Školní časopis Zlaťáček se umístil v krajské soutěži na 4. místě

Dne 23. 6. 2017 jsme byli jako redakční rada našeho školního časopisu Zlaťáčku pozváni na vyhlášení krajské soutěže časopisů. Hned po příchodu do ICM centra u řeky Ohře nás přivítal velmi milý pán s paní, kteří tuto soutěž organizují. Zavedli nás do místnosti, kde už na nás čekali další soutěžící. Na stolečku se nacházely malé pozornosti ve formě ručně vyrobených výrobků od dětí, které toto multigenerační centrum navštěvují. Tyto výrobky a dárečky nás moc potěšily. Nejen, že jsme mohli diskuzí hovořit o tom, jak se nám časopis dělá, co bychom chtěli zlepšit a co se nám povedlo, ale dokonce jsme si mohli prohlédnout časopisy jiných škol z různých měst v Karlovarském kraji, což pro nás bylo velkým přínosem a ponaučením pro další tvorbu

Zlaťáčku. Po prohlédnutí ostatních časopisů přišlo na řadu samotné vyhlášení, na které jsme byli moc zvědaví. V kategorii časopisů pro 1. a 2. stupeň základní školy jsme se umístili na 4. místě, od 3. místa nás dělil jediný bod, což je velká škoda. Z tohoto výsledku jsme byli zklamáni, ale brali jsme to pozitivně, protože jsme alespoň mohli být inspirací pro jiné časopisy, které se teprve rozjíždějí a hledají způsob, jak správně fungovat. Nastávajícím deváťákům přejeme, aby se jim tvorba časopisu dařila tak, jako se dařila letošním deváťákům.

Sára Mizerová, IX.B

Vedení školy děkuje všem členům redakční rady časopisu -  Petru Orbánovi, Lauře Švecové, Anně Novákové, Sáře Mizerové - za jejich vytrvalé úsilí v hledání podkladů, sestavování a úpravách časopisu za celé období. Poděkování patří i pedagogům, kteří žákům s časopisem pomáhali, především p. uč. Borkovcové a  p. uč. Vrbatovi. Žákům přejeme mnoho úspěchů ve studiu na střední škole a chuť i nadále pokračovat v redakční práci.

Mgr. Pavel Černý

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz