Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

V rámci projektu Ahoj sousede! se v sobotu 18. 5. 2019 konal poznávací zájezd do univerzitního města Bayreuth. Sobotní den tak strávila skupina českých a německých zástupců škol prohlídkou markraběcího operního domu, pivovaru Maisel a samotného města.

 

Ve středu 15. 5. 2019 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii G určené 6. - 7. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo 20 žáků v sedmi družstvech. Žákům děkujeme za reprezentaci školy. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. 

V uplynulém období se dařilo žákům školy ve sportovních soutěžích. Po úspěšném postupu mladší kategorie žáků v McDonaldcupu, soutěže v minikopané, do krajského kola, postoupilo do stejného kola rovněž družstvo starších žáků v dopravní soutěži. Soutěž se koná 31. 5. v Karlových Varech a reprezentovat školu bude družstvo ve složení Stuchl, Vajc, K. Marková, Smoláková. Všem reprezentantům děkujeme a budeme držet palce v krajském kole.  

Ve dnech 10. a 11. 4. 2019 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2019/2020. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 34 dětí, z nichž byly po odkladu tři děti. Nastávající žáci si vyzkoušeli řadu dovedností pod vedením pedagogů i současných žáků. Všem, kteří se podíleli na přípravě zápisu vedení školy děkuje, nastávajícím žákům pak přejeme úspěšný start ve školních lavicích 2. září 2019, jejím rodičům radost z úspěchů dětí. 

 Mgr. Pavel Černý
 ředitel školy

 

Ve dnech 10. a 11. 4. 2019 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2019/2020. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 34 dětí. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím.  Uchazeči, kteří splnili kritéria a jsou přijati: 114-132, 134-138, 140-150/2019.

 Mgr. Pavel Černý
 ředitel školy

 

Na začátku jara žáci osmých tříd měli možnost seznámit se s resuscitací v praxi na Střední zdravotnické škole v Chebu. Zde vyslechli velmi pěkný výklad od paní učitelky, pomáhaly i žákyně z 3. ročníku zdravotnické školy. Rozdělili nás na tři skupinky. Každá na jednotlivých stanovištích měla možnost si vyzkoušet resuscitaci na figurínách u novorozence, dítěte a dospělého. Řekla bych, že to žákům velmi šlo a hlavně získali spoustu užitečných informací hodících se do života. Na konci hodiny nejšikovnější žáci byli odměněni pěknými známkami. Všem se akce velmi líbila. Děkujeme za skvělou přednášku a naší paní učitelce Mgr. Hošnové, které nás sem vzala.

Tina Nguyenová, VIII. A

Žáci prvního stupně během dne navštěvovali různá stanoviště, na kterých plnili úkoly. Postupně pomocí mikroskopu hledali trepku, měřili pH vody a zkoušeli různé pokusy. Seznámili se s koloběhem vody a zjišťovali, jak se voda dostává do jejich domovů.  Následovala i chvilka výtvarné činnosti, při které vznikly krásné koláže. Tento den nesměla chybět ani písnička o vodě. Další hodinu strávili žáci s hasičem, který nám představil vodu jako nebezpečný živel. Žáci se vypořádali s úkoly na výbornou a zábavně-naučný den si pěkně užili.

Žáci druhého stupně vyjeli za vodou na exkurze. Někteří navštívili vodní nádrž Horka - podívali se do podzemí přehrady a po náročných točitých schodech a se strachem, kolik vody je nad nimi, se dostali až do výpustného zařízení, odkud byl na celou

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda se konalo ve čtvrtek 4. 4. 2019. Nad patnácti úlohami si lámalo hlavu celkem 27 vybraných žáků z 5. – 8. tříd. Nejvíce bodů získala Marie Vu  z 5.A. Blahopřejeme! 

Mgr. Hana Veselá

Den po prvním Aprílu, dni plném žertů, navštívili žáci ze 7. tříd městskou knihovnu, v níž se konal workshop týkající se oblíbeného druhu literatury komiksu. Přednášku vedl Pan Vydra, člověk, který píše děj, ale i kreslí. Dozvěděli jsme se , jak a kdy používat bubliny různých tvarů, že nejdůležitější je nápad a samotný děj a ochuzeni jsme nebyli ani o historii. Mluvil s námi i o známých společnostech jako je DC či Marvel. Věděli jste, že na komiksové kresbě se nepodílí pouze jeden člověk, ale rovnou několik? Nebo že jednomu "čtverečku" se říká panel? Vyzkoušeli jsme si také vytvořit komiks na předem zvolené téma. Pracovali jsme ve skupinkách a při poslechu nápadů z ostatních skupin si užili spoustu legrace. Někteří odvážlivci dokonce představili

Dne 22. 3. 2019 se konalo celostátní kolo matematické soutěže Klokan, určené ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet žákům 2. - 9. ročníků ZŠ. Níže výsledková listina žáků školy.

Dne 13. března 2019 se opět konal poznávací výlet žáků 3. základní školy Cheb do Bavorska. Cesta byla realizována v rámci projektu „Ahoj sousede!“, který naše škola realizuje s bavorským partnerem Městem Weiden, resp.  Pestalozzi-Mittelschule Weiden. Cílem cesty byla návštěva bavorského partnera. Další skupina žáků tak byla seznámena s historií a současností tohoto města ležícím v regionu Horní Falc. Proběhly rovněž společné aktivity s bavorskými protějšky a nechybělo ochutnání typickéhobavorského bratwurstu. Zástupci obou vedení škol rovněž diskutovali další aktivity společného projektu. V rámci pestrého dne pak jedna skupina účastníků navštívila místní bazénový areál a druhá skupina památník bývalého koncentračního

Dne 25. 3. 2019 od 8:00 do 16:30 proběhne na 3. ZŠ Cheb „Den otevřených dveří“ pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče i pro širokou veřejnost.

Ve dnech 10. a 11. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 se koná zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/20. Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se s dítětem dostaví jeho zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění. V případě žádosti o odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel základní školy nabízí uplatnění od 1. 2. 2018 (případně nového školního roku) v oboru

• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 1. stupně ZŠ
• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů aprobace Čj, Vv, Hv

• plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)
• první smlouva rok, tříměsíční zkušební doba
• nabízíme: závodní stravování, příjemné prostředí menší školy, sportovní vyžití, možnost zajištění pronájmu bytu
• kontaktní osoba – Mgr. Pavel Černý, 354422408, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Školní kolo recitační soutěže se konalo ve čtvrtek 7. března 2019 od 13 hod do 15 hod. Opět to bylo velmi milé odpoledne, přestože účastníků bylo méně, ale to vůbec nevadí. Celkem se zúčastnilo 27 žáků, nejpočetnější kategorie byla 1. kategorie, tedy 2. a 3. ročníky. Milá byla účast Veroniky Mackové z druhého stupně, která recitovala text bývalé žákyně naší školy Andrey Šťastné. Děkujeme učitelkám za přípravu žáků a žákyň. 

 

Mgr. Mirka Špalková

Tak jako každoročně, naše škola pořádala jednotlivá kola soutěže v přehazované. Družstvo naší školy reprezentovali tito žáci: Podzimková, Zámečníková, Nguyenová, Gardoňová, Kubal, Němec, Vrba a Kuneš.  Žáci se ve skupině okresního kola utkali s družstvy základních škol v Chebu. Svým výkonem vybojovali čtvrté, nepostupové místo.  Na prvním místě skončila  2.ZŠ Cheb, druhé místo obsadilo družstvo  5.ZŠ Cheb a na třetím místě skončila  1.ZŠ Cheb. Ve finále okresního kola žáci předvedli neskutečnou bojovnost a skvělé výměny.  Zaslouženě vyhrála  5.ZŠ Cheb a na druhém místě skončilo družstvo 2 .ZŠ Cheb. Obě družstva postupují do krajského kola. Poděkování patří AŠSK a Karlovarskému kraji, díky jejich finanční podpoře si družstva mohla odnést hezké ceny a medaile, které jim budou připomínat jejich úspěch.

Lucie Kubalová

Dne 23. 1. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo se jí celkem 12 žáků 6. - 9. ročníků. 

Kategorie 6. -7. ročník
1. místo: Mouliková Mirka
2. místo: Singerová Klára
3. místo: Macková Veronika

V rámci kontroly Krajské hygienické stanice byl hodnocen jídelní lístek za měsíc březen. Kontrola vyhodnotila lístek jako velmi dobrý. 

Vedení školy přeje všem žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

 

Dne 17. 12. 2018 se konalo školní kolo Astronomické olympiády. Soutěže se zúčastnilo v kategorii EF 10 žáků, v kategorii GH 8 žáků. Z nich postoupil jeden žák z kategorie EF a všech osm žáků z kategorie GH do dalšího - korespondenčního kola. Věříme, že se najdou další z žáků, kteří naváží na několikaleté úspěchy předchozích žáků, jež se probojovali až do národního finále. Všem postupujícím budeme držet palce 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz