Zážitkový program - Poklady starého Chebu - Poslední chebský kat

Ve čtvrtek 11.5.2023 se žáci 5.B a 6.A zúčastnili projektového dne Poklady starého Chebu - Poslední chebský kat. V Grünerově domě na chebském náměstí na ně čekal průvodce, který je provedl nejen celým historickým  domem, ale také životem posledního chebského kata Karla Hussa. Žáci viděli scénky v podání herců Západočeského divadla v Chebu, dozvěděli se poutavou formou mnoho zajímavostí, aktivně se zapojovali do programu. Na závěr dostali ještě zajímavý, i když náročný, úkol - zahrát si na architekty a vymyslet , jak by se dal přestavět a využít dům bývalé pošty na náměstí. Vyučování projektovou formou se jim líbilo a rádi by si podobný program zopakovali někdy příště. Akce se uskutečnila za podpory programu NPO SES.
Mgr. Denisa Goldová

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz