Zápisové lístky pro žáky hlásící se na střední školy

Zápisové lístky k potvrzení zájmu o studium po přijetí na vybraný obor si vyzvednete v úředních hodinách v sekretariátu školy. V době nouzového stavu Po – St, 8:00 – 12:00. 

ZL vyplňte tiskacím písmem:

  1. iniciály dítěte a ZZ,
  2. dále pouze část prvního rámečku,
  3. školní rok 2020/21,
  4. celý název školy, kód a název oboru,
  5. podpisy.

Po zveřejnění o přijetí vašeho dítěte na stránkách SŠ (pod přiděleným číselným kódem) donesete vyplněný ZL na vybranou školu osobně nebo ho můžete zaslat Poštou doporučeně. 

 

 

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz