Vánoční vybíjená

Ve čtvrtek 21. 12. jsme pro žáky 4. - 5. tříd uspořádali vánoční turnaj ve vybíjené, abychom jim zpříjemnili chvilky čekání na Vánoce a podpořili je ve sportovních aktivitách. Jednotlivá družstva se pečlivě na turnaj připravila. Úroveň jednotlivých týmu byla velmi dobrá, ale i přesto bylo znát, že žáci 5. tříd jsou již zkušenější, a tak si právem vybojovali přední příčky. Nehrající žáci svým fanděním vytvořili hezkou  atmosféru. První místo získala 5. B, druhé místo obsadila 5. A, bronz vybojovala 4. A, čtvrté místo obsadila 4. B. Žákům i pedagogům se turnaj líbil a věřím, že se stane každoroční tradicí.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz