Žáci reprezentovali školu v plaveckých závodech

Dne 16. 11. proběhlo v chebském bazénu okrskové kolo v plavání. V kategorii IV. si žáci naší školy, ve složení Matěj Škabrada, Lukáš Weizenbauer, Daniel Vaidiš, Jirka Šura, Michal Michalco a David Goga, doplavali pro krásné druhé místo a postoupili tak do okresního kola, které se koná v pátek 24. 11. Gratulujeme a držíme palce v okresním kole.
I 1. stupeň nás reprezentoval v plavání. Družstvo soutěžilo v tomto složení: Úlovec, Novák D., Petr D., Eliáš, Folc, Srnka, Smoláková, Schiereichová N., Semotanová, Andreasová, Boháčková a Gogová. Žáci obsadili krásné šesté místo. I přesto,

že se nám nepodařilo postoupit do finále okresního kola, závod jsme si užili. Všem patří pochvala za vzornou reprezentaci školy.

Jan Forst & Štěpánka Dostálová

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz