Žáci 8. ročníků navštívili chebskou "zdrávku"

Dne 12.5.2023 naše škola navštívila SZŠ a VOŠ v Chebu, kde jsme měli možnost vyzkoušet si některé základní postupy první pomoci. Bylo šest různých stanovišť, na kterých jsme se naučili, jak ošetřit různé zlomeniny, tepenné krvácení a také jsme měli možnost vyzkoušet si, jak dát člověka do stabilizované polohy, ale také resuscitaci dospělého i miminka. Na závěr naší návštěvy byla pro nás připravena prezentace AED, což je přístroj pro provádění defibrilace při srdeční zástavě. Studenti nám ukázali, jak AED pracuje a jak správně postupovat. Celkově byla naše návštěva zdravotní školy velmi poučná a zajímavá. Bylo úžasné vidět, jak první pomoc může zachránit život. Zároveň jsme měli možnost si uvědomit, jak důležité je být připraven na nečekané situace a mít vědomosti potřebné k poskytnutí první pomoci. Chtěli bychom poděkovat studentům i pedagogům SZŠ a VOŠ za jejich ochotu a profesionalitu.

žáci 8.A a 8.B 3.ZŠ v Chebu

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz