Reprezentace žáků školy na dopravní soutěži mladých cyklistů

Dne 9.5. proběhlo v DDM oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Ve veliké konkurenci všech škol z okresu Cheb se neztratili ani žáci naší školy. V kategorii mladších žáků získalo družstvo naší školy ve složení : J. Větříčková, E. Podušková, J. Král a D. Mařas 5. místo a družstvo starších žáků ve složení : K. Svobodová, T. Fischerová, J. Němec, V .Vrba dosáhlo na bronzové medaile.

Gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

J.F.

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz