×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Dne 15. 3. 2017 nás  navštívil PhDr. Daniel Švec, který nám přišel vyprávět o československých pilotech, kteří bojovali za naši vlast ve druhé světové válce. Přiznám, že jsem se na přednášku moc netěšila, protože druhou světovou válku mám ráda jen z pohledu spíše humánního, což znamená, že mě baví spíše to, jak se lidem v té době žilo.

Realita však  předčila mé očekávání. Pan Švec přednášel moc zajímavě a nejen, že nám předal spoustu teorie, ale také nám přiblížil život lidí ve válečné době. Zapojil nás do různých aktivit - simulovali jsme  lékařskou prohlídku při výběru letců do anglického

Dne 17. 3. 2017 se konalo celostátní kolo matematické soutěže Klokan, určené ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet žákům 2. - 9. ročníků ZŠ.

Dne 3.3.2017 se naše třída 8.A vydala na Střední zdravotnickou školu v Chebu.

V únoru jsme zahájili besedy s městskou policií. Žáci se dozví, co vše zahrnuje práce strážníků, jak vypadá jejich služební výstroj a výzbroj. Ti nejmladší se prohlubují své znalosti v dopravní výchově, starší žáci se pak  vzdělávají v oblasti prevence kriminality. Besedy zajišťuje nová preventistka Andrea Lokingová.  Žáci získávají nejen potřebné informace, ale dostávají i praktické dárky jako jsou třeba reflexní pásky.

V úterý 28. 2. se na naší škole konal Den otevřených dveří.  V tento den měla široká veřejnost možnost zhlédnout nejen prostory školy, ale především průběh vyučovacích hodin. Průvodci jim byli naši žáci druhého stupně, kteří se této role zhostili na výbornou.
Zavítalo k nám téměř padesát dětí z nedaleké mateřské školky, pro které bude naše škola další vzdělávací institucí v jejich životě. Děti si vyzkoušely roli žáků, počítaly, psaly, zpívaly a dokonce si zasoutěžily při hodině tělesné výchovy, kterou pro ně připravili žáci 8. B pod vedením pana učitele Forsta. Dětem se u nás moc líbilo a věřím, že tomu bude i v budoucnu.

Zpříjemnit prostředí školy a zároveň vzdělávat žáky i o přestávkách se nám podařilo. Nechali jsme se  inspirovat základní školou na Slovensku. Každodenně žáci používají schodiště, proto jsme využili schody jako nástroj vzdělávání a polepili je barevnými fóliemi. Zopakovat si základní údaje o státech Evropy, přeříkat vyjmenovaná slova, není nikdy na škodu. Tím, že tyto údaje žáci uvidí denně při chůzi do schodů, věříme, že zůstanou v jejich paměti napořád. Pro mladší žáky jsme připravili herní prvky, kde mohou zlepšovat svoji fyzickou zdatnost nebo prohlubovat logické myšlení. Postupně budou využita všechna schodiště i přilehlé chodby, ale vzhledem k finanční náročnosti to nebude hned.

Každoročně 3. základní škola Cheb pořádá soutěž v přehazované. Ve středu 1. února proběhla skupina okresního kola. Vítězem se stala 2. základní škola Cheb. Druhé místo obsadili žáci 1. základní školy Cheb a žáci naší školy vybojovali 3. místo. Družstvo soutěžilo v tomto složení: Fryšová, Široká, Schtreicherová, Kupcová, Schveiner, Škabrada, Markl, Valečka, Krema a Svoboda. Tato družstva si zajistila postup do finále okresního kola.

Finále okresního kola se konalo 15. 2. Díky finanční podpoře Karlovarského kraje a AŠSK, žáci soutěžili o pěkné ceny. Mezi sebou se utkala družstva nejen chebských škol, ale i z Aše a Mariánských Lázní. Jednoznačným vítězem se stali žáci ZŠ Jih Mariánské Lázně. Druhé místo obsadila 2. základní škola a třetí příčku uhájili žáci 3. základní školy. Všem patří velká pochvala za bojovnost a fair play. Našim žáků děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dne 30. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 6. - 8. ročníků, 2. 2. pak kategorie 5. ročníků. Soutěže se celkem zúčastnilo 46 žáků. Všem úspěšným žákům gratulujeme a vybraným reprezentantům budeme držet palce v kole okresním. 

c.p.

 

 Dne 25. 1. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z Anglického jazyka. Zúčastnilo se jí celkem 17 žáků 6. - 9. ročníků.

 

 V kategorii 6. - 7. ročníků získali: 

  1. místo: Tína Ngujenová
  2. místo: Tomáš Houdek
  3. místo: Karolína Pechová

V kategorie 8. - 9. ročníků získali:

  1. místo: Kristýna Vu Ngoc Voung
  2. místo: Marek Baranec
  3. místo: Markéta Kozáková

 

Všem postupujícím na 1. místech gratuluji a přeji hodně štěstí v okresním kole. Ani ostatní nemusí být smutní, jejich znalosti a snaha byla opravdu velká a snad to vyjde příště.

 

Jozef Provázek

Tento týden se žáci druhých až devátých ročníků seznámili s chováním v krizových situacích. Pod vedením zkušeného lektora z České asociace okinawského karate a kobuda se naučili základní prvky sebeobrany.

 

 

 

 

Dne 21. 12. proběhl vánoční workshop, kde naši žáci potěšili své rodiče vánočními koledami, básničkami i tanečky. Prvňáčci překvapili, jak bravurně zvládají anglický jazyk. Společně si pak s rodiči nazdobili perníčky, které pro ně napekly paní učitelky. Vyrobili si vánoční ozdoby a porazili rodiče v deskových hrách. Příjemné chvilky též strávili při vánočním čtení pohádky.

Štěpánka Dostálová

 

Rádi bychom naše žáky podpořili a zlepšili jejich jazykové dovednosti, proto jsme se rozhodli navázat nové partnerství s německou školou Pestalozzi-Mittelschule ve Weidenu. Hlavním cílem partnerství bude pořádání vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí, které by měly odstranit jazykové bariéry a umožnit žákům poznání nových kultur.
V listopadu se uskutečnilo první setkání vedení obou škol, které bylo velmi přátelské. Rozhodli jsme se zapojit do projektu Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko 2017, které realizuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže a Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Byli jsme podpořeni a v roce 2017 se společně účastníme workshopu v Regensburgu.

Srdečně zveme rodiče 21. 12. 2016 od 15:30 do 17:30 do školy, kde společně strávíme příjemné předvánoční chvilky. Žáci si pro Vás připravili básničky, písničky i tanečky.
Společně si pak můžeme zahrát hry, vyrobit vánoční ozdoby, nazdobit perníčky či strávit klidné chvilky u vánočního čtení. Těšíme se na Vás. Pozvánka v pdf.

Žáci a pedagogičtí pracovníci

Dne 30. 11. 2016 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 12 žáků z 8. a 9. tříd. plnili 7 jazykových úkolů a psali slohovou práci na téma Moje vzlety a pády. Jedním z úkolů bylo přeformulovat víceznačné věty, hledali jsme frazémy, přepisovali jsme foneticky nespisovné tvary a zabývali jsme se významy slov. Do okresního kola postoupila tato

Dne 23. 11. 2016 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku bylo: Marie Terezie - žena, matka, panovnice  aneb  Habsburkové 18. století. Nejzáludnějším úkolem byl úkol č. 9 - komu byl zasvěcen barokní kostel a kde se nachází. Obtížný pro žáky byl i úkol 15 - práce s mapou habsburské monarchie. Školního kola se zúčastnilo 15 žáků z VIII. B, IX. A a IX. B. Nejvíce bodů získala Anna Nováková z VIII.B, a to

....... a proto jsme na 2. stupeň naší školy zakoupili nábytek a zřídili pro žáky čtenářské koutky. Jejich význam je prostý – žáci, kteří si chtějí číst, přijdou o velké přestávce do koutku, vyberou si z nabízených knih a časopisů a čtou si. Po prvním zvonění zařadí knihu i časopis zpět do knihovničky. Na příjemnou atmosféru zde dohlíží žákyně  z Tvůrčího  psaní, které ochotně poradí s výběrem knihy, časopisu, se soutěžními otázkami……. V koutku jsou vyvěšena pravidla, která musíme dodržovat, aby vše dobře fungovalo. Také si zde můžete přečíst motivující návod, proč bychom měli číst. Pokud  chcete soutěžit, vyplňte přiložené předtištěné listy a vyplněné odevzdejte službě na chodbě. Soutěž bude pravidelně obměňována – každý měsíc jeden spisovatel, o výsledcích bude informovat Zlaťáček. Přejeme všem čtenářům příjemně strávené chvíle o přestávkách a těšíme se na vás i ve školní knihovně.

Alena Borkovcová, vyučující čj.

Dne 27. 6. 2016 jsem se společně s mými spolužačkami zúčastnil vyhlášení soutěže o nejhezčí školní časopis v Karlovarském kraji. Měli jsme možnost prohlédnout si práce žáků z jiných základních škol, ale také práce vyspělejších středoškoláků. Nutno říci, že časopisů na školách v našem kraji vychází velmi málo. Z celého kraje se zúčastnilo pouze osm časopisů, ale i tak byla konkurence velká. V kategorii první a druhý stupeň základních škol jsme se umístili na krásném druhém místě. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na vydávání časopisů podíleli. Nové redakční radě přejeme v dalším školním roce hodně ochotných spolupracovníků.

Martin Horešovský
IX.A

 

 

Každoročně naše škola Cheb pořádá volejbalový turnaj učitelů. Poslední červnový pátek si své sportovní dovednosti poměřili učitelé základních i středních škol z Chebu. A bylo vidět, že učitelé neztrácí energii a nadšení ani na konci školního roku. Turnaje se zúčastnilo 7 škol. Mezi pravidelné účastníky turnaje patří Gymnázium, ISŠ, SZŠ a VOŠ, ZŠ Kostelní, SCHŠ, samozřejmě pořadatelská škola 3. ZŠ. Nováčkem turnaje byla 5. ZŠ. I

Dne 23. 6. 2016 proběhla na naší škole, již potřetí, soutěž 3. ZŠ má talent, v organizaci zástupců ŽP. Všichni žáci zde mohou ukázat a předvést své dovednosti získané jinak než před tabulí. Škola je i zábava. Program začal vystoupením pěveckého sboru, pod vedením p. u. Müllerové, který předvedl pohádkovou operu Červená Karkulka. Následovala vystoupení žáků v jednotlivých kategoriích a naši „mazáci" nám předvedli malou ochutnávku z chystaného překvapení jejich závěrečné Akademie. Letošní ročník proběhl jen v zastoupení  1. stupně. Věřte,

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz