Vžili jsme se do osudů pilotů RAF

Dne 15. 3. 2017 nás  navštívil PhDr. Daniel Švec, který nám přišel vyprávět o československých pilotech, kteří bojovali za naši vlast ve druhé světové válce. Přiznám, že jsem se na přednášku moc netěšila, protože druhou světovou válku mám ráda jen z pohledu spíše humánního, což znamená, že mě baví spíše to, jak se lidem v té době žilo.

Realita však  předčila mé očekávání. Pan Švec přednášel moc zajímavě a nejen, že nám předal spoustu teorie, ale také nám přiblížil život lidí ve válečné době. Zapojil nás do různých aktivit - simulovali jsme  lékařskou prohlídku při výběru letců do anglického

Royal Air Force (RAF) a  předváděli jsme také situaci, ve které se ocitlo Československo po Mnichovské konferenci. Velice jsme ocenili pěkně vytvořenou prezentaci s obrázky a mapami, které nám pomohly se lépe zorientovat,  a dokonce byl pan Švec oblečen do uniformy, kterou nosili členové letecké posádky RAF, což ještě podtrhlo atmosféru, protože jsme si připadali, jako by to vyprávěl skutečně pilot. Pan Švec nám vyprávěl nejen o začátku druhé světové války, ale i o životě, který prožívali českoslovenští piloti po návratu do vlasti, například František Peřina a František Fajtl. Vyprávěl nám, že tito dva hrdinové, kteří každý den šest let v kuse nasazovali svůj vlastní život za naši vlast, za nás všechny, byli za komunistického režimu zbaveni všech ocenění, řádů, titulů jenom proto, že bojovali na západní frontě.

Přednáška se mi moc líbila, ve dvou hodinách jsem se v kostce seznámila s události 2. světové války. Pan Švec nás na konci žádal, abychom mu poslali zpětnou vazbu a náš názor, co by měl zlepšit, ale já si myslím, že přednáška byla na vysoké úrovni a  zcela bez chybičky.

Tímto bychom chtěli panu PhDr. Danielu Švecovi poděkovat za velmi působivou přednášku, která byla obrovským zážitkem a zároveň ponaučením, na které dlouho nezapomeneme. Dokonce nás to motivovalo k zorganizování exkurze do Terezína a do Lidic.

Sára Mizerová -  IX.B

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz