Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

....... a proto jsme na 2. stupeň naší školy zakoupili nábytek a zřídili pro žáky čtenářské koutky. Jejich význam je prostý – žáci, kteří si chtějí číst, přijdou o velké přestávce do koutku, vyberou si z nabízených knih a časopisů a čtou si. Po prvním zvonění zařadí knihu i časopis zpět do knihovničky. Na příjemnou atmosféru zde dohlíží žákyně  z Tvůrčího  psaní, které ochotně poradí s výběrem knihy, časopisu, se soutěžními otázkami……. V koutku jsou vyvěšena pravidla, která musíme dodržovat, aby vše dobře fungovalo. Také si zde můžete přečíst motivující návod, proč bychom měli číst. Pokud  chcete soutěžit, vyplňte přiložené předtištěné listy a vyplněné odevzdejte službě na chodbě. Soutěž bude pravidelně obměňována – každý měsíc jeden spisovatel, o výsledcích bude informovat Zlaťáček. Přejeme všem čtenářům příjemně strávené chvíle o přestávkách a těšíme se na vás i ve školní knihovně.

Alena Borkovcová, vyučující čj.

Dne 27. 6. 2016 jsem se společně s mými spolužačkami zúčastnil vyhlášení soutěže o nejhezčí školní časopis v Karlovarském kraji. Měli jsme možnost prohlédnout si práce žáků z jiných základních škol, ale také práce vyspělejších středoškoláků. Nutno říci, že časopisů na školách v našem kraji vychází velmi málo. Z celého kraje se zúčastnilo pouze osm časopisů, ale i tak byla konkurence velká. V kategorii první a druhý stupeň základních škol jsme se umístili na krásném druhém místě. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na vydávání časopisů podíleli. Nové redakční radě přejeme v dalším školním roce hodně ochotných spolupracovníků.

Martin Horešovský
IX.A

 

 

Každoročně naše škola Cheb pořádá volejbalový turnaj učitelů. Poslední červnový pátek si své sportovní dovednosti poměřili učitelé základních i středních škol z Chebu. A bylo vidět, že učitelé neztrácí energii a nadšení ani na konci školního roku. Turnaje se zúčastnilo 7 škol. Mezi pravidelné účastníky turnaje patří Gymnázium, ISŠ, SZŠ a VOŠ, ZŠ Kostelní, SCHŠ, samozřejmě pořadatelská škola 3. ZŠ. Nováčkem turnaje byla 5. ZŠ. I

Dne 23. 6. 2016 proběhla na naší škole, již potřetí, soutěž 3. ZŠ má talent, v organizaci zástupců ŽP. Všichni žáci zde mohou ukázat a předvést své dovednosti získané jinak než před tabulí. Škola je i zábava. Program začal vystoupením pěveckého sboru, pod vedením p. u. Müllerové, který předvedl pohádkovou operu Červená Karkulka. Následovala vystoupení žáků v jednotlivých kategoriích a naši „mazáci" nám předvedli malou ochutnávku z chystaného překvapení jejich závěrečné Akademie. Letošní ročník proběhl jen v zastoupení  1. stupně. Věřte,

Školy v přírodě se v letošním roce účastnilo 35 žáků a 2 učitelé. Děti byly v rekreačním a školícím středisku „Pod kempem u Jesenice“  ubytovány  v  chatkách s terasou a sociálním zařízením. Doprava do rekreačního střediska byla zajištěna  autobusem. Cesta byla bezproblémová. V prostorách střediska bylo vše uklizeno, v chatkách si děti uklízely samy. Celkově ve všech námi využívaných prostorách byl pořádek a čisto. Množství a složení stravy odpovídaly potřebám a věku dětí, její kvalita byla vynikající. Děti si mohly přidávat. Během oběda a

Ve dnech 1.6.2016 a 2.6. 2016 se již druhým rokem konaly dvě soutěže - vědomostní soutěž AZ kvíz a logická soutěž Sudoku. Obě soutěže byly určeny pro žáky čtvrtých a pátých tříd. O účast v těchto soutěžích byl velký zájem. V AZ kvízu si soutěžící ověřili znalosti z oblasti vlastivědy, přírodovědy, matematiky, českého jazyka i ostatních všeobecných znalostí. V této soutěži zvítězil za páté třídy žák Michal Huttl, za čtvrté třídy zvítězila Adéla Zíková. V Sudoku soutěžily oba ročníky současně. Vítězkou této soutěže se stala Tereza Řeháková ze 4.B.

Obě soutěže se žákům líbily a těšíme se na hojnou účast v příštím roce.

Fotogalerie - AZ kvíz na 1. stupni  Sudoku na 1. stupni

Také letos se naše škola zúčastnila festivalu Chebské dvorky, které pořádala Galerie G4. Naší malou expozici z děl žáků školy a školní družiny jste mohli shlédnout na dvorku č. 4 v blízkosti chebského Studia D. Výstava probíhala ve dnech 9. a 10. 6. Více o festivalu zde. Fotogalerie

 

logoctenČtenářská soutěž pro žáky 1. - 5. ročníku se na naší škole uskutečňuje každý rok. Jinak tomu nebylo ani letos. V úterý 24. 5. 2016 přišlo poměřit své čtenářské dovednosti 30 žáků. Každá třída vyslala své tři nejlepší čtenáře, kteří prokázali nejen své čtenářské umění, ale také znalosti z literatury.

Vážení žáci a rodiče,

většina sociálních sítí je určena k seznámení a udržování vztahů s kamarády. Údaje, které o sobě vyplníte, sdílíte se všemi přáteli. V případě otevřených sociálních sítí je sdílíte se všemi uživateli celé služby. Díky možnostem, jež sociální sítě nabízejí, se můžete velice snadno seznámit, podělit o své zážitky nebo sdílet obsah. Uvědomte si, že to, co na internetu zveřejníte, už většinou nemůžete vzít zpět. Pečlivě si proto rozmyslete, co o sobě chcete sdělovat.

 

Chlapci navázali na úspěch v okresním kole. Krajské kolo Poháru rozhlasu se konalo 24.5. v Sokolově, kde družstvo našlo pouze jednoho přemožitele. Žáci vybojovali krásné druhé místo. Žákům patří nejen náš obdiv za předvedené výkony, ale i velký dík za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i panu učiteli J. Forstovi za vzornou přípravu žáků.

 


 

 

 

Dne 24. 5. se konalo na naší škole okresní kolo fyzikální olympiády kategorie G, tzv. Archimediády určené pro 6. a 7. ročníky ZŠ a příslušných ročníků gymnázií. Soutěže se zúčastnilo 9 týmů ze 6. škol. Výsledková listina zde.

Dne 12. 5 .2016 se v Mariánských Lázních konalo finále okresního kola atletické soutěže "Pohár rozhlasu". Družstvo mladších žáků 3.ZŠ ve složení Vaidiš, Skopal, Weizenbauer, Toráč, Michalco, Petík, Goga D., Gabčo, Bulíček, Langmeier, Nguyen David obsadilo 1. místo a probojovalo se tak do finále krajského kola, které se koná 24. 5. 2016 v Sokolově. Vítěz krajského kola postupuje do republikového finále. Moc blahopřejeme a držíme palce v krajském kole!

Mgr. Jan Forst

Dne 11. 5. 2016 k nám na 3. základní školu v Chebu zavítala výjimečná návštěva. Za celoroční práci žáků ve čtenářských dílnách pan ředitel Mgr. Pavel Černý dopřál dětem malou odměnu. Na naši školu pozval herce pana Jindřicha Skopce ze Západočeského divadla v Chebu, který nám předčítal Chebské pověsti.  Při procházce Chebem si lze některá místa s pověstmi spojit a poté jinak vnímat historii našeho města. Velice

Každoročně se naši žáci účastní soutěže ve vybíjené a umisťují se na předních příčkách. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve skupině okresního kola nenašlo naše družstvo přemožitele a zaslouženě získalo zlato. Žáci si tak zajistili postup do finále. Ve finále okresního kola se mezi sebou utkaly družstva z Chebských škol, z Aše, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Družstvo ve složení: Staněk, Billý, Hüttl, Pištěk, Kovács, Valečka, Sveiner, Svoboda, Skřivánek, Škabrada, Chromčík a Mikulčík vybojovalo třetí místo. Děkujeme chlapcům za vzornou reprezentaci školy. Fotogalerie

V úterý 27. dubna se žáci 1. stupně utkali ve školním kole soutěže McDonaldCup. Své síly změřili žáci 2. a 3. ročníků a 4. a 5. ročníků. Po mnohdy vyrovnaných bojích však mohl vyhrát jen jeden tým. Výsledné tabulky zde.

Ve středu 18. 2. 2016 pořádala naše škola za finanční podpory Karlovarského kraje a AŠSK finále okresního kola v přehazované. Mezi sebou se utkala družstva škol z Chebu, Aše, Františkových Lázní a Mariánských Lázní. Družstvo naší školy ve složení: Chromčík, Pištěk, Staněk, Hüttl, Skřivánek, Šálová, Iveta Bich, Široká a Fryšová vybojovalo druhé místo a zajistilo si tak postup do krajského kola. Vítězem FOK se stala 5. ZŠ Cheb, bronz patřil 1. ZŠ Cheb. Našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fota ve fotogalerii

                                            

 

Své jazykové dovednosti a znalosti si mohli poměřit žáci 4. a 5. tříd ve školním kole soutěže s názvem Angličtina nás baví ve středu 30.3.2016. Soutěžící museli předvést své znalosti v poslechu, čtení a především v mluveném projevu.Vítězkou 4. tříd se stala Mirka Moulíková, druhé místo získala Nikola Draská a o třetí místo se dělila Adéla Zíková s Dominikem Císlerem. V

V historických prostorách chebské radnice se uskutečnilo tradiční předávání cen k příležitosti Dne učitelů. Předáváno bylo také ocenění městské Nadace Schola Ludus, které jsou žákům a učitelům udělovány za mimořádné studijní či pedagogické výsledky. Ocenění města Cheb převzala z rukou starosty města Petra Navrátila a místostarostky Daniely Seifertové p. učitelka Mgr. Alena Skalová. Ocenění nadací Schola Ludus obdržel p. učitel Mgr. Jan Forst a žákyně Petra Jelínková z 9.A. Karlovarský kraj pak odměnil bývalou dlouholetou ředitelku školy p. Věru Šinkovou Cenou hejtmana Karlovarského kraje.

Tisková zpráva MÚ Cheb

Ve středu 23. 3. 2016 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E určené 9. ročníkům a kategorii F určené 8. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo 15 žáků v obou kategoriích. Z žáků školy se mezi úspěšné řešitele v kategorii F dostal Petr Orbán z 8. ročníku, na solidním 8. místě skončil v kategorii E Adam Lhoták z 9.A. Žákům děkujeme za reprezentaci školy. Výsledky E, Výsledky F.

Dne 18. 3. 2016 se konalo celostátní kolo matematické soutěže Klokan, určené ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet žákům 2. - 9. ročníků ZŠ. Výsledková listina zde.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz