Žáci reprezentovali školu v krajském kole Logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. V kategorii 2. - 5. ročník ZŠ se do soutěže zapojilo 30 řešitelů z naší školy, celkem v kraji 441. 1.- 3. místo obsadili: Nicol Schiereichová, Ondřej Košč, Adam Šperl. Přestože

dosáhli velmi dobrých výsledků, z této kategorie nikdo nepostoupil. V kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 22 řešitelů z naší školy, v kraji 573. Tam jsme zaznamenali úspěch, jelikož do krajského kola postoupili celkem 4 žáci, kteří ve školním kole skončili na s naprosto stejnými výsledky, takže všichni jsou na 1. místě: Anna Nováková, Jan Bulíček, Michal Michalco a Jiří Šura. 3. listopadu se účastnili KK v Karlových Varech, kde si poměřili síly s 42 stejně nadanými žáky. Všem soutěžícím patří pochvala a gratulace. Další informace na stránkách soutěže. Článek v Krajských listech.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz