×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Školy v přírodě se v letošním roce účastnilo 24 žáků, učitel, vychovatel a zdravotník. Děti byly ubytovány v penzionu Bublava. Doprava do rekreačního střediska byla zajištěna autobusem.

Dne 5.6. a 7.6.2018 se uskutečnily dvě školní soutěže- AZ kvíz a sudoku, určené pro žáky 4. a 5.tříd.

Letošní jaro bylo pro naše žáky velmi úspěšné. Uspěli jak v předmětových, tak ve sportovních soutěžích. První vítězství v okresním kole a 2. místo v kole krajském vybojovalo družstvo žáků 1. stupně ve vybíjené. Své kvality předvedlo i družstvo žáků 1. - 3. tříd ve fotbalové soutěži Mc Donald´s Cup, kde chlapci vybojovali 2. místo v okresním kole. Následoval úspěch v jazykové soutěži s názvem „Angličtina nás baví“.  V okresním kole Lucie Dinh získala zlato a David Nguyen Dang Khoi Vu obsadil druhé místo.

Také letos se naše škola zúčastnila festivalu Chebské dvorky, které pořádala Galerie G4. Naší malou expozici z děl žáků školní družiny jste mohli shlédnout na dvorku č. 4 v blízkosti chebského Studia D. Výstava probíhala ve dnech 7. a 8. 6. Více o festivalu zde. 

 

Úterní dopoledne se žáci 9.B věnovali tvorbě trikových filmů v rámci společné akce s žáky partnerské školy Pestalozzischule Weiden. Akce nesla název vystihující tvorbu - Stop Motion. Lektorem byl Philipp Reich ze společnosti Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord. Ten žáky seznámil s postupem tvorby a dále je při vlastních krátkých filmech provázel. Za zhruba dvě hodiny práce žáci předvedli svou přirozenou šikovnost při práci s technikou a výsledné krátké filmy o tom vypovídaly. Dík patří i organizátorům z partnerské školy ve Weidenu.

 

Dne 31.5.2018 proběhlo v Sokolově krajské kolo atletické soutěže " Pohár rozhlasu". Do tohoto kola se po vítězství v kole okrskovém i okresním probojovalo družstvo starších chlapců ve složení : D.Vaidiš, L. Weizenbauer, M. Škabrada, M. Michalco, M. Skopal, J. Šura,  M. Langmaier, D. Goga, D. Duc, R. Banda. V obrovské konkurenci základních škol z Karlových Varů, Sokolova a Chebu naši kluci po bojovném výkonu krajské kolo vyhráli a dosáhli tak zatím nejlepšího sportovního úspěchu v historii školy. Děkujeme za skvělé výkony a reprezentaci školy a moc gratulujeme.

Mgr. Jan Forst

 

Ředitel základní školy nabízí uplatnění od 1. 9. 2018, dle dohody možno i dříve, v oboru

  1. učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. (3.) stupně ZŠ
  2. Preferované aprobace s Čj, D, F
  3. plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)
  4. první smlouva rok, tříměsíční zkušební doba, následně možná smlouva na dobu neurčitou.

Další info v letáku

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se žáci 1. stupně utkali v okrskovém kole soutěže Mc Donald´s Cup. Své síly změřili žáci se soupeři z ostatních chebských škol.

V pondělí 30. dubna se žáci 1. stupně utkali ve školním kole soutěže McDonald Cup. Své síly změřili žáci 1. ročníku, 2. a 3. ročníků a 4. a 5. ročníků. Po mnohdy vyrovnaných bojích však mohl vyhrát jen jeden tým. Výsledné tabulky níže.

Ve středu 25. dubna se družstvo ve složení Eliáš, Smitek, Úlovec, David Vu,, Strouhal, P. Daniel, Folc, Košč, Vrba, Parči, Monika Chau, Nguyenová Monika zúčastnilo krajského kola ve vybíjené, které se konalo v Sokolově. Žáci se do krajského kola probojovali přes SOK, kde obsadili 2. místo. Ve finále okresního kola nenašli přemožitele a postupovali do kraje z 1. místa. Jednotlivá utkání v krajském kole byla náročná, ale naši žáci předvedli, že vybíjenou umí. Jen jeden bod nás dělil od postupu do republikového finále, ale i tak nás druhé místo velmi potěšilo. Žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Ve čtvrtek 26. dubna se David Vu a Lucie Dinh zúčastnili krajského kola  soutěže s názvem, " Angličtina nás baví". Oba žáci nám udělali velikou radost. Lucka svým výkonem přesvědčila porotu o tom, že je nejlepší a získala 1. místo v kategorii 4. tříd. David obsadil krásné druhé místo mezi žáky 5. ročníku. Žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ředitel základní školy nabízí uplatnění od 1. 9. 2018, dle dohody možno i dříve, v oboru

  1. učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. (3.) stupně ZŠ
  2. Preferované aprobace s Čj, D, F
  3. plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)
  4. první smlouva rok, tříměsíční zkušební doba, následně možná smlouva na dobu neurčitou.

Další info v letáku

Vážení rodiče,
naše škola se stala i pro školní rok 2018/19 partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“, podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR.
V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019)

Ve dnech 11. a 12. 4. 2018 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2018/2019. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 33 dětí. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím.  Uchazeči, kteří splnili kritéria a jsou přijati: 107,108,110-120,122,124-141,143/2018.

 Mgr. Pavel Černý
 ředitel školy

Učíme se svou vlastní aktivitou, moc nás baví bouře mozků a skupinová práce. Zapojí se celá třída a není koho napomínat, i při takové formě práce je s 30 dětmi klid. V 7. ročníku už polovina žáků zvládá připravit si pěknou prezentaci, skvěle pracují s mapou a svým slovním doprovodem. Referáty zásadně nečteme, ale ostatním vypravujeme.

a.b.

Dne 6. 4. 2018 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 5. - 8. ročníků. Soutěže se celkem zúčastnilo 46 žáků. Všem úspěšným žákům gratulujeme a vybraným reprezentantům budeme držet palce v kole okresním. 

c.p.

 

Ve čtvrtek 4. 4. 2018 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E určené 9. ročníkům a kategorii F určené 8. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo 29 žáků v obou kategoriích. Žákům děkujeme za reprezentaci školy. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme, postupujícím do krajského kola v kategorii E přejeme hodně štěstí. KK se uskuteční 27. 4. 2018 na ZŠ Poštovní v Karlových Varech.

 

 

 

Dne 16. 3. 2018 se konalo celostátní kolo matematické soutěže Klokan, určené ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet žákům 2. - 9. ročníků ZŠ.

 

Žáci ze 7.A zahráli krátkou anglickou pohádku Stone soup svým mladším spolužákům z 1., 2. a 3. tříd.
Pavlína Hošnová

V úterý 27. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Zavítaly k nám děti ze sousední mateřské školy, aby se podívaly, co je v září čeká. Naši žáci jim dělali průvodce. Děti si zahrály na školáčky, prohlédly si prostory školy a své pohybové dovednosti nám předvedly v tělocvičně, kde pro ně byla připravena překážková dráha a sladká odměna. V odpoledních hodinách nás navštívili rodiče a děti, kteří budou našimi novými žáky. Věřím, že se jim u nás líbilo a těšíme se na ně u zápisu.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz