Školní kolo v olympiádě Aj 2023

Dne 30.1.2023 se uskutečnilo školní kolo v olympiádě z AJ. Žáci se museli představit, mluvit o vylosovaném tématu, odpovídat na otázky vyučujících a nakonec popsat obrázek. Vítěz z každé kategorie postupuje do okresního kola. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!

L.K.

Pořadí:

4. ročník:

1. Pulková Natálie

2.Gansolongo Oindelger

3. Ganzorig Murun

5. ročník:

1. Pavlovičová Colette

2. Nguyen Hong An

3. Fafílek Ondřej

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz