Žákovský parlament za odměnu v ČT

Dne 9. října 2018 uspořádal náš školní parlament výlet do Prahy, konkrétně do České televize. Tato exkurze byla členům parlamentu odměnou za loňský Projekt 72 hodin, který probíhal na zámku Kynžvart a týkal se především úklidu zámeckých zahrad. Výlet do Prahy byl celodenní. Po příchodu do České televize jsme zhlédli dokument, který pojednával o práci televize. Poté jsme vyslechli vyprávění o  historii České televize a mnoha natočených i vysílaných pořadů a filmů .  Dokonce jsme se podívali i do studia v České televizi. Zúčastnili jsme se také natáčení pořadu pro děti - Kouzelné školky. Skvěle jsme odpovídali na otázky, které nezodpověděla ani řada středních škol. Po exkurzi jsme si  zakoupili nějaký suvenýr v doporučeném obchůdku s názvem Rohlík. Nakonec jsme jeli metrem na Václavské náměstí. Parlament si výlet velmi užil, děkujeme České televizi za krásné zážitky.

Eliška Sedláková, Natálie Šinková, členky ŽP

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz