Školní kolo Olympiády v jazyce českém

Dne 22. 11. 2017 se konalo školní kolo pro žáky 9. ročníků. Řešili jsme řadu zajímavých jazykových úkolů – doplnění přirovnání, význam slov, jednoznačnost a mnohoznačnost……. Nejtěžším pro zúčastněné bylo skloňování výrazu tentam a popsat zvláštnosti tohoto slova. Ve slohové části na nás čekalo téma – Stalo se to minulý týden, jehož se nejlépe zhostila Anna Nováková z IX. B.

Výsledky:

1 Nováková Anna 28b
2 Michalco Michal 15b
3 Dolanská Tereza 12b
4 Nguyenová Libuše 11b
5 Šurová Hana 10b
6 Vu Ngoc Vuong 9b
  Kirschová Ellena 9b

Ve školním kole mohli žáci získat 34 bodů. Do okresního kola postupují A. Nováková a M. Michalco – blahopřejeme.

A. Borkovcová

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz