Školní časopis

Dne 27. 6. 2016 jsem se společně s mými spolužačkami zúčastnil vyhlášení soutěže o nejhezčí školní časopis v Karlovarském kraji. Měli jsme možnost prohlédnout si práce žáků z jiných základních škol, ale také práce vyspělejších středoškoláků. Nutno říci, že časopisů na školách v našem kraji vychází velmi málo. Z celého kraje se zúčastnilo pouze osm časopisů, ale i tak byla konkurence velká. V kategorii první a druhý stupeň základních škol jsme se umístili na krásném druhém místě. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na vydávání časopisů podíleli. Nové redakční radě přejeme v dalším školním roce hodně ochotných spolupracovníků.

Martin Horešovský
IX.A

 

{vsig}/2015_16/skolnicasopis{/vsig}

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz