Žádost o zařazení žáka 9. ročníku do skupiny ke konzultacím

Vážení rodiče, na základě pravidel rozvolňování mimořádných opatření od 11. května 2020 bychom rádi realizovali potřebnou výuku ve škole při dodržení podmínek nastavených vládou pro žáky 9. ročníků formou konzultací jako přípravu k přijímacím zkouškám. Pro zajištění harmonogramu a realizace vzdělávání se na Vás obracíme s možností přihlásit Vaše dítě – žáka k návštěvě konzultací ve skupině. Podmínkou pro účast žáka ve školní skupině je podpis Čestného prohlášení a dodržování pravidel.
Podepsanou žádost včetně Čestného prohlášení doručte do školy do 7. 5. 2020 do 14:00. Žádost a Čestné prohlášení přiloženo níže.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz