Školní kolo Dějepisné olympiády

Dne 23. 11. 2016 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku bylo: Marie Terezie - žena, matka, panovnice  aneb  Habsburkové 18. století. Nejzáludnějším úkolem byl úkol č. 9 - komu byl zasvěcen barokní kostel a kde se nachází. Obtížný pro žáky byl i úkol 15 - práce s mapou habsburské monarchie. Školního kola se zúčastnilo 15 žáků z VIII. B, IX. A a IX. B. Nejvíce bodů získala Anna Nováková z VIII.B, a to

41 z možných 60, postupuje do okresního kola. Na druhém místě se umístil Marek Baranec s počtem bodů 36 a rovněž postupuje do okresního kola. Oběma gratulujeme a v lednu v okresním kole jim budeme držet palce. Vyhodnocení olympiády se konalo 28. 11. 2016, úspěšní řešitelé obdrželi věcné i sladké odměny. Postupující dostali plnou náruč učebního materiálu, tak ať je to baví.

A. Borkovcová, vyučující dějepisu.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz