Ve sportovních soutěžích se žáci 1. stupně neztratili

Během měsíce se uskutečnilo několik sportovních soutěží. Ve velké konkurenci  škol z okresu Cheb se neztratila ani družstva naší školy. Ve vybíjené vybojovalo naše smíšené družstvo v okrskovém kole skvělé 1. místo. V okresním kole získalo 4. místo. Sestava: Abrahám, Fodorová, Kotlár, Mařas, Pavlovičová, Valečka, Král, Kulhánková, Zährl, Valíček, Chmel, Boháčková.  

Ve vybíjené dívek jsme získali po bojovném výkonu 6. místo. Sestava: Pavlovičová, Boháčková, Fodorová, Shelest, Eschlerová,Holá, Kulhánková E., Danková, Kulhánková T., Amina, Panenková. 

Zúčastnili jsme se také turnaje ve fotbalu - Mcdonalds’ Cup. Družstvo 4. a 5.ročníků skončilo na 5.místě. Družstvo složené z žáků 1.-3.třídy vybojovalo skvělé 2.místo. Sestavy:Melichnová, Sedláček, Praha A., Praha R., Charvát, Smitek, Muller, Bartoš, Kudláč Valečka, Valíček, Hamouz, Tisoň, Valečka, Chmel, Kotlár, Král, Zährl.

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz