiky.

V úterý 15.2.2022 pořádala naše škola finále okresního kola v přehazované. Protože se přihlásila pouze dvě družstva, doplnilo turnaj také družstvo naší školy, jakožto domácí tým. Našemu týmu se v tomto utkání velice dařilo, snad díky opadnuté nervozitě, jelikož hráli mimo soutěž a vybojovali si pomyslné první místo. Nicméně do krajského kola, které se bude pořádat v Karlových Varech, postupují 2.ZŠ na druhém místě a 1.ZŠ na třetím místě. Přejeme postupujícím družstvům mnoho úspěchů a děkujeme za turnaj!

Výsledky FOK:
1. 3. ZŠ Cheb
2. 2. ZŠ Cheb
3. 1. ZŠ Cheb
Dne 10.2.2022 proběhla olympiáda v AJ na 1.stupni pro 4. a 5.ročník. Žáci museli zvládnout test, představit se, povídat o vylosovaném tématu, popisovat obrázek a na závěr odpovídat i na záludné otázky poroty. Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!

Výsledky
4.ročník:
1. Pavlovičová
2. Fafílek
3. Fororová

5.ročník:
1. Kubal
2. Procházková
2. Chirilov
3. Nyambaatar (Hanička)
V únoru 2022 pořádá naše škola již tradičně sportovní soutěž – Přehazovanou - pro smíšená družstva žáků 3., 4. a 5. tříd. Ve skupině okresního kola, které se konalo 8. 2. 2022 zvítězilo družstvo 2.ZŠ Cheb. První dva týmy postupují do finále okresního kola, které se bude pořádat 15. února. Po velmi vyrovnaném utkání skončili naši sportovci na pěkném třetím místě, ale bohužel nepostupují do finálového okresního kola. Družstvo naší školy reprezentovali tito žáci: Jadlovská, Slavíčková, Musilová, Gatnarová, Vajsová, Kubal, Slavíček, Streicher, Kletečka a Krtouš.

Výsledky SOK:
1. 2. ZŠ Cheb
2. 1. ZŠ Cheb
3. 3. ZŠ Cheb
4. 6. ZŠ Cheb
5. 5. ZŠ Cheb

Škola zajišťuje v návaznosti na předchozí rok doučování žáků v souvislosti s pandemií Covid-19. Tato aktivita probíhá v rámci projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

V úterý 11. ledna absolvovaly děti ze školní družiny 3. ZŠ vycházku kolem řeky na Zlatém vrchu s naším kolegou, botanikem Jiřím Brabcem. Prohlédly si bobří okusy, seznámily se s muzejním vycpaným bobrem a dozvěděly se informace ze života těchto zvířat. Zpráva a fota na facebooku Muzea.

V souboru naleznete aktuální informace k režimu testování Covid-19 od 1. 1. 2022 a rovněž postup v případě pozitivních výsledků. Přejeme negativní výsledky, pozitivní myšlení v novém roce.

 

Vedení školy přeje všem zaměstnancům, žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2022. Videopřání zde.

Vážení rodiče, naše škola je i pro školní rok 2021/22 partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“, podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR.  V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022).

od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 mohou rodiče (zákonní zástupci) žáků Vašich škol na příslušných pobočkách úřadu práce přihlásit své děti, které nejsou v současné době zapojeny v projektu, do stravování v projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022 ve 2. pololetí (únor 2022 – červen 2022).

Rozhodné období pro stravování pouze ve druhém pololetí je stanoveno takto:

• 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022 pro zařazení dítěte do stravování ve druhém pololetí školního roku.

Přičemž současně platí, že

• podmínka hmotné nouze je naplněna kdykoli v průběhu rozhodného období pro stravování pouze ve druhém pololetí, vymezeného pro danou projektovou žádost;

• Úřady práce vydávají potvrzení o zapojení do projektů během měsíce ledna 2022;

• strava musí být zkonzumována dítětem v zařízení školního stravování;

• podpora žáků ZŠ není omezena typem ZŠ.

Pokud se nabídka vztahuje na Vás, případně víte o spolužákovi Vašeho syna/dcery, který by měl na dávku nárok, prosím o předání informace rodičům, aby se v případě zájmu obrátili na Úřad práce v Chebu, kde získají další informace a to v termínu do 31. 1. 2022.

Děkuji za součinnost.

Mgr. Pavel Černý

V pondělí 25. října 2021 přijeli žáci ze ZŠ Doubravčice na výměnný dvoudenní pobyt. Přespání bylo naplánováno ve 3. základní škole Cheb pod dozorem paní učitelky Michaely Korbičkové a dvou učitelů z partnerské školy. 

Po setkání na chebském nádraží se žáci vydali po časové ose na Jánské náměstí, kde je čekala hravě pojatá prohlídka města Chebu s divadelními herci v rolích šaška, purkmistra, kramářky, poutnice a ti sehráli dokonalé divadlo v duchu středověku. Úkolem účastníků prohlídky bylo poskládat plánek vlastního domu, aby je nevyhostili z města Chebu, avšak nebylo to jednoduché, jelikož bylo zapotřebí plnit různé úkoly, ze kterých získávali části domu. Byly celkem čtyři. Při plnění úkolů  žáci získávali

V prvním měsíci nového školního roku se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního pobytu v Krušných horách. Navštívili jsme Horní Blatnou, malebnou vesničku blízko Německých hranic u Božího Daru. Žáci se kromě jiných aktivit dozvěděli vše o listnatých, ale i jehličnatých stromech, o jejich výsadbě, v jakém ročním období se který strom sází a také si vysadili svůj strom.

Po dvou letech jsme se opět sešli v lesoparku na Zlatém Vrchu na běžeckém závodě. Tentokrát s učitelkami z 3. ZŠ vítala malé závodníky i Fanynka-maňásek, který přišel povzbudit všechny malé i velké závodníky. Celkem 42. Zlatou míli běželo 73 závodníků a závodnic.

Oznamuji vyhlášení ředitelského volna dne 22. 12. 2021 v souladu s §24 školského zákona č. 561/2004 Sb.  z důvodu zhoršení situace v oblasti vyhlášených karantén v důsledku šíření nákazy Covid-19. Školní jídelna a družina bude též uzavřena. Výuka před Vánoci končí 21. 12. 2021 pro 1. stupeň 4 vyučovací hodinou, pro 2. stupeň 5 vyučovací hodinou. Děkujeme za pochopení!

Škola uzavřela smlouvu s Městem Cheb. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele bezúplatně vykonávat v souladu se směrnicí č. 20/2021 Vnitřní oznamovací systém města Chebu a zřízených příspěvkových organizací, ve

znění pozdějších předpisů. Směrnici i přístup naleznete na stránkách města www.cheb.cz.

Ve spolupráci s domácím oddílem HC Hvězda Cheb bylo naplánováno datum turnaje „Chebské školní ligy“ v termínu, kdy do Chebu zavítá světová házená v podobě mezinárodního turnaje juniorek a žen O štít města Chebu. I přesto, že je v tomto čase obsazenost haly velká, na začátku týdne v pondělí 22. listopadu se povedlo najít dopoledne prostor právě pro základní školy a první turnaj „Chebské školní ligy“. Symbolicky se tak otevřel týden, který se dá nazvat svátkem házené v Chebu.

 

Dne 3.12.2021 proběhly závody v plavání. Závodů se zúčastnili žáci pátých tříd. Naše družstvo ve složení - Vajsová, Veselá, Větříčková, Podušková, Slavíčková, Břízová, Kubal, Slavíček, Streicher, Kletečka, Černý a Holub, obsadilo krásné třetí místo. Gratulujeme!!!!

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se část žáků 9. tříd zúčastnila exkurze do Národního muzea v Praze. Prohlídka na téma ZÁZRAKY EVOLUCE trvala přibližně dvě hodiny. Byla rozdělena na šest částí - do šesti prohlídkových sálů. V prvních dvou prohlídkových sálech jsme spatřili expozici mořských živočichů včetně zavěšeného modelu krakatice obrovské měřící 17 metrů. Třetí, čtvrtá, pátá a šestá expozice obsahovala suchozemské a obojživelné živočichy, od kleštíka včelího s rozměry 1 mm až po největší kostru plejtváka myšoka dlouhého 23 metrů. Výlet do nové, moderně pojaté přírodovědecké expozice se žákům velice líbil a všechny nadchl a velmi zaujal.

Jitka Markgrafová

 

Žáci pomohli zazimovat Chebský hrad Čtyřiadvacet členů žákovského parlamentu ze 3. až 9. třídy se v areálu památky pustilo do hrabání listí a sběru kaštanů. „Strávili jsme podzimním úklidem celé dopoledne. Opekli jsme si špekáčky a jako bonus se děti od místního sokolníka leccos dozvěděly o dravých ptácích," uvedla učitelka Eva Solařová, která skupinu na akci doprovázela.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz