Ředitelské volno 17. 4. 2023

Vážení rodiče, na den 17. 4. 2023 vyhlašuji ředitelské volno z důvodu školení všech vyučujících.

Pro žáky 1. stupně bude připraven náhradní program pod vedením asistentů pedagoga. Zvažte prosím přítomnost žáků ve škole. Vyplňte, prosím, vybrané možnosti – přítomnost žáků ve škole, ve školní družině a zájem o oběd v ŠJ v dotazníku. Dotazník vyplňte podškolním účtem žáka na googlu. Odkaz na dotazník:

https://forms.gle/ufrfFHgjJiM5WY7M7

Žákům 2. stupně výuka odpadá. Vyplňte, prosím, zájem o oběd v ŠJ v dotazníku. Dotazník

vyplňte pod školním účtem žáka na googlu. Odkaz na dotazník:

https://forms.gle/MeBgYDvGNKmMFyJQ9

Termín vyplnění – do pátku 31. 3. Dle zjištěného zájmu budete 5. 4. informováni o organizaci dne. Děkuji za pochopení.

 

ředitel školy.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz