×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Také letos se naše škola zúčastnila festivalu Chebské dvorky, které pořádala Galerie G4. Naší malou expozici z děl žáků školy a školní družiny jste mohli shlédnout na dvorku č. 4 v blízkosti chebského Studia D. Výstava probíhala ve dnech 9. a 10. 6. Více o festivalu zde. 

Dne 23. 6. 2017 jsme byli jako redakční rada našeho školního časopisu Zlaťáčku pozváni na vyhlášení krajské soutěže časopisů. Hned po příchodu do ICM centra u řeky Ohře nás přivítal velmi milý pán s paní, kteří tuto soutěž organizují. Zavedli nás do místnosti, kde už na nás čekali další soutěžící. Na stolečku se nacházely malé pozornosti ve formě ručně vyrobených výrobků od dětí, které toto multigenerační centrum navštěvují. Tyto výrobky a dárečky nás moc potěšily. Nejen, že jsme mohli diskuzí hovořit o tom, jak se nám časopis dělá, co bychom chtěli zlepšit a co se nám povedlo, ale dokonce jsme si mohli prohlédnout časopisy jiných škol z různých měst v Karlovarském kraji, což pro nás bylo velkým přínosem a ponaučením pro další tvorbu

Dne 26. května 2017 jsme se vydali na exkurzi do Terezína a do Lidic. Jelikož jsme devátá  třída, vypravili jsme se tam právě proto, že se o tomto tématu učíme. V Terezíně jsme navštívili Malou pevnost, kde jsme chodili s průvodkyní a měli jsme možnost vše vidět  na vlastní oči. Při procházení podzemní chodbou nám běhal mráz po zádech, protože jsme si uvědomovali, co se zde skutečně dělo za hrůzy. Také jsme měli možnost zhlédnout krátký film s dochovanými záběry a kresbami malířů uvězněných v budově smrti, hrůzy a strachu. Tím naše prohlídka končila a my se mohli

 

Na konci května se naši žáci vydali po stopách Harryho Pottera přímo do Anglie. Cílem naší cesty bylo navštívit místa, kde se příběh Harryho odehrával. Návštěva filmových studií Warner Bros London předčila naše očekávání.  Po deset let v těchto studiích vznikala nejúspěšnější filmová série o Harry Potterovi, která okouzlila malé i velké diváky. Měli jsme jedinečnou možnost poznat to, co kamery neukázaly. Viděli jsme dokonalé kostýmy a odhalili jsme tajemství filmových efektů. Další naše cesta vedla do Oxfordu. Jídelna a schodiště v Christ Church College byly též využity pro natáčení.

 

Součástí našeho putování byla prohlídka Londýna a přilehlého okolí. Hned na začátku jsme zažili trochu strachu v London Dungeon. Jde o turistickou atrakci, která připomíná různé historické události způsobem blízkým mladé generaci. Více než čtyřicet instalací zachycují velký požár Londýna, Jacka Rozparovače, Soudný den, mučírnu Jindřicha VIII., velký mor roku 1665 v Londýně. Strašidelná byla
 i cestu lodí do pekla a Labyrinth Maze of Mirrors – největší bludiště vytvořené ze zrcadel.  Samozřejmě nemohla chybět jízda na Londýnském oku a návštěva nejznámějších pamětihodností - Buckinghamský palác, Parlament, Big Ben,  Piccadely Circus a Trafalgar Square. Měli jsme veliké štěstí, neboť jsme v londýnských ulicích mohli sledovat přípravu oslav narozenin královny Alžběty II.. Navštívili jsme zámek Jindřicha VIII. a královské městečko Windsor. Náš výlet jsme zakončili návštěvou válečného křižníku Belfast a překročením nultého poledníku v Greenwich. 

 

Nejen poznání nových míst bylo našim cílem, ale především prohloubení jazykových dovedností žáků. Ti bydleli v anglických rodinách, kde museli aktivně komunikovat, a myslím, že se to všem dařilo velmi dobře. Věřím, že si žáci odvezli mnoho krásných zážitků a motivaci pro další studium angličtiny.

 

Z kapacitních důvodů (otvírají se pouze tři oddělení po 30 žácích) probíhá zápis žáků do školní družiny na šk. rok 2017/2018 již nyní, od května do 19. června 2017. Přihlášky si vyzvědněte ve školní družině nebo v sekretariátu školy. POZOR! Na pozdější přihlášky již nebude brán zřetel.

Děkujeme D. Šmídková
vedoucí školní družiny

 

V úterý 23. 5. 2017 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii G zvané Archimediáda určené 6. a 7. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo pět týmů ze čtyř škol. Všem účastníkům děkujeme za účast, jejich vyučujícím za přípravu, vítězům gratulujeme. Okresní kolo této kategorie je nepostupové.

 

Dne 16. května 2017 jsme měli my, žáci devátých tříd, a děti ze čtenářského kroužku, možnost setkat se s hercem Petrem Baťkem, který hraje ve čtyřech českých divadlech, mimo jiné i v Národním. Tento herec se s námi podělil jak o své životní zkušenosti z dospívání, tak i z herecké profese a nabádal nás k získání zdravého sebevědomí pro naše vlastní dobro. Hlavním tématem se staly básně. Hovořili jsme o artikulaci, recitaci, přednesu… Sám herec napsal vlastní básnickou sbírku s názvem – Ona má křídla.

V tomto roce oslaví Česká republika a Spolková republika Německo 20. výročí podpisu německé deklarace z roku 1997, základ vztahů mezi dvěma sousedními státy. Toto výročí podpořila nejen naše škola společně s naší partnerskou školou Pestalozzi Mittleschule Weiden, ale dalších 36 českých a bavorských škol.  V pátek 28. dubna se na Krajinné výstavě uskutečnila společná kulturní akce s názvem Pestré kulturní jaro 2017. Akce byla zahájena vystoupením flétnového tria pod vedením paní učitelky Polívkové. Poté slavnostně promluvili zástupci jednotlivých škol. Naši žáci si připravili krátké vystoupení a přednesli báseň s jarní tematikou.  Na závěr žáci všech zúčastněných škol zazpívali společnou píseň „ Přátelství“ od Petra Rezka.  Akci též podpořil místostarosta města, Mgr. Zdeněk Hrkal. Městu Cheb patří poděkování i za dárky, které připravilo pro naše přátele z Německa. Poté žáci společně rozvěsili na stromy pestrobarevné stuhy v národních barvách. Tyto stuhy mají připomínat kolemjdoucím živost Česko – německých vztahů. Následovalo malé občerstvení a společná procházka okolím. Již nyní se těšíme na další společné setkání.

Pestré kulturní jaro je příspěvkem k Česko-německému kulturnímu jaru 2017 a má za cíl upozornit veřejnost na živost přeshraničních vztahů. Projekt je koordinován Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, českým partnerem je Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. Akce se koná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a kraje Schwandorf.

V pondělí 24. dubna se žáci 1. stupně utkali ve školním kole soutěže McDonaldCup. Své síly změřili žáci 1. ročníku, 2. a 3. ročníků a 4. a 5. ročníků. Po mnohdy vyrovnaných bojích však mohl vyhrát jen jeden tým. Výsledné tabulky níže.

 

Dne 28.března 2017 se třídy 9.A a 9.B vydaly pátrat do chebského muzea o minulosti Chebu. Při vstupu do muzea náš uvítala paní Pečárková s panem archeologem Milanem Beránkem. Přímo na lusknutí prstu jsme se všichni rázem ocitli v letech 1 300 - 800 př. n. l., tedy v době bronzové. Pan Beránek nás seznámil s tím, jak se lidé na Chebsku v době bronzové oblékali, jaké výrobky vyráběli a také jak byli pohřbíváni. Takto nám postupně vyprávěl i o starší době železné až po vrcholný středověk. Lépe se vžít do těchto dávných dob nám pomohl pracovní sešit s textem a různými zábavnými úkoly, které jsme v průběhu své návštěvy plnili. Přednáška se nám líbila a doufáme, že se do chebského muzea ještě někdy vypravíme, protože jsme se díky této přednášce dozvěděli mnoho zajímavých informací.

Sára Mizerová, IX.B 

Naše třída 6. A se společně s paní učitelkou Borkovcovou vydala na přednášku a výstavu o čtenářské gramotnosti do městské knihovny. Poté, co jsme dorazili do knihovny, nás přivítala paní knihovnice. Zanedlouho začala přednáška o nových či nejvypůjčovanějších knížkách. Jednou z nich byla např. kniha Babička drsňačka, která vypráví o chlapci jménem Ben - ten se domnívá, že jeho babička je nudná, ale právě naopak! Kdo by to byl řekl, že Ben a babička se rozhodnou ukrást královské klenoty. Další úžasná knížka byla Všechny čtyři hvězdičky. V ní se seznámíte s jedenáctiletou Gladys, jejíž láskou je vaření. Rodiče o ni měli strach, a proto vařila tajně. Po nehodě s Creme brulée, kdy hořely záclony, má Gladys zákaz vstupu do kuchyně. Po přednášce v dolním patře jsme se přesunuli do druhého patra, do studovny. Tam jsme museli být naprosto vzorní, jelikož se ostatní návštěvníci učili. Ve druhém patře to bylo velmi pěkně zařízené a útulné. Ráda si sem zajdu vytvořit referát. Čtenářský průkaz z knihovny na Zlatém vrchu nám platí i v této městské knihovně.  Za návštěvu knihovny paní učitelce děkuji a určitě bych si to ráda zopakovala.

Michaela Srnková, 6. A

V prostorách obřadní síně chebské radnice se 27. března uskutečnilo tradiční předávání cen městské Nadace Schola Ludus, které jsou žákům a učitelům zdejších škol udělovány za mimořádné studijní či pedagogické výsledky. Ocenění Nadace Schola Ludus letos z rukou místostarosty Mgr. Zdeňka Hrkala převzala i naše kolegyně Mgr. Pavlína Hošnová. Z řad žáků byla oceněna Sára Mizerová. Ocenění města u příležitosti Dne učitelů si letos z obřadní síně odnesla Mgr. Hana Pultarová. Kolegyním děkujeme za dlouholetou a kvalitní pedagogickou činnost. Sáře dekujeme za vzornou reprezentaci školy a aktivní práci v žákovském parlamentu.

Naši žáci nejsou úspěšní jen v předmětových soutěžích, ale i ve sportovních. Ve čtvrtek 6. dubna se družstvo ve složení Schveiner, Valečka, Krema, Škabrada, Větříček, Markl, Císler, Smitek, Eliáš, Nguyen Dang Khoi Vu a Streicherová utkalo s družstvy všech chebských škol ve vybíjené. I přes vyrovnané výkony naši žáci vybojovali krásné třetí místo a postupují do finále okresního kola, které se uskuteční 18. dubna na 5. základní škole v Chebu. Věříme, že se jim bude dařit a zajistí si postup do krajského kola. Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ve čtvrtek 30.března se uskutečnilo školní kolo soutěže s názvem Angličtina nás baví.  Žáci čtvrtých a pátých ročníků soutěžili o postup do okresního kola, které se uskuteční 12. dubna v Mariánských Lázních. V jazykové soutěži žáci předvedli své znalosti v poslechu, čtení, ale především v mluvení na dané téma. Nelehkým úkolem byl i popis obrázku. Vítězem v kategorii čtvrtých tříd se stal David Nguyen Dang Khoi Vu. Druhé místo vybojoval Vojtěch Úlovec a třetí místo získal Vojtěch Richter. V pátých třídách pomyslnou zlatou medaili získala Mirka Moulíková. Stříbrnou příčku obsadila Nikola Draská a bronz vybojovala Adéla Zíková. Všem zúčastněným patří velké poděkování za přípravu na soutěž. Vítězům gratulujeme a budeme jim držet palce v dalším kole.

Ve dnech 5. a 6. 4. 2017 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2017/2018. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 47 dětí. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím.
Uchazeči, kteří splnili kritéria a jsou přijati: 95-97,99,100,102-128,135,137-142,144,145,147-149,151-153/2017.

 Mgr. Pavel Černý
 ředitel školy

Dne 28.března 2017 se třídy 9.A a 9.B vydaly pátrat do chebského muzea o minulosti Chebu. Při vstupu do muzea náš uvítala paní Pečárková s panem archeologem Milanem Beránkem. Přímo na lusknutí prstu jsme se všichni rázem ocitli v letech 1 300-800 př.n.l., tedy v době bronzové. Pan Beránek nás seznámil s tím, jak se lidé na Chebsku v době bronzové oblékali, jaké výrobky vyráběli a také jak byli pohřbíváni. Takto nám postupně vyprávěl i o starší době železné až po vrcholný středověk. Lépe se vžít do těchto dávných dob nám pomohl pracovní sešit s textem a různými zábavnými úkoly, které jsme v průběhu své návštěvy plnili. Přednáška se nám líbila a doufáme, že se do chebského muzea ještě někdy vypravíme, protože jsme se díky této přednášce dozvěděli mnoho zajímavých informací.

Sára Mizerová, IX.B

Školský zákon
§ 36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis se koná             ve středu  5. dubna 2017 od 14 do 17 hodin a
                                  ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 14 do 17 hodin

Rekordní účast v recitaci – školní kolo 28. 2. 2017 se konalo školní kolo v recitaci sólistů. Na každou soutěž se připravujeme, nyní bylo ale tolik přihlášených, že některé třídy musely uspořádat třídní kola a bojovat o postup do školního kola! Tím se velice zvedla úroveň této soutěže.

Dne 23.3.2017 proběhlo v Mariánských Lázních okresní kolo v recitační soutěži sólistů. Soutěží se v krásných prostorách zmodernizované ZUŠ Fryderyka Chopina, která poskytla dětem zázemí.

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E určené 9. ročníkům a kategorii F určené 8. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo 39 žáků v obou kategoriích. Z žáků školy se mezi úspěšné řešitele v kategorii F dostal Michal Michalco z 8. ročníku. Žákům děkujeme za reprezentaci školy. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme, postupujícím do krajského kola v kategorii E přejeme hodně štěstí. KK se uskuteční 28. 4. 2017 na 1.ČG v Karlových Varech.

 


             

 

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz