×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 46

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Dne 28.března 2017 se třídy 9.A a 9.B vydaly pátrat do chebského muzea o minulosti Chebu. Při vstupu do muzea náš uvítala paní Pečárková s panem archeologem Milanem Beránkem. Přímo na lusknutí prstu jsme se všichni rázem ocitli v letech 1 300 - 800 př. n. l., tedy v době bronzové. Pan Beránek nás seznámil s tím, jak se lidé na Chebsku v době bronzové oblékali, jaké výrobky vyráběli a také jak byli pohřbíváni. Takto nám postupně vyprávěl i o starší době železné až po vrcholný středověk. Lépe se vžít do těchto dávných dob nám pomohl pracovní sešit s textem a různými zábavnými úkoly, které jsme v průběhu své návštěvy plnili. Přednáška se nám líbila a doufáme, že se do chebského muzea ještě někdy vypravíme, protože jsme se díky této přednášce dozvěděli mnoho zajímavých informací.

Sára Mizerová, IX.B 

Naše třída 6. A se společně s paní učitelkou Borkovcovou vydala na přednášku a výstavu o čtenářské gramotnosti do městské knihovny. Poté, co jsme dorazili do knihovny, nás přivítala paní knihovnice. Zanedlouho začala přednáška o nových či nejvypůjčovanějších knížkách. Jednou z nich byla např. kniha Babička drsňačka, která vypráví o chlapci jménem Ben - ten se domnívá, že jeho babička je nudná, ale právě naopak! Kdo by to byl řekl, že Ben a babička se rozhodnou ukrást královské klenoty. Další úžasná knížka byla Všechny čtyři hvězdičky. V ní se seznámíte s jedenáctiletou Gladys, jejíž láskou je vaření. Rodiče o ni měli strach, a proto vařila tajně. Po nehodě s Creme brulée, kdy hořely záclony, má Gladys zákaz vstupu do kuchyně. Po přednášce v dolním patře jsme se přesunuli do druhého patra, do studovny. Tam jsme museli být naprosto vzorní, jelikož se ostatní návštěvníci učili. Ve druhém patře to bylo velmi pěkně zařízené a útulné. Ráda si sem zajdu vytvořit referát. Čtenářský průkaz z knihovny na Zlatém vrchu nám platí i v této městské knihovně.  Za návštěvu knihovny paní učitelce děkuji a určitě bych si to ráda zopakovala.

Michaela Srnková, 6. A

V prostorách obřadní síně chebské radnice se 27. března uskutečnilo tradiční předávání cen městské Nadace Schola Ludus, které jsou žákům a učitelům zdejších škol udělovány za mimořádné studijní či pedagogické výsledky. Ocenění Nadace Schola Ludus letos z rukou místostarosty Mgr. Zdeňka Hrkala převzala i naše kolegyně Mgr. Pavlína Hošnová. Z řad žáků byla oceněna Sára Mizerová. Ocenění města u příležitosti Dne učitelů si letos z obřadní síně odnesla Mgr. Hana Pultarová. Kolegyním děkujeme za dlouholetou a kvalitní pedagogickou činnost. Sáře dekujeme za vzornou reprezentaci školy a aktivní práci v žákovském parlamentu.

Naši žáci nejsou úspěšní jen v předmětových soutěžích, ale i ve sportovních. Ve čtvrtek 6. dubna se družstvo ve složení Schveiner, Valečka, Krema, Škabrada, Větříček, Markl, Císler, Smitek, Eliáš, Nguyen Dang Khoi Vu a Streicherová utkalo s družstvy všech chebských škol ve vybíjené. I přes vyrovnané výkony naši žáci vybojovali krásné třetí místo a postupují do finále okresního kola, které se uskuteční 18. dubna na 5. základní škole v Chebu. Věříme, že se jim bude dařit a zajistí si postup do krajského kola. Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ve čtvrtek 30.března se uskutečnilo školní kolo soutěže s názvem Angličtina nás baví.  Žáci čtvrtých a pátých ročníků soutěžili o postup do okresního kola, které se uskuteční 12. dubna v Mariánských Lázních. V jazykové soutěži žáci předvedli své znalosti v poslechu, čtení, ale především v mluvení na dané téma. Nelehkým úkolem byl i popis obrázku. Vítězem v kategorii čtvrtých tříd se stal David Nguyen Dang Khoi Vu. Druhé místo vybojoval Vojtěch Úlovec a třetí místo získal Vojtěch Richter. V pátých třídách pomyslnou zlatou medaili získala Mirka Moulíková. Stříbrnou příčku obsadila Nikola Draská a bronz vybojovala Adéla Zíková. Všem zúčastněným patří velké poděkování za přípravu na soutěž. Vítězům gratulujeme a budeme jim držet palce v dalším kole.

Ve dnech 5. a 6. 4. 2017 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2017/2018. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 47 dětí. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím.
Uchazeči, kteří splnili kritéria a jsou přijati: 95-97,99,100,102-128,135,137-142,144,145,147-149,151-153/2017.

 Mgr. Pavel Černý
 ředitel školy

Dne 28.března 2017 se třídy 9.A a 9.B vydaly pátrat do chebského muzea o minulosti Chebu. Při vstupu do muzea náš uvítala paní Pečárková s panem archeologem Milanem Beránkem. Přímo na lusknutí prstu jsme se všichni rázem ocitli v letech 1 300-800 př.n.l., tedy v době bronzové. Pan Beránek nás seznámil s tím, jak se lidé na Chebsku v době bronzové oblékali, jaké výrobky vyráběli a také jak byli pohřbíváni. Takto nám postupně vyprávěl i o starší době železné až po vrcholný středověk. Lépe se vžít do těchto dávných dob nám pomohl pracovní sešit s textem a různými zábavnými úkoly, které jsme v průběhu své návštěvy plnili. Přednáška se nám líbila a doufáme, že se do chebského muzea ještě někdy vypravíme, protože jsme se díky této přednášce dozvěděli mnoho zajímavých informací.

Sára Mizerová, IX.B

Školský zákon
§ 36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis se koná             ve středu  5. dubna 2017 od 14 do 17 hodin a
                                  ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 14 do 17 hodin

Rekordní účast v recitaci – školní kolo 28. 2. 2017 se konalo školní kolo v recitaci sólistů. Na každou soutěž se připravujeme, nyní bylo ale tolik přihlášených, že některé třídy musely uspořádat třídní kola a bojovat o postup do školního kola! Tím se velice zvedla úroveň této soutěže.

Dne 23.3.2017 proběhlo v Mariánských Lázních okresní kolo v recitační soutěži sólistů. Soutěží se v krásných prostorách zmodernizované ZUŠ Fryderyka Chopina, která poskytla dětem zázemí.

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E určené 9. ročníkům a kategorii F určené 8. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo 39 žáků v obou kategoriích. Z žáků školy se mezi úspěšné řešitele v kategorii F dostal Michal Michalco z 8. ročníku. Žákům děkujeme za reprezentaci školy. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme, postupujícím do krajského kola v kategorii E přejeme hodně štěstí. KK se uskuteční 28. 4. 2017 na 1.ČG v Karlových Varech.

 


             

 

 

Dne 15. 3. 2017 nás  navštívil PhDr. Daniel Švec, který nám přišel vyprávět o československých pilotech, kteří bojovali za naši vlast ve druhé světové válce. Přiznám, že jsem se na přednášku moc netěšila, protože druhou světovou válku mám ráda jen z pohledu spíše humánního, což znamená, že mě baví spíše to, jak se lidem v té době žilo.

Realita však  předčila mé očekávání. Pan Švec přednášel moc zajímavě a nejen, že nám předal spoustu teorie, ale také nám přiblížil život lidí ve válečné době. Zapojil nás do různých aktivit - simulovali jsme  lékařskou prohlídku při výběru letců do anglického

Dne 17. 3. 2017 se konalo celostátní kolo matematické soutěže Klokan, určené ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet žákům 2. - 9. ročníků ZŠ.

Dne 3.3.2017 se naše třída 8.A vydala na Střední zdravotnickou školu v Chebu.

V únoru jsme zahájili besedy s městskou policií. Žáci se dozví, co vše zahrnuje práce strážníků, jak vypadá jejich služební výstroj a výzbroj. Ti nejmladší se prohlubují své znalosti v dopravní výchově, starší žáci se pak  vzdělávají v oblasti prevence kriminality. Besedy zajišťuje nová preventistka Andrea Lokingová.  Žáci získávají nejen potřebné informace, ale dostávají i praktické dárky jako jsou třeba reflexní pásky.

V úterý 28. 2. se na naší škole konal Den otevřených dveří.  V tento den měla široká veřejnost možnost zhlédnout nejen prostory školy, ale především průběh vyučovacích hodin. Průvodci jim byli naši žáci druhého stupně, kteří se této role zhostili na výbornou.
Zavítalo k nám téměř padesát dětí z nedaleké mateřské školky, pro které bude naše škola další vzdělávací institucí v jejich životě. Děti si vyzkoušely roli žáků, počítaly, psaly, zpívaly a dokonce si zasoutěžily při hodině tělesné výchovy, kterou pro ně připravili žáci 8. B pod vedením pana učitele Forsta. Dětem se u nás moc líbilo a věřím, že tomu bude i v budoucnu.

Zpříjemnit prostředí školy a zároveň vzdělávat žáky i o přestávkách se nám podařilo. Nechali jsme se  inspirovat základní školou na Slovensku. Každodenně žáci používají schodiště, proto jsme využili schody jako nástroj vzdělávání a polepili je barevnými fóliemi. Zopakovat si základní údaje o státech Evropy, přeříkat vyjmenovaná slova, není nikdy na škodu. Tím, že tyto údaje žáci uvidí denně při chůzi do schodů, věříme, že zůstanou v jejich paměti napořád. Pro mladší žáky jsme připravili herní prvky, kde mohou zlepšovat svoji fyzickou zdatnost nebo prohlubovat logické myšlení. Postupně budou využita všechna schodiště i přilehlé chodby, ale vzhledem k finanční náročnosti to nebude hned.

Každoročně 3. základní škola Cheb pořádá soutěž v přehazované. Ve středu 1. února proběhla skupina okresního kola. Vítězem se stala 2. základní škola Cheb. Druhé místo obsadili žáci 1. základní školy Cheb a žáci naší školy vybojovali 3. místo. Družstvo soutěžilo v tomto složení: Fryšová, Široká, Schtreicherová, Kupcová, Schveiner, Škabrada, Markl, Valečka, Krema a Svoboda. Tato družstva si zajistila postup do finále okresního kola.

Finále okresního kola se konalo 15. 2. Díky finanční podpoře Karlovarského kraje a AŠSK, žáci soutěžili o pěkné ceny. Mezi sebou se utkala družstva nejen chebských škol, ale i z Aše a Mariánských Lázní. Jednoznačným vítězem se stali žáci ZŠ Jih Mariánské Lázně. Druhé místo obsadila 2. základní škola a třetí příčku uhájili žáci 3. základní školy. Všem patří velká pochvala za bojovnost a fair play. Našim žáků děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dne 30. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 6. - 8. ročníků, 2. 2. pak kategorie 5. ročníků. Soutěže se celkem zúčastnilo 46 žáků. Všem úspěšným žákům gratulujeme a vybraným reprezentantům budeme držet palce v kole okresním. 

c.p.

 

 Dne 25. 1. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z Anglického jazyka. Zúčastnilo se jí celkem 17 žáků 6. - 9. ročníků.

 

 V kategorii 6. - 7. ročníků získali: 

  1. místo: Tína Ngujenová
  2. místo: Tomáš Houdek
  3. místo: Karolína Pechová

V kategorie 8. - 9. ročníků získali:

  1. místo: Kristýna Vu Ngoc Voung
  2. místo: Marek Baranec
  3. místo: Markéta Kozáková

 

Všem postupujícím na 1. místech gratuluji a přeji hodně štěstí v okresním kole. Ani ostatní nemusí být smutní, jejich znalosti a snaha byla opravdu velká a snad to vyjde příště.

 

Jozef Provázek

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz