Známe vítěze 3. ročníku soutěže Andersenova výzva

1. místo vyhrála Eliška Podušková ze 3. ZŠ Cheb.

Nejlepší čtenáři z celého Chebska opět poměřili své síly ve čtenářské soutěži Andersenova výzva. Soutěž je určena pro žáky šestých ročníků ze základních škol z celého Chebska. Poprvé byla tato soutěž pořádána v březnu 2019. Další dva roky organizaci této akce překazil covid, ale v minulém roce už se zase četlo. Letos se konalo regionální kolo ve středu 22. března v naší základní škole a zúčastnilo se ho celkem 21 dětí z 11 škol. Cílem soutěže je motivovat ke čtení zejména starší děti ve věku 12 až 13

let, protože právě v tomto věku prvotní zájem o četbu upadá nejvíce. Soutěž uspořádalo město Cheb jako aktivitu na podporu čtenářské gramotnosti v rámci svého čtyřletého projektu „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Cheb“, jehož cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do 15 let na Chebsku.

Soutěžním odpolednem nás provázel tým učitelů a žáků naší školy. Hned v úvodu se ,,představil” spisovatel Alois Jirásek se svým krátkým životopisem. Tento autor byl zvolen záměrně v souvislosti s tématem celé soutěže, kterým byly české pověsti. Soutěžící ale tuto osobnost předem neznali a museli ji nejprve uhodnout podle indicií z jeho života. Ve druhém kole předvedli žáci z 9. ročníku v dobových kostýmech 5 různých ukázek z českých pověstí. Hledala se tentokrát  literární postava. Naši deváťáci si k ukázkám společně připravili obrazy, které pomáhaly dokreslit atmosféru tehdejší doby- divočáka, lva, Šemíka i Staroměstský orloj.  Ve třetí části se soutěžící soustředili na čtení nejznámějších pověstí. Hlasité čtení před publikem je velmi náročná disciplína. Důležité také bylo textu správně porozumět, protože po přečtení přidělené ukázky dostal každý tři doplňující otázky. Při čtení porota sledovala plynulost přednesu, správnou výslovnost, intonaci, přiměřenou hlasitost čtení a také nonverbální projev soutěžících. Poslední částí byl písemný test zapsaný na ručně vyrobeném pergamenu, který ověřil pozornost posluchačů v průběhu soutěže.

Čtyřčlenná porota svědomitě hodnotila všechny čtyři části soutěže v tomto složení: Ing. Jana Krejsová, Mgr. Pavla Sudimacová, Lenka Königsmarková a Daniel Čihák.

Gratulujeme k pěkným čtenářským výkonům všem soutěžícím.

Veliké poděkování patří vedení školy a všem, kteří se s námi pustili do organizace této soutěže. Z řady pedagogů jsou to Mgr. Gabriela Tomsová, Mgr. Pavlína Šonková, Jana Němejcová, Mgr. Denisa Goldová, Mgr. Pavlína Hošnová, Bc. Markéta Floriánová, Andrea Dvořáková a dobrovolníci z řad našich žáků.

Zapsala Mgr. Květa Čeganová

Článek na webu MAP

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz