Žáci 5. B ve finále ČR finanční gramotnosti

Tým třídy, ve složení Viktorie Eshlerová, Jakub Linhard, Victor Zahrl, reprezenoval naši školu, město i kraj 28. 4. v Praze, v prostorách ČNB. Žákům byla zadána situace a 30 minutový interval na vyřešení. Z maximálního  počtu 10 bodů, náš tým získal 6 bodů.
Výsledky finálového kola soutěže byly do poslední chvíle nejisté, neboť týmy odvedly výborný kus práce. Doufáme, že všichni zúčastnění si celý den stejně jako my užili a odnesli si především spousty zážitků a cenných dojmů z atmosféry České národní banky, sdělili porotci. Gratulace!
TU E. Solařová

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz