×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 46

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

     MŠMT vyhlásilo v dubnu 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem byla podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků. Výzva byla zaměřena mimo jiné na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích.
     Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0199 s názvem 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, byl schválen a my jsme mohli částku výší než 900 tisíc využít na tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
 

     V červenci 2015 vyhlásilo MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, výzvu č. 57, která byla zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy a dále na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
     Naše škola využila tuto příležitost, podali jsme žádost a projekt pod číslem  CZ.1.07/1.1.00/57.0455 mohl být realizován. Díky získané částce, která činila 223 tisíc, se podařilo moderně vybavit školní dílny nářadím. Zakoupilo se vybavení pro práci se dřevem i s jinými materiály. Podstatou realizace, bylo vytvoření portfolií žákovských výrobků a především je rozvíjet po praktické stránce. Pod vedením Mgr. Michaely Korbičkové se žáci seznámili s různými materiály. Žákům byly vytvářeny pracovní listy s nákresy výrobků a postupem práce. Na základě toho, pak žáci jednotlivé výrobky vyráběli. Žáci se naučili rozvrhnout práci a pracovat ve skupinách. Tím rozvíjeli nejen pracovní, ale také sociální dovednosti
     Další aktivitou byl rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů anglického jazyka. Realizace spočívala v interaktivním výukovém systému zaměřeném na osvojení především komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky byla podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem.

 

Dne 16. 11. 2015 se uskutečnil projektový den zaměřený na etickou výchovu. Jedná se o závěrečnou fázi rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015, č. j. MSMT-3770-9/2014.  Zúčastnili se ho všichni žáci školy. Na 2. stupni byl organizován po skupinkách. Témata: Zlo a dobro v nás, Nejlepší přítel, Štěstí, Květina, Mušle. Šestou hodinu byl projekt třídními učiteli vyhodnocen. Žáci byli velmi spokojeni, nadšeně spolupracovali, spousta z nich se nad sebou zamyslela, takže i my učitelé jsme pak pozorovali při diskusi s nimi v jejich chování a jednání určitý posun. Pondělní dopoledne se nám opravdu vyvedlo a namotivovalo nás i do budoucna. Tato aktivita by měla probíhat častěji. Dokonce jsme se již domluvili, že ji budeme dle možnosti zařazovat do programu výuky školy. Fota z akce

Mgr. Lada Kratochvílová-koordinátor

Zpříjemnit předvánoční chvilky si přišli žáci a rodiče dne 17.12. na vánoční workshop. Žáci pod vedením paní učitelky Müllerové, Špalkové a Šťastné si připravili krátké pásmo plné písniček, básniček a tanečků. Pak se všichni rozešli do čtyř dílniček, kde si nazdobili perníčky, které pro ně napekly paní učitelky. V dalších dílničkách si vyrobili vánoční ozdoby, které zaručeně zkrášlí jejich vánoční stromeček. V poslední dílničce si žáci s rodiči poměřili síly v deskových hrách. A věřte, že žáci většinou své rodiče porazili. Bylo připraveno i malé pohoštění, které určitě dokreslilo vánoční atosféru. Věřím, že se všem společné setkání líbilo a strávili s námi příjemné chvilky. Všem žákům a rodičům přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a úspěchů do nového roku. Fotogalerie

Dne 17.12. 2015 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z Anglického jazyka. Zúčastnilo se jí celkem 18 žáků 6. - 9. ročníku.

Dne 14. 12. 2015 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 7 žáků z 9. A. Námětem byly jídelní lístky s cizími výrazy, pro žáky byla olympiáda náročná.

Lépe dopadla slohová část - úvaha na téma - Říká se, že nežijeme proto, abychom jedli, ale.......

Z možných 19 bodů nejlepších výsledků dosáhli a do okresního kola 9. 2. 2016 postupují - Jan Nachmüller - 11 bodů, Martina Horklová - 10 bodů a Kateřina Hudlická - 9 bodů.

A. Borkovcová

Dne 23. 11. 2015 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se celkem 11 žáků z 8. a 9. tříd.

Ve školním kole jsme kráčeli po stopách Lucemburků. Z možných 80 bodů nejlepších výsledků dosáhli a do okresního kola 19. 1. 2016 postupují - Roman Zíka - 62 bodů, Adam Lhoták - 56 b. a Pavel Juhász - 49 bodů.

A. Borkovcová

Jestlipak jsou žáci hodní a pilní? O tom se přišel přesvědčit Mikuláš s anděly a čerty. I přes drobné hříchy, které byly uvedeny v kize hříchů, byl Mikuláš velmi spokojen s našimi žáky. Ti si pro něj připravili písničky i říkanky, za které byli odměněni. A čerti, ti odešli s nepořízenou. Žádné hříšníky si neodnesli, ale prý se vrátí příští rok.

Fota v galerii

Dovolte, abych touto cestou poděkovala spolku O.S. SX, za akci, kterou připravili pro naše žáky. Díky projektovému dni s názvem „Den brannosti“, který se konal 3. 12. 2015, se naši žáci seznámili s řešením krizových situací spojených s ohrožením státu. Naučili se technikám poskytnutí první pomoci, jak se zachovat při nálezu nebezpečného materiálu či munice a získali cenné zkušenosti do dnešního života. Akce se zúčastnili žáci 5. až 9. tříd. Své získané zkušenosti a dovednosti si ověřili v závěrečném testu. Sami žáci hodnotili celou akci velmi pozitivně. Doufejme, že i přes nabyté zkušenosti, nebudou žáci muset tyto náročné a stresové situace ve svém životě řešit.

š.d.

Fotogalerie

 

V pátek 4. 12. 2015 se vydalo 60 čertíků ze školní družiny na dobrodružnou výpravu za ukrytým pokladem. Venku byla tma tmoucí a při pátrání jsme si vyprávěli strašidelné chebské pověsti. Čertí večer se moc líbil a všichni si ho pořádně užili.

d. š.

Článek s fotografiemi

Dne 4. 12. 2015 se konalo školní kolo Astronomické olympiády. Soutěže se zúčastnilo v kategorii EF 8 žáků, v kategorii GH 9 žáků. Z nich postoupilo celkem 6 žáků z kategorie EF a 1 z kategorie GH do dalšího - korespondenčního kola. Věříme, že se najdou další z žáků, kteří naváží na několikaleté úspěchy předchozích žáků, jež se probojovali až do národního finále. Výsledková listina zde.

V pátek 6.11.2015 se žáci 1. stupně zúčastnili soutěže v plavání. Družstvo ve složení Hüttl, Stuchl, Svoboda, Košč, Skřivánek, Chromčí, Hlaváčová, Šinková, Šálová, Srnová, Markusová a Blahoutová obsadilo krásné 4. místo. Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dne 6.11.2015 se naše škola zúčastnila oblastního kola „ Mistrovství škol v piškvorkách“. v tomto kole bylo 14 týmů, z naší školy tým „ Mates“ ve složení Šverdík, Bláha, Juhász, Lhoták a Nachmüller a tým „XOXO“ ve složení Urban O., Štěrba, Urban J., Orbán a Veselý. Tým Mates postoupil ze skupiny z prvního místa, ale v semifinále už bohužel neuspěl.

Mgr. Michaela Korbičková

u_hasicu

V rámci pochodového cvičení jsme navštívili hasičskou stanici . Při této prohlídce jsme toho spoustu viděli, zažili , ale také si spoustu věcí vyzkoušeli. Někteří z nás si na sebe oblékli hasičskou výstroj , která je doopravdy hodně těžká. Mohli jsme se porozhlédnout po celé jejich stanici, nasednout do požárního vozu, zatroubit houkačkou, pustit majáky a spoustu dalšího.

Dne 14. 10. si žáci 8. a 9. ročníků prověřili své znalosti z oboru fyziky, zeměpisu, přírodopisu v přírodovědném Klokanovi. Výsledková listina ke stažení zde.

"Radostné odpoledne", tak nazvali žáci školní družiny 3. základní školy v Chebu svůj projekt. Konal se pod záštitou celostátního projektu 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ. Do vyčistění prostranství kolem školy se zapojilo celkem 73 žáků z prvních až čtvrtých tříd. Nasbírali několik pytlů odpadků. Hrabali starou trávu a mech. Završením celé akce bylo sázení smrčků. Oddělení Šikulů, Malíčků a Malenek i Koumáků vysadilo tři stromky. Ty budou v zimě sloužit jako "Ptačí stromy", na které budou děti zavěšovat dobroty pro ptáky. Všem zúčastněných se akce líbila a již teď se těší na další v příštím roce. Fota ve fotogalerii.

D. Smidkova

28. 9. 2015 se konala 37. Zlatá míle, běžecký závod 3. ZŠ v Chebu. Tento tradiční závod běželo za slunečného počasí 109 závodnic a závodníků. Poprvé se tento závod uskutečnil před 20 lety a za tu dobu běželo Míli 3 175 běžců. Mnozí z nich se vracejí do lesoparku na Zlatém vrchu překonat časy své a i svých soupeřů. Nejlepšími stále zůstávají s časem 5:51,91 Markéta Macková z 11. 10.2003 a David Špindler s časem 4:36,67 z 3. 6. 2012. Jsou to časy žákovské! Zlatá míle se ale také vyvíjí. Letos

V pondělí 28. 9. se v lesoparku na Zlatém vrchu koná již 37. ročník tradičního běžeckého závodu Zlatá míle. Závod odstartují v 11,00 "prckové" narozeni roku 2010-2013. K účasti jsou zvány všechny věkové kategorie. Již druhým rokem je vložený závod na 700m a 3200m. Přihlášky je možné zaslat e-mailem na školu 3zscheb<zavináč>seznam.cz, osobně organizátorce Mirce Špalkové nebo na místě od 10,00 do 11,00. Všem držíme palce a doufáme v přízeň počasí.

K stažení:
plakát
přihláška

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz