Zápis žáků do 1. ročníku 2020/21

Ve dnech 15. a 16. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 se koná zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/21, na základě individuální domluvy do 30. 4. 2020. Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se letos dostaví pouze zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění. V případě žádosti

o odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu se lze přihlásit elektronicky v rezervačním systému na odkaze zapisyzs.cheb.cz 

Informace je zatím aktuální, pokud z důvodu momentální situace nedojde ke změně. V případě změny Vás budeme informovat na stránkách školy.

Průběh zápisu:
Zákonný zástupce se dostaví do sekretariátu školy v termínu dle rezervačního systému. V případě, že si čas nerezervoval, bude muset vyčkat na vyřízení objednaných zájemců (předpoklad do 15 min).
Zákonný zástupce s sebou přinese občanský průkaz (pas), rodný list žáka, případně podklady k odkladu a vyplněné dokumenty ze systému. V případě, že dokumenty ze systému nebude mít, budou vytištěny na místě.
U vchodu získají neregistrovaní zákonní zástupci pořadové číslo a budou vpuštěni do budovy po vyřízení předchozích uchazečů. Nepředpokládáme dlouhé čekací časy, odhad cca 15 min.
K zápisu je možné se dostavit i v dalších dnech do 30. 4. 2020 v úřední době pondělí až středa 8:00 - 12:00, či na základě předchozí domluvy telefonické či mailové. (354422408, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Žádost k přijetí lze rovněž doručit do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou, s dodáním do 30. 4. 2020 do 12,00.
Doporučuje se na základě Opatření ministra školství přítomnost u zápisu bez dětí. Zákonný zástupce projde pouze administrativní částí. Seznámení se školou bude organizována v září 2020.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz