Výtvarná soutěž „Cheb budoucnosti“ 

U nás na 3. ZŠ Cheb se mimo jiné věnujeme výuce výtvarné výchovy, a proto hned na začátku školního roku vznikl nápad, uspořádat výtvarnou soutěž. Obeslali jsme mateřské školky a základní školy v Chebu a netrpělivě čekali, jaká výtvarná díla žáci na téma „Cheb budoucnosti“ vymyslí. Přišlo množství nápaditých, vtipných i kreativních děl z pěti základních škol. Dne 16. 11. 2023 proběhla výstava a udílení cen vítězům, jimiž se stali:

1. stupeň
1. místo Natálie Miczánová, 4. ZŠ
2. místo Murun Ganzorig, 3. ZŠ
3. místo 
Karolína Malčánková, Nina Hannsmannová, Eliška Orosová, 4. ZŠ 

2. stupeň
1. místo Natálie Wesselá, 3. ZŠ
2. místo Klára Mejzlíková, 4. ZŠ,
3. místo 
Veronika Krejčíková, 4. ZŠ 

Velice děkujeme firmě DHL a městu Cheb za hodnotné dárky, které věnovali do soutěže. Vítězům gratulujeme a možná příští rok na viděnou při výtvarném tvoření. 

Organizátor soutěže Jana Němejcová

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz