Zápisy žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22:
1) 14. a 15. dubna 2021 od 14.00 do 17.00
2) 16. dubna 2021 od 13.00 do 15.00
3) v následujících dnech do 30. 4. 2021 na základě individuální domluvy (778 441 969, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se dostaví pouze zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu

(nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění. V případě žádosti o odklad školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu se lze přihlásit od 22. 3. 2021 elektronicky v rezervačním systému na odkaze zapisyzs.cheb.cz.

Na základě doporučení ministra školství lze přijetí řešit bez osobní přítomnosti. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 
1) do datové schránky školy
2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
4) osobním podáním ve škole.

V případě změny Vás budeme informovat na stránkách školy.

Průběh zápisu:

  • Zákonný zástupce vyplní v rezervačním systému na odkaze zapisyzs.cheb.cz přihlášku a rezervujte si termín.
  • Zákonný zástupce se dostaví do sekretariátu školy v termínu dle rezervačního systému. V případě, že si čas nerezervoval, bude muset vyčkat na vyřízení objednaných zájemců (předpoklad do 15 min).
  • Zákonný zástupce s sebou přinese občanský průkaz (pas), rodný list žáka, případně podklady k odkladu a vyplněné dokumenty ze systému. V případě, že dokumenty ze systému nebude mít, budou vytištěny na místě.
  • U vchodu získají neregistrovaní zákonní zástupci pořadové číslo a budou vpuštěni do budovy po vyřízení předchozích uchazečů. Nepředpokládáme dlouhé čekací časy, odhad cca 15 min.
     

Seznámení se školou bude organizováno v září 2021. Virtuální prohlídku můžete shlédnout zde. Rovněž si zde můžete stáhnout další dokumenty k zahájení školní docházky.

Virtuální prohlídka.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz