Úspěch žákyně 5.B

Žákyně 5. B Růženka Hong An Nguyen se zúčastnila národního kola recitační soutěže sólistů s názvem Dětská scéna 2023. Jedná se o celostátní přehlídku recitátorů v jednotlivých kategoriích. V 2. kategorii, kde soutěžila Růženka, se sešlo celkem 27 recitátorů z celé České republiky. Každý musel předvést svůj soutěžní text z předešlých kol. Následovaly různé dílny, rozbory odborníků a vystoupení, která byla pro Růženku zdrojem další inspirace a nápadů. Moc pěkná byla také divadelní představení. Vše se odehrávalo ve Svitavách ve dnech 9. -11. 6. 2023 a bylo dobře zajištěno. Růžence děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme spoustu úspěchů v recitaci.

M.Š.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz