Prvňáčci navštívili své bývalé kamarády v MŠ

V pátek 9.6. se naši prvňáčci vrátili do MŠ. Chtěli ukázat menším dětem, co se všechno během jednoho školního roku naučili. Ukázali jim čtení, počítání a i trošku z angličtiny. Prvňáci nezapomněli zapojit do aktivit i děti z MŠ. Ty jim s radostí přinášely obrázky různých zvířátek nebo správný počet puntíků. Nakonec si společně vybarvili omalovánky. Škoda, že společně strávená hodina uběhla tak rychle a museli jsme se rozloučit.  Všem dětem jsme popřáli, ať se jim v budoucnu ve škole líbí a daří.

L.K.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz