Rádi bychom rozvíjeli čtenářskou úroveň našich žáků

....... a proto jsme na 2. stupeň naší školy zakoupili nábytek a zřídili pro žáky čtenářské koutky. Jejich význam je prostý – žáci, kteří si chtějí číst, přijdou o velké přestávce do koutku, vyberou si z nabízených knih a časopisů a čtou si. Po prvním zvonění zařadí knihu i časopis zpět do knihovničky. Na příjemnou atmosféru zde dohlíží žákyně  z Tvůrčího  psaní, které ochotně poradí s výběrem knihy, časopisu, se soutěžními otázkami……. V koutku jsou vyvěšena pravidla, která musíme dodržovat, aby vše dobře fungovalo. Také si zde můžete přečíst motivující návod, proč bychom měli číst. Pokud  chcete soutěžit, vyplňte přiložené předtištěné listy a vyplněné odevzdejte službě na chodbě. Soutěž bude pravidelně obměňována – každý měsíc jeden spisovatel, o výsledcích bude informovat Zlaťáček. Přejeme všem čtenářům příjemně strávené chvíle o přestávkách a těšíme se na vás i ve školní knihovně.

Alena Borkovcová, vyučující čj.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz