Učíme se i o přestávkách

Zpříjemnit prostředí školy a zároveň vzdělávat žáky i o přestávkách se nám podařilo. Nechali jsme se  inspirovat základní školou na Slovensku. Každodenně žáci používají schodiště, proto jsme využili schody jako nástroj vzdělávání a polepili je barevnými fóliemi. Zopakovat si základní údaje o státech Evropy, přeříkat vyjmenovaná slova, není nikdy na škodu. Tím, že tyto údaje žáci uvidí denně při chůzi do schodů, věříme, že zůstanou v jejich paměti napořád. Pro mladší žáky jsme připravili herní prvky, kde mohou zlepšovat svoji fyzickou zdatnost nebo prohlubovat logické myšlení. Postupně budou využita všechna schodiště i přilehlé chodby, ale vzhledem k finanční náročnosti to nebude hned.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz