Školní kolo recitace - sólisté (4. 3. 2020)

Školního kola se účastnilo 34 žáků, o 7 více než vloni. V nulté kategorii recitovalo 8 prvňáčků. Porotu nejvíce zaujal Jan Beran. Nejpočetnější byla 1. kategorie - 18 sólistů. Výkony recitátorů v této kategorii byly obdivuhodné a porota měla velmi těžkou práci, když musela vybrat ty nejlepší. Bylo velmi znát, že tito soutěžící recitovali už vloni. Tak se podařilo vylepšit svůj výkon Karin Slavíčkové z druhého místa na 1. Ve druhé kategorii se předvedlo 12 sólistů, někteří recitovali opravdu náročné a dlouhé texty, což jim bylo osudné. Není totiž vůbec jednoduché si stoupnout před obecenstvo a zaujmout! Nejlépe se to však podařilo Dominice Trávníčkové. Všem účastníkům školního kola v recitaci musíme udělit velkou pochvalu a poděkování za čas, práci a odvahu, kterou věnovaly básním. Moc nás jejich výkony potěšily!! Děkuji také porotě ve složení Ivana Baniunynská, Marta Schrimpfová, Marie Nováková), dále Báře Lavičkové a všem učitelkám, které své žáčky výborně připravily do soutěže. Postupujícím do okresního kola držíme palce!

Mgr. Mirka Špalková

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz