Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Naši deváťáci ( Daniel Novák, Štěpán Prokop, Tomáš Prokop, Ondřej Pitra) se zapojili do kreativní soutěže Operace Anthropoid, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany ČR. Tématem soutěže byl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, v letošním roce jsme si připomněli 80. výročí tohoto hrdinského činu československých výsadkářů. Naši chlapci se převlékli do vojenského a zapózovali v roli parašutistů před objektivem fotoaparátu. O grafické provedení se postaral Ondřej Pitra. Jak to klukům slušelo, můžete posoudit dle přiložené fotografie.

Gabriela Tomsová

Dne 5. 5. 2022 se uskutečnilo v Aši okresní kolo v McDonald's cupu. Naše družstvo, složené z žáků 2. a 3. tříd, skončilo na krásném druhém místě. Tím si zajistilo postup do krajského kola, které se koná 16.5.,2022 v Sokolově. Budeme vám držet palce!

Sestava: Smitek, Valíček, Hamouz, Tisoň, Izhánics, Charvát, Doskočil, Jakubka

Naše škola je zapojena do projektu „Na Chebsku učíme bez jazykových bariér“, který je podporován MVČR. V rámci tohoto projektu pořádáme v době letních prázdnin příměstské tábory pro žáky – cizince a jejich české kamarády. Cílem táborů je zvyšování úrovně českého jazyka u žáků – cizinců, podpora sociálních vztahů dětí, podpora vzájemné spolupráce mezi školami, propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností.

Dne 12. dubna 2022 se žáci z  8. ročníku poprvé setkali se svými vrstevníky ze spřátelené školy v Hofu. Společné přivítání a předání drobných dárků a upomínkových předmětů proběhlo v centru města, odkud se všichni společně odebrali do DDM Sova. Zde si prohlédli zvířata chovaná jak v teráriích, tak i ve venkovních výbězích. Potom se procházkou přes Krajinku přesunuli do Kulturního centra Svoboda, kde si pochutnali na dobrém obědě. Zajímavá byla pro všechny zúčastněné komentovaná prohlídka Chebu. Po příjemně stráveném dni se němečtí přátelé vydali na cestu zpět. Všichni se už těší na červen, kdy se uskuteční další setkání.

V pátek 29.4.  přišel do 1.A a 2.B včelař, pan učitel Vrbata. Ukázal nám pomůcky, které používá každý včelař. Už víme, jak vzniká med, jak daleko doletí včela, co je to propolis a dozvěděli jsme se mnoho dalšího o včelách. Nakonec, kdo chtěl,  mohl ochutnat chleba s máslem a medem. Děkujeme  panu učiteli Vrbatovi.

 

Vážení rodiče, naše škola je i pro školní rok 2022/23 partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“, podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR.  V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023).

Ve dnech 19. až 21. 4. 2022 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2022/2023. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím.  Seznam uchazečů přijatých k plnění školní docházky k stažení níže.

Dne 22.4.2022 se na 5.ZŠ uskutečnilo finále okresního kola ve vybíjené. Naše družstvo ve složení - Vajsová, Břízová, Jadlovská, Podušková, Kubal, Streicher, Slaviček, Holub R., Holub P., Krtouš a Kletečka, skončilo na krásném druhém místě. Blahopřejeme a držíme palce v krajském kole!

Mgr. Lucie Kubalová

 

Dne 21.4.2022 se v Krajince konaly závody ve štafetovém běhu. Naše družstvo složené z žáků 3.-5. tříd skončilo na krásném čtvrtém místě. Blahopřejeme!

Mgr. Lucie Kubalová

 

Během dne otevřených dveří na naší škole měli možnost předškoláci se svými rodiči a také ostatní zájemci navštívit nejen prostory školy, ale také mohli nahlédnout do tříd během výuky. Letos byl také připraven program pro skupiny dětí z Mateřské školy Zlaťáček. Děti přicházely v doprovodu paní učitelky do prvních a druhých tříd, kde probíhala společná výuka se žáky. Potom si děti mohly ve školní družině vyrobit jarní papírovou koláž nebo zápich s velikonočním zajíčkem. Děti byly z návštěvy ZŠ nadšené a nejraději by ve škole už zůstaly. Těšíme se na společná setkávání  s nimi v novém školním roce.

 

Krajské kolo recitační soutěže proběhlo v Aši. Naši školu reprezentoval v 1. kategorii Jiřík Vopálenský, v 2. kategorii soutěžily za naši školu Karin Slavíčková a Růženka Nguyen. A právě Růženka  svým milým přednesem rozesmála obecenstvo a porotu zaujala tak, že dostala zvláštní cenu za:“ souznění s textem a mazlení se slovy“.  Byl to krásný den plný skvělých výkonů, protože každý ukázal své maximum. Za to patří všem velký obdiv!! Předvedla se i porota improvizací na dané téma od posluchačů. Myslím, že kdo byl přítomen, odnesl si domů spoustu silných prožitků! Děkujeme.

Mirka Špalková

 

Dne 29. března 2022 jsme se my, žáci devátých a osmých ročníků, vydali na naučnou stezku Jáchymovské peklo. Byli jsme se podívat na místa bývalých pracovních táborů a dolů, kde pracovali političtí vězni v 50. letech 20. století. Naučná stezka měřila přibližně 9 km. Cesta byla navíc ztížena napadaným sněhem, vlhkým terénem a převýšením. Navštívili jsme místa bývalých pracovních táborů Nikolaj, Eduard, Rovnost, Eliáš a Svornost. Dozvěděli jsme se, jak se žilo vězňům a jaké byly jejich pracovní podmínky. Vyzkoušeli jsme si i takzvaný "Jáchymovský" autobus, kterým byli vězni přepravování z tábora do práce a zpět. Ten spočíval v tom, že byli vězni k sobě spojeni

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/23:

1) 19. až 21. dubna 2022 od 14.00 do 17.00
2) v následujících dnech do 30. 4. 2022 na základě individuální domluvy (778 441 969, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2022 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se dostaví zákonný zástupce, doporučujeme s dítětem. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění. V případě žádosti o odklad školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek

Na středu 13. dubna je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z důvodu DVPP pro pedagogické pracovníky - ŠD je uzavřena, ŠJ vaří - žáci budou odhlášeni a kdo bude chtít oběd musí se do 8. 4. přihlásit (na portále nebo telefonicky u vedoucí ŠJ.

 

Třídní kroužky – v dubnu se budou konat třídní kroužky. Termín TK a jejich forma je na rozhodnutí TU. Společné prezenční TK se budou konat v úterý 12. 4., konzultace (TK formou tripartity) dle informací od TU. 12. 4. se také od 17:00 sejde Školská rada a Plénum SRPŠ – prosíme o účast zástupců tříd.

Dne 4. 4. 2022 od 8:00 do 16:00 proběhne na 3. ZŠ Cheb „Den otevřených dveří“ pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče i pro širokou veřejnost. Můžete se podívat i do výuky, ať víte, jak učíme.

Vážení zákonní zástupci a milí žáci. Charitativní sbírka školních pomůcek byla velmi úspěšná. Na naší škole přispělo během jednoho dne celkem 75 žáků, přinesli nejen malé školní pomůcky, ale také batohy a školní aktovky, penály a mnoho sešitů, obalů, apod. Díky vaší pomoci jsme mohli vybavit naše nové zahraniční žáky potřebnými pomůckami a také vytvořit zásoby pro další možné zájemce. Děkujeme z celého srdce všem dárcům a v neposlední řadě také organizacím Klubíčko, Nádech a Farní Charitě za zajištění celé sbírky.

odkaz na FB stránky Klubíčko Cheb, z.s., kde najdete i příspěvek o sbírce: https://www.facebook.com/KlubickoCheb/; https://www.klubicko.cz/

 

Na začátku března na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předchází třídní kola soutěže, protože v některých třídách je tolik recitátorů, že musí třídní učitelky vybrat jen ty nejlepší. Ve školním kole  prvních ročníků soutěžilo 8 recitátorů. V této kategorii vyhrála Emma Černá, na druhém místě byla  Anička Loukotová a třetí skončil Štěpánek Fořt - všichni z 1. A. Ti postoupili do okresního kola, kde  byla úspěšná Anička Loukotová a získala Čestné uznání.  V druhých a třetích ročnících soutěžilo 12 žáků. Vítězi byli Karolína Slovenkai z 3. B, Tereza Kulhánková z 3. A  a Jiří Vopálenský z 2. B. Ti opět reprezentovali naši školu v okresním kole, kde Jiří Vopálenský získal cenu za 3. místo a postup do krajského kola. V další kategorii školního kola recitovalo 8 soutěžících. Nejlepší byla Karin Slavíčková z 5. A, Lucie Větříčková z 5. A  a Růženka Nguyen ze 4. B. Velký úspěch vybojovaly dvě z nich v okresním kole. Karin Slavíčková a Růženka Nguyen získaly obě 1. místo!! Také postupují do krajského kola v recitaci, které se bude konat 7. dubna v Aši. 

Gratulujeme a budeme držet palce v krajském kole soutěže. Děkujeme také všem recitátorům za skvělé zážitky a učitelkám, které děti do soutěže připravily.

Mgr. Mirka Špalková

Daniel Novák z 9.A dne 9. 3. 2022 reprezentoval naši školu v Karlových Varech v soutěži Mladý chemik. V konkurenci chemiků z Karlovarského a Plzeňského kraje obsadil 7. místo. Gratulujeme.

Pavlína Hošnová

Prvních dvou programů se zúčastnili žáci 4. ročníků. Seznámili se s robotem Ozobotem. Pomocí jednoduchého programu oživili svého robota. Ozoboti již máme na škole, tak se děti těší na další hodiny programování. Ve třetím programu se žáci seznámili s termokamerou. Všechny činnosti vedli k pozitivnímu vztahu k programování fyzice. Rozvíjeli kreativitu, komunikaci a logiku. Žáci opouštěli EDUbus plni zážitků. Práce se jim velice líbila, byla podnětná, zajímavá a motivující. Odpolední program byl pro učitele. Velký zájem byl o programování robotů a deskové hry. Všechny činnosti brzy využijeme naplno, protože škola nakoupila vybavení. 

Zdeněk Vrbata

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz