Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Naše škola se zapojila do projektu Vzdělávacích dní AŠSK probíhající s podporou MŠMT. Projekt vznikl za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Denní program je rozdělen na dvě části: vzdělávací část a část věnovanou volnočasovým aktivitám. Projekt proběhne pro přihlášené žáky ve dvou skupinách v termínu 17. - 20. 8. 2020. Další informace naleznete na stránkách AŠSK.

Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou.
Úřední doba ve škole každé pondělí 9.00 - 12.00.
Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2020 v 8.00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách.
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků 1. 9. od 17.00.
Výdej složenek do školní jídelny u vedoucí školní jídelny od 24. 8. - 31. 8. od 9.00 do 11.00.

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20 bude žákům předáno v úterý 30. 6. 2020 první vyučovací hodinu, 8:00 – 8:45. Pro žáky 9. ročníku je připraveno slavnostní předávání vysvědčení na pátek 26. 6. 2020 od 11:00. V případě, že se žák nedostaví k předávání, bude vysvědčení připraveno k vyzvednutí během prázdnin v úřední hodiny (vždy v pondělí, 9:00 - 12:00) v sekretariátu školy. Učebnice se budou od žáků vybírat na začátku příštího školního roku. Stejně tak dostanou žáci učebnice pro nový školní rok až v září 2020.

vedení školy

 

Níže pravidla pro organizaci konzultací dle MŠMT a povinné čestné prohlášení:

• Žáci vstupují do školy s nasazenou rouškou, náhradní budou mít v sáčku. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Vstup žáků do školy a začátek konzultací: pondělí 8. 6. od 8:40 do 8:55, TU si skupiny žáků vyzvednou u vchodu do školy – třídnická hodina.

Vážení rodiče. Školní družina přijímá přihlášky na školní rok 2020/2021. Formulář přihlášky je ke stažení níže nebo je k dispozici u vychovatelek ŠD nebo v kanceláři školy. Vyplněnou přihlášku můžete poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do školy. Kapacita ŠD je 90 žáků. Přednostně umisťujeme žáky z prvních a druhých tříd, ostatní dle věku a datumu podání přihlášky. 

vedoucí ŠD

Od 25. 5. 2020 probíhá školní výuka v podobě školních skupin přihlášených žáků. Níže naleznete informace k organizaci režimu ve škole a školní jídelně. Harmonogram je dále k dispozici na Škole online po přihlášení do aplikace. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu během druhého pololetí dochází k úpravě pravidel hodnocení. Pravidla jsou uzpůsobena na základě vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Při sestavení pravidel hodnocení se vycházelo rovněž z metodické příručky Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vydaného MŠMT 27. 4. 2020.

Vážení rodiče, naše škola se stala i pro školní rok 2020/21 partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“, podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR.  V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021).

Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině: děti ze sociálně slabých rodin, jejichž způsobilost k podpoře je dána souvislým nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi.  Ověření způsobilosti provádí místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Úřad práce rovněž informuje zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte/žáka do projektu.

Pokud se nabídka vztahuje na Vás, případně víte o spolužákovi Vašeho syna/dcery, který by měl na dávku nárok, prosím o předání informace rodičům, aby se v případě zájmu obrátili na Úřad práce v Chebu, kde získají další informace a to v termínu do 30. 6. 2020.

Děkuji za součinnost.

 

 

Mgr. Pavel Černý, ředitel školy

Vážení rodiče, vracení přeplatku za školní družinu za měsíc duben – červen proběhne na základě vyplněné žádosti o vrácení přeplatku a to převodem na váš účet. Formulář žádosti je ke stažení níže. Žádost můžete poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy, případně osobně donést do sekretariátu školy do konce června.

Vážení rodiče, na základě pravidel rozvolňování mimořádných opatření od 25. května 2020 bychom rádi realizovali potřebnou výuku ve škole při dodržení podmínek nastavených vládou pro žáky 1. stupně formou školních skupin. Pro zajištění harmonogramu a realizace vzdělávání se na Vás obracíme s možností přihlásit Vaše dítě – žáka do školní skupiny. Podmínkou pro účast žáka ve školní skupině je podpis Čestného prohlášení a dodržování pravidel.
Podepsanou žádost včetně Čestného prohlášení doručte do školy do 18. 5. 2020 do 14:00. Žádost a Čestné prohlášení přiloženo níže.

Vážení rodiče, na základě pravidel rozvolňování mimořádných opatření od 11. května 2020 bychom rádi realizovali potřebnou výuku ve škole při dodržení podmínek nastavených vládou pro žáky 9. ročníků formou konzultací jako přípravu k přijímacím zkouškám. Pro zajištění harmonogramu a realizace vzdělávání se na Vás obracíme s možností přihlásit Vaše dítě – žáka k návštěvě konzultací ve skupině. Podmínkou pro účast žáka ve školní skupině je podpis Čestného prohlášení a dodržování pravidel.
Podepsanou žádost včetně Čestného prohlášení doručte do školy do 7. 5. 2020 do 14:00. Žádost a Čestné prohlášení přiloženo níže.

Ve dnech 15. a 16. 4. 2020 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2020/2021. K zápisu přišlo celkem 38 zákonných zástupců. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím.  Uchazeči, kteří splnili kritéria a jsou přijati nebo mají vyřízen odklad nejdete v přiloženém souboru.

 Mgr. Pavel Černý
 ředitel školy

Zápisové lístky k potvrzení zájmu o studium po přijetí na vybraný obor si vyzvednete v úředních hodinách v sekretariátu školy. V době nouzového stavu Po – St, 8:00 – 12:00. 

ZL vyplňte tiskacím písmem:

  1. iniciály dítěte a ZZ,
  2. dále pouze část prvního rámečku,
  3. školní rok 2020/21,
  4. celý název školy, kód a název oboru,
  5. podpisy.

Po zveřejnění o přijetí vašeho dítěte na stránkách SŠ (pod přiděleným číselným kódem) donesete vyplněný ZL na vybranou školu osobně nebo ho můžete zaslat Poštou doporučeně. 

 

 

 

Ve dnech 15. a 16. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 se koná zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/21, na základě individuální domluvy do 30. 4. 2020. Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se letos dostaví pouze zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění. V případě žádosti

O co kráčí? Pomoci prostřednictvím vlastní výroby roušek chebským seniorům žijícím v AMICA CENTRUM, s.r.o. LDN. Prověříte svoji manuální zručnost, vypracujete praktický úkol a ještě vykonáte dobrý skutek. Ten, kdo má chuť zapojit se do této dobrovolné činnosti, ušije 1 roušku, vloží ji do igelitového sáčku, který opatří svým jménem. Sáček pak zanese do vestibulu školy do 15. dubna. Tímto počinem ukážete i vy, že lhostejnost a netečnost

Vážení rodiče, s ohledem na vyhlášení mimořádného uzavření školy pro žáky Vás informujeme:  
1) Žádost o ošetřovné při péči o dítě (pro OSSZ) je možné stáhnout níže a nechat potvrdit v sekretariátu školy v úřední době Po-St 8:00 – 12:00  
2) Žákům bude zadána práce prostřednictvím Školy online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly)  
Termíny: vždy během pondělí do 14:00, v případě zapomenutého hesla se obracejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
3) Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 12:00.  
4) O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Škola je od 11. 3. 2020 do odvolání UZAVŘENA

Z rozhodnutí, které vydala BRS, je od 11. 3. 2020 do odvolání pro žáky uzavřena škola. Uzavřena bude také školní družina a školní jídelna (obědy budou automaticky odhlášeny).

Aktualizované informace najdete na webu: www.3.zscheb.cz.

Sledujte také Školu on Line - učitelé budou zadávat domácí práci žákům.

S ohledem na šířící se paniku prohlašuji, že:
1) Do školy se po jarních prázdninách vrátili prokazatelně 2 žáci z dovolené v Itálii, jedna s nachlazením, oba preventivně zůstali od středy v domácím prostředí.
2) Ve škole se objevili, a v průběhu roku se občasně vyskytují, žáci s podezřením na výskyt vší
3) V současnosti se objevilo napadení svrabem u dvou žáků, oba jsou v domácí péči s předepsanou lékařskou péčí.

Ve všech případech se jedná o nakažení v jiném prostředí než ve škole. Ve škole dochází každodenně k úklidu včetně dezinfekčních přípravků s virucidními účinky. V případech, kdy je žák ve škole prokazatelně trpící příznaky onemocnění jsou vyzváni zákonní zástupci k převzetí žáka ve škole a návštěvě lékaře. V případě zvýšení výskytu jakýchkoli nemocí škola informuje zákonné zástupce a další postup konzultuje s hygienickou stanicí. V současné době takováto situace nenastala. Chápeme obavy zákonných zástupců, ale zároveň žádáme o nepodléhání panice pod vlivem současné situace ve světě. Děkujeme.

 

Přikládáme aktualizované doporučení KHS Karlovarského kraje k šíření viru COVID-19 . V případech, kdy budou žáci ve škole prokazatelně trpět příznaky onemocnění a potvrdí pobyt ve zmíněných regionech, budou vyzváni zákonní zástupci k převzetí žáka ve škole a návštěvě lékaře. Děkujeme za pochopení.

Školního kola se účastnilo 34 žáků, o 7 více než vloni. V nulté kategorii recitovalo 8 prvňáčků. Porotu nejvíce zaujal Jan Beran. Nejpočetnější byla 1. kategorie - 18 sólistů. Výkony recitátorů v této kategorii byly obdivuhodné a porota měla velmi těžkou práci, když musela vybrat ty nejlepší. Bylo velmi znát, že tito soutěžící recitovali už vloni. Tak se podařilo vylepšit svůj výkon Karin Slavíčkové z druhého místa na 1. Ve druhé kategorii se předvedlo 12 sólistů, někteří recitovali opravdu náročné a dlouhé texty, což jim bylo osudné. Není totiž vůbec jednoduché si stoupnout před obecenstvo a zaujmout! Nejlépe se to však podařilo Dominice Trávníčkové. Všem účastníkům školního kola v recitaci musíme udělit velkou pochvalu a poděkování za čas, práci a odvahu, kterou věnovaly básním. Moc nás jejich výkony potěšily!! Děkuji také porotě ve složení Ivana Baniunynská, Marta Schrimpfová, Marie Nováková), dále Báře Lavičkové a všem učitelkám, které své žáčky výborně připravily do soutěže. Postupujícím do okresního kola držíme palce!

Mgr. Mirka Špalková

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz