Školní kolo olympiády z Anglického jazyka

Dne 17.12. 2015 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z Anglického jazyka. Zúčastnilo se jí celkem 18 žáků 6. - 9. ročníku.

Kategorie 6. -7. ročníků

1. místo: Kristýna Vu Ngoc Voung
2. místo: Tereza Dolánská
3. ísto: Angelina Azarnaia

Kategorie 8. - 9. ročníků

1. místo: Matěj Šverdík
2. místo: Pavel Juhász
3. místo: Petr Znak

Všem postupujícím na 1. místech gratuluji a přeji hodně štěstí v dalším kole. Ani ostatní nemusí být smutní, jejich znalosti a snaha byla opravdu velká a snad to vyjde příště.

{vsig}2015_16/olympAJ15{/vsig}

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz