Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Vedení školy přeje všem zaměstnancům, žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2020.

Naše škola se zapojila do zábavného vzdělávacího programu s olympijskými tématy, který pro školy připravil Karlovarský kraj pořádající nadcházející ODM. Žáci šestých tříd v rámci výtvarné výchovy vytvořili obrázky dle zadání: „Nakreslete svůj oblíbený zimní sport nebo sebe, jak soutěžíte ve vybraném sportu z programu ODM 2020.“ Následně vybrali ve spolupráci s učitelkou Janou Němejcovou šest nejzdařilejších a vytvořili z nich koláž, kterou škola zaslala do soutěže. A koláž měla úspěch! Do soutěže se zapojilo celkem 16 škol a soutěžilo47 výtvarných dílek. Porota vybrala tři nejlepší a naše škola tak vyhrála velký balíček firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Cenu přijeli předat organizátoři ODM s maskotem „Veverkou“. Blahopřejeme!!

Mgr. Hana Veselá

S žáky 9. A jsme se rozhodli udělat radost dětem z Mateřské školy Zlaťáček, a protože se děti ve školce učí o dopravních prostředcích a navštívily hasičskou stanici, úkol byl jasný -  vyrobit hasičské auto z kartonu. Začátkem listopadu jsme si udělali návrhy, zajistili materiál a rozvrhli si práci. Dne 6. 12. bylo auto hotové a my ho mohli odnést dětem do MŠ. Když děti auto viděly, byly nadšené, očička jim jen zářila. Hned auto vyzkoušely, prohlédly si ho a nechtěly z něj ven. Poté jsme si zazpívali koledy, pohráli si s hračkami a alespoň na malou chvíli zavzpomínali na „školková“ léta. Na rozloučenou si všechny děti vzájemně předaly sladkosti. Dne 13. 12. jsme děti z MŠ přivítali ve škole, kde si děti ozdobily perníčky nebo vyrobily ozdoby na okno. Musím 9. A moc pochválit za skvělou spolupráci při výrobě auta, úžasné chování k malým kamarádům a báječnou atmosféru při obou setkáních. Veliké děkuji!!!

Jana Němejcová

Dne 9. 12. 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, zúčastnili se žáci z 8. A a 9.A. Žáci měli za úkol upravit frazémy, interpunkci, zabývali se tvořením slov, přiřazovali k textům druh stylu a opravovali gramatické nedostatky. Ve slohové části na ně čekal volný slohový útvar na téma „Tomu říkám překvapení.“ Do okresního kola postupují Samuel Stuchl za 1. místo ve školním kole a Matěj Kovács za 2. místo. Náhradnicí bude Zuzana Jelínková, která skončila na 3. místě.

A. Borkovcová

Srdečně zveme rodiče 19. 12. 2019 od 15:30 do 17:30 do školy, kde společně strávíme příjemné předvánoční chvilky. Žáci si pro Vás připravili krátké vystoupení. Společně si pak můžete zahrát hry, ozdobit perníčky a vyrobit vánoční přání.

Srdečně zveme pedagogy na společné setkání CKP „Formativní hodnocení“. Termín akce:  10. 12. 2019, od 15:00 Místo: 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace, učebna Smart.

Hlavní činností centra je organizace projektových odpolední. Projektová odpoledne jsou otevřená pro neformální setkávání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhá diskuse a spolupráce. Dochází ke vzájemnému vzdělávání a předávání si zkušeností. Centrum kolegiální podpory je určeno pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ. Formativní hodnocení je hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Mgr. Hana Veselá

 

Vážení rodiče,
rád bych vás pozval na krátké sekání dne 26. 11. 2019 před třídními schůzkami od 16.30 do 17.30 h na 3. ZŠ Cheb. Cílem setkání je vás seznámit s těmito tématy:
• Jak může rodič pomoc dětem s učením?
• Jak lze výrazně zlepšit paměť?
• Na co by měl dát rodič při učení dětí pozor?
• Paměťové techniky  - co jsou to paměťové techniky?
• Typologie učení  - jaký je vaše dítě učební typ?
Těším se na viděnou!

S úctou
Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti II.st. ČSTPMJ
www.zlepsipamet.cz

Dne 25. 10. 2019 se konal projektový den formou exkurze na zříceninu hradu Hartenštejn a na památník věnovaný obětem první světové války v Bochově. Účastnilo se 45 žáků ze sedmého, osmého a devátého ročníku, doprovod byl tvořen dvěma učiteli a to magistrou Karin Procháskovou a inženýrem Josefem Provázkem. Exkurze byla zaměřena na středověkou a novodobou historii, kdy na zřícenině hradu Hartenštejn byl připraven odborný výklad pro žáky.Poté byl přesun s žáky na památník věnovaný obětem první světové války, kdy dvě vybrané žákyně – Nelly Hlaváčová, Natálie Šinková zopakovaly pro své spolužáky základní data a informace o první světové válce. 

Auror: Mgr. Karin Prochásková

V týdnu 4. - 8. a 11. - 15. 11. proběhla celostátní soutěž v Informatice Bobřík informatiky. Žáci soutěžili v kategorii Mini - 4. a 5. ročníky, Benjamin - 6. - 7. ročníky a Kadet - 8. a 9. ročníky. Soutěže se ve škole celkem zúčastnilo 35 žáků. V kategorii Mini byli úspěšnými řešiteli žáci Tomáš Rambousek a Lukáš Čácha z 5. tříd, v kategorii Kadet pak žákyně Natálie Šinková z 9.A. Soutěž je v kategoriích pro ZŠ nepostupová. Úspěšným řešitelům gratulujeme a zúčastněním děkujeme za reprezentaci školy.

Vážení rodiče, většina pedagogických pracovníků školy se rozhodla připojit ke stávce vyhlášené ČMOS. Z tohoto důvodu bude škola dne 6. 11. 2019 uzavřena, včetně školní družiny a jídelny. Za způsobené komplikace se omlouváme a věříme ve Vaše pochopení.

Mgr. Pavel Černý, ř.š.

 


Dne 31. října absolvovaly obě šesté třídy projektový den v Techmanii Plzeň, která byla přínosná v mnoha vědních oborech. Žáci měli možnost zhlédnout názorné pokusy s dusíkem, mohli podniknout napínavou výpravu do hlubin Země a vodního světa, zalétnout do vesmíru, vyzkoušet si fyzikální pokusy a mnoho dalšího. Všem se prohlídka expozic velmi líbila a už se těší na další akci.

V rámci Česko – německého partnerství proběhlo ve čtvrtek 24.10.2019 společné setkání žáků a učitelů 3. ZŠ Cheb a Pestalozzischule z Weidenu. Akce se uskutečnila v Mariánských Lázních. Žáci společně navštívili centrum Mariánských Lázní se zpívající fontánou, vyjeli kabinkovou lanovkou k parku miniatur Boheminium, kde v česko-německých skupinách společně pracovali na zadaných úkolech pracovního listu. Spolupráce se dařila jak žákům tak učitelům a mezi všemi probíhala velmi žívá konverzace. Akce se žákům líbila a těší se na další setkání, které proběhne v prosinci 2019.

Mgr. Jan Forst

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. V kategorii A (3. - 5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 36 řešitelů z naší školy, celkem v kraji 319. 1. místo obsadila Tereza Markusová, 2. místo Jakub Brichcín, 3. - 4. místo Adéla Podzimková a Erik Zahrl. V kategorii B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 25 řešitelů z naší školy, v kraji 563. 1. místo obsadila a postupuje do KK Natálie Šinková, patří mezi 44 nejlepších v kraji.

Srdečně zveme zákonné zástupce na seminář Trénink paměti a efektní učení.

Termín: úterý 26. 11. 2019, 16,30 – 17,30
Kde: učebna SmartBoard 3. ZŠ Cheb -  pavilon vedení
Kdo: Ing. Aleš Procházka
Program:
1. Informace k realizovaným seminářům pro 8. a 9. r.
2. Informace k chystaným seminářům pro 6. r.
3. Seznámení s technikami trénování paměti
4. Podpora žáků v procesu učení
Čas: 1 hodina
Další info: www.zlepsipamet.cz

V případě Vašeho zájmu prosím o zpětnou vazbu.

Od 7. – 10. října se uskutečnil čtyřdenní adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem. Cílem projektu bylo osvojení základních kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a osvojení pozitivního sociálního chování a měl posloužit k rozvoji osobnosti žáků šestého ročníku. Každé dopoledne žáci absolvovali přednášky v oblastech prevence kouření, užívání drog a dodržovánízdravé stravy.
První den si žáci vyšli na proklatě dlouhý výlet na Boží Dar, po návratu je čekala zajímavá a přínosná přednáška na téma „ Bezpečné chování na horách“ a poté byli seznámeni s činností HS. Večer zakončili hrou na vzájemné poznávání účastníků kurzu.

Běžecký závod, který navštěvuji už odmalička. Akce, kterou škola pořádá už po jedenačtyřicáté, je jistotou a tradicí v mém životě. Každý rok se těším, až se celá škola setká a společně si zasportuje. Vždy mi přijde fantastické, jak jsme se všichni posunuli vpřed, vyrostli a dokázali za celý rok urazit další kus cesty. Každý rok si připomínám, jak jsem začínala v nejnižší běžecké kategorii a postupně stoupala. Všechny věci se mi vybavily i tento rok. I přesto, že jsem měla funkci fotografky, jsem si závod vychutnala plnými doušky. Možná i víc. Pocit, když fotíte malé děti, jak se snaží běžet co nejrychleji, zvítězit a porazit své soupeře, je radostný. Vždy se jen usmívám. Touhu být v cíli první mají i dospělí. Každý závodník září štěstím po doběhu do cíle.

3. ZŠ v Chebu pořádá v lesoparku na Zlatém vrchu již 41. Zlatou míli, tradiční běžecký závod pro malé i velké běžce. Délka tratí je přizpůsobená věku závodníků, celkem se poběží v 8 kategoriích. Klasický závod měří 1660m, ale pro vytrvalce je nachystaná Double Míle.

V říjnu 2019 se uskuteční čtyřdenní adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem. Cílem projektu (KK 01164/2019) je osvojení základních kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti žáků šestého ročníku. Žáci šestého ročníku se při přechodu na druhý stupeň musí přizpůsobit změně režimu, na který byli zvyklí. Dále se musí vypořádat se setkáváním s větším počtem nových pedagogů a s novými spolužáky. V

V pondělí 2. 9. se otevřela škola nejen pro starší žáky, ale poprvé také pro žáky - prvňáčky. Naše nejmenší slavnostně přivítali paní učitelky, ředitel a zástupce ředitele školy. Za město Cheb přišel žáky pozdravit zástupce odboru školství MU pan Kubica. Prvňačky jistě potěšilo i krátké vystoupení jejich starších spolužáků pod vedením paní asistentky Marie Novákové.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok plný nového poznání, vstřícné pedagogy a mnoho nových kamarádů.

Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou.
Úřední doba ve škole každé pondělí 8.00 - 12.00
Slavnostní zahájení školního roku 2. 9. 2019 v 8.00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků 2. 9. od 17.00.
Výdej složenek do školní jídelny u vedoucí školní jídelny od 26. 8. - 30. 8. od 9.00 do 11.00.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz