Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Vzhledem k průběhu šíření viru COVID-19 přikládáme doporučení KHS Karlovarského kraje. V případech, kdy budou žáci ve škole prokazatelně trpět příznaky onemocnění a potvrdí pobyt ve zmíněných regionech, budou vyzváni zákonní zástupci k převzetí žáka ve škole a návštěvě lékaře. Děkujeme za pochopení.

V únoru 2020 pořádá naše škola již tradičně sportovní soutěž – Přehazovanou -  pro smíšená družstva žáků 4. a 5. tříd. Ve skupině okresního kola, které se konalo 6. 2. 2020 naše družstvo zvítězilo. Postoupilo tak do finále okresního kola, které se pořádalo 13. února a po velmi vyrovnaném utkání skončili naši sportovci na pěkném druhém místě a postupují do krajského kola. To se bude letos konat také v naší škole, a to ve čtvrtek 20. února 2020. Budeme držet našim malým reprezentantům palce!

V pátek 24. 1. 2020 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E určené 9. ročníkům a kategorii F určené 8. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo 26 žáků v obou kategoriích. Naši školu reprezentovali žáci Macková, Streicherová, Řeháková a Schveiner z 8. ročníků a Šinková, Stuchl, Šálová v kategorii 9. ročníků. Žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Dne 22. 1. 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo se jí celkem 9 žáků 6. - 9. ročníků. Všem postupujícím na 1. místech gratuluji a přeji hodně štěstí v dalším kole. Ani ostatní nemusí být smutní, jejich znalosti a snaha byla opravdu velká, dokonce některým chybělo opravdu malinko, aby se umístili na 3., 2. nebo 1. místě. A právě těm bychom rádi popřáli bohatou motivaci, odhodlání a také víru v to, že jim to vyjde příště.

Jozef Provázek

 

Dne 16. 12. 2019 se konalo školní kolo Astronomické olympiády. Soutěže se zúčastnilo v kategorii EF 8 žáků, v kategorii GH 11 žáků. Z nich postoupili čtyři žáci z kategorie EF a deset žáků z kategorie GH do dalšího - korespondenčního kola. Věříme, že se najdou další z žáků, kteří naváží na několikaleté úspěchy žáků v minulých ročnících. Všem postupujícím budeme držet palce.

Ředitel školy vyhlašuje dle §24 školského zákona na čtvrtek 30. ledna 2020 ředitelské volno. Mimo provoz bude také školní družina a školní jídelna. Výpis z vysvědčení obdrží žáci ve středu 29. ledna. Zákonným zástupcům byla informace sdělena na třídních kroužkách 26. 11. Děkujeme za pochopení.

Vedení školy přeje všem zaměstnancům, žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2020.

Naše škola se zapojila do zábavného vzdělávacího programu s olympijskými tématy, který pro školy připravil Karlovarský kraj pořádající nadcházející ODM. Žáci šestých tříd v rámci výtvarné výchovy vytvořili obrázky dle zadání: „Nakreslete svůj oblíbený zimní sport nebo sebe, jak soutěžíte ve vybraném sportu z programu ODM 2020.“ Následně vybrali ve spolupráci s učitelkou Janou Němejcovou šest nejzdařilejších a vytvořili z nich koláž, kterou škola zaslala do soutěže. A koláž měla úspěch! Do soutěže se zapojilo celkem 16 škol a soutěžilo47 výtvarných dílek. Porota vybrala tři nejlepší a naše škola tak vyhrála velký balíček firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Cenu přijeli předat organizátoři ODM s maskotem „Veverkou“. Blahopřejeme!!

Mgr. Hana Veselá

S žáky 9. A jsme se rozhodli udělat radost dětem z Mateřské školy Zlaťáček, a protože se děti ve školce učí o dopravních prostředcích a navštívily hasičskou stanici, úkol byl jasný -  vyrobit hasičské auto z kartonu. Začátkem listopadu jsme si udělali návrhy, zajistili materiál a rozvrhli si práci. Dne 6. 12. bylo auto hotové a my ho mohli odnést dětem do MŠ. Když děti auto viděly, byly nadšené, očička jim jen zářila. Hned auto vyzkoušely, prohlédly si ho a nechtěly z něj ven. Poté jsme si zazpívali koledy, pohráli si s hračkami a alespoň na malou chvíli zavzpomínali na „školková“ léta. Na rozloučenou si všechny děti vzájemně předaly sladkosti. Dne 13. 12. jsme děti z MŠ přivítali ve škole, kde si děti ozdobily perníčky nebo vyrobily ozdoby na okno. Musím 9. A moc pochválit za skvělou spolupráci při výrobě auta, úžasné chování k malým kamarádům a báječnou atmosféru při obou setkáních. Veliké děkuji!!!

Jana Němejcová

Dne 9. 12. 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, zúčastnili se žáci z 8. A a 9.A. Žáci měli za úkol upravit frazémy, interpunkci, zabývali se tvořením slov, přiřazovali k textům druh stylu a opravovali gramatické nedostatky. Ve slohové části na ně čekal volný slohový útvar na téma „Tomu říkám překvapení.“ Do okresního kola postupují Samuel Stuchl za 1. místo ve školním kole a Matěj Kovács za 2. místo. Náhradnicí bude Zuzana Jelínková, která skončila na 3. místě.

A. Borkovcová

Srdečně zveme rodiče 19. 12. 2019 od 15:30 do 17:30 do školy, kde společně strávíme příjemné předvánoční chvilky. Žáci si pro Vás připravili krátké vystoupení. Společně si pak můžete zahrát hry, ozdobit perníčky a vyrobit vánoční přání.

Srdečně zveme pedagogy na společné setkání CKP „Formativní hodnocení“. Termín akce:  10. 12. 2019, od 15:00 Místo: 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace, učebna Smart.

Hlavní činností centra je organizace projektových odpolední. Projektová odpoledne jsou otevřená pro neformální setkávání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhá diskuse a spolupráce. Dochází ke vzájemnému vzdělávání a předávání si zkušeností. Centrum kolegiální podpory je určeno pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ. Formativní hodnocení je hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Mgr. Hana Veselá

 

Vážení rodiče,
rád bych vás pozval na krátké sekání dne 26. 11. 2019 před třídními schůzkami od 16.30 do 17.30 h na 3. ZŠ Cheb. Cílem setkání je vás seznámit s těmito tématy:
• Jak může rodič pomoc dětem s učením?
• Jak lze výrazně zlepšit paměť?
• Na co by měl dát rodič při učení dětí pozor?
• Paměťové techniky  - co jsou to paměťové techniky?
• Typologie učení  - jaký je vaše dítě učební typ?
Těším se na viděnou!

S úctou
Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti II.st. ČSTPMJ
www.zlepsipamet.cz

Dne 25. 10. 2019 se konal projektový den formou exkurze na zříceninu hradu Hartenštejn a na památník věnovaný obětem první světové války v Bochově. Účastnilo se 45 žáků ze sedmého, osmého a devátého ročníku, doprovod byl tvořen dvěma učiteli a to magistrou Karin Procháskovou a inženýrem Josefem Provázkem. Exkurze byla zaměřena na středověkou a novodobou historii, kdy na zřícenině hradu Hartenštejn byl připraven odborný výklad pro žáky.Poté byl přesun s žáky na památník věnovaný obětem první světové války, kdy dvě vybrané žákyně – Nelly Hlaváčová, Natálie Šinková zopakovaly pro své spolužáky základní data a informace o první světové válce. 

Auror: Mgr. Karin Prochásková

V týdnu 4. - 8. a 11. - 15. 11. proběhla celostátní soutěž v Informatice Bobřík informatiky. Žáci soutěžili v kategorii Mini - 4. a 5. ročníky, Benjamin - 6. - 7. ročníky a Kadet - 8. a 9. ročníky. Soutěže se ve škole celkem zúčastnilo 35 žáků. V kategorii Mini byli úspěšnými řešiteli žáci Tomáš Rambousek a Lukáš Čácha z 5. tříd, v kategorii Kadet pak žákyně Natálie Šinková z 9.A. Soutěž je v kategoriích pro ZŠ nepostupová. Úspěšným řešitelům gratulujeme a zúčastněním děkujeme za reprezentaci školy.

Vážení rodiče, většina pedagogických pracovníků školy se rozhodla připojit ke stávce vyhlášené ČMOS. Z tohoto důvodu bude škola dne 6. 11. 2019 uzavřena, včetně školní družiny a jídelny. Za způsobené komplikace se omlouváme a věříme ve Vaše pochopení.

Mgr. Pavel Černý, ř.š.

 


Dne 31. října absolvovaly obě šesté třídy projektový den v Techmanii Plzeň, která byla přínosná v mnoha vědních oborech. Žáci měli možnost zhlédnout názorné pokusy s dusíkem, mohli podniknout napínavou výpravu do hlubin Země a vodního světa, zalétnout do vesmíru, vyzkoušet si fyzikální pokusy a mnoho dalšího. Všem se prohlídka expozic velmi líbila a už se těší na další akci.

V rámci Česko – německého partnerství proběhlo ve čtvrtek 24.10.2019 společné setkání žáků a učitelů 3. ZŠ Cheb a Pestalozzischule z Weidenu. Akce se uskutečnila v Mariánských Lázních. Žáci společně navštívili centrum Mariánských Lázní se zpívající fontánou, vyjeli kabinkovou lanovkou k parku miniatur Boheminium, kde v česko-německých skupinách společně pracovali na zadaných úkolech pracovního listu. Spolupráce se dařila jak žákům tak učitelům a mezi všemi probíhala velmi žívá konverzace. Akce se žákům líbila a těší se na další setkání, které proběhne v prosinci 2019.

Mgr. Jan Forst

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. V kategorii A (3. - 5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 36 řešitelů z naší školy, celkem v kraji 319. 1. místo obsadila Tereza Markusová, 2. místo Jakub Brichcín, 3. - 4. místo Adéla Podzimková a Erik Zahrl. V kategorii B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 25 řešitelů z naší školy, v kraji 563. 1. místo obsadila a postupuje do KK Natálie Šinková, patří mezi 44 nejlepších v kraji.

Srdečně zveme zákonné zástupce na seminář Trénink paměti a efektní učení.

Termín: úterý 26. 11. 2019, 16,30 – 17,30
Kde: učebna SmartBoard 3. ZŠ Cheb -  pavilon vedení
Kdo: Ing. Aleš Procházka
Program:
1. Informace k realizovaným seminářům pro 8. a 9. r.
2. Informace k chystaným seminářům pro 6. r.
3. Seznámení s technikami trénování paměti
4. Podpora žáků v procesu učení
Čas: 1 hodina
Další info: www.zlepsipamet.cz

V případě Vašeho zájmu prosím o zpětnou vazbu.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz